De TU Delft is van oudsher een universiteit waaruit vele innovaties voortkomen die hun weg vinden in de maatschappij o.a. ook door ondernemerschap. Grote ondernemingen zijn ontstaan door studenten die een goed idee hadden en dit idee in een onderneming hebben uitgewerkt. 


Delft Enterprises is de one-stop-shop voor ondernemerschap en spin-out-bedrijven ontstaan uit wetenschappelijk onderzoek van de TU Delft. De kracht van Delft Enterprises is door innovatie (veelbelovende ideeën van de TU Delft), ondernemerschap (talentvolle studenten en medewerkers) en financiering te verbinden zodat de  waardevolle kennis van de universiteit de weg naar de markt vindt.

Meer informatie

In samenwerking met TU Delft verschaft Delft Enterprises financiering aan ondernemers in verschillende stadia van de ontwikkeling van het product of proces. Er kan advies op diverse gebieden uitgewisseld worden en wordt het uitgebreide netwerk van de TU Delft beschikbaar gesteld.

Naar Delft Enterprises website


Het Delft Centre for Entrereneurship (DCE), onderdeel van de Faculteit voor Technologie, Beleid en Management, is verantwoordelijk voor de levering van verschillende onderwijsprogramma’s op bachelor- en masterniveau en draagt bij aan de PhD-opleiding en verschillende andere onderwijsprogramma’s. De programma's dienen ongeveer 400 studenten binnen diverse faculteiten van de TU Delft met als doel het vergroten van ondernemerschap en start-ups.

Meer informatie

Samen met wetenschappers, docenten en ondernemers uit de TU Delft, YES! Delft, het Valorisatie Centrum en de Delft Enterprises zorgt DCE er voor dat technische studenten een bijdrage kunnen leveren aan de ondernemingszin van TU Delft.

De activiteiten van DCE kunnen in drie pijlers verdeeld worden: (1) opleiding inzake ondernemerschap; (2) onderzoek over ondernemerschap; (3) ondernemersactiviteiten in de praktijk. De kruisbestuiving van de drie pijlers is essentieel om onderwijs in ondernemerschap en het behoud van de kwaliteit op het hoogste niveau te houden, evenals beginnende ondernemers te voorzien van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten. Daarbij is het belangrijk om samen te werken met deskundigen uit de industrie en de nieuwste inzichten te delen deze met studenten, jonge ondernemers en onderzoekers.

Naar de DCE website


Om het technisch ondernemerschap nog meer te stimuleren en te faciliteren hebben de gemeente Delft en de TU Delft het ondernemerscentrum YES!Delft opgericht. Dit initiatief heeft door de jaren heen een geweldige boost gegeven aan het succes van vele innovatieve starters.

Meer informatie

De bedrijven binnen incubator YES!Delft zijn actief in de sectoren zoals energie, gezondheid, mobiliteit, ’clean’ technologie en industriële oplossingen. YES!Delft helpt veelbelovende technologische ideeën om te zetten in solide startups en biedt begeleiding en ondersteuning aan afgestudeerden, wetenschappers, ingenieurs en professionals tijdens hun reis van opstarten.

Zo brengt zij meer focus aan op de korte en lange termijn groei van complexe technologieën. YES!Delft biedt een platform voor mentoren, deskundigen, investeerders en partners die  hun kennis en ervaring willen delen met ondernemers.

Naar YesDelft.com


Sluit je aan bij de wereldwijde roboticagemeenschap waar onderzoekers, overheden en bedrijven nauw samenwerken aan de volgende generatie robotica. Het is een geweldige plek om andere 'robot-gezinden’ te ontmoeten, om een bedrijf te beginnen of een kantoor te openen. 

Meer informatie

Slimme oplossingen met robots in uw bedrijf implementeren, maar u weet niet hoe te beginnen? Wilt u deelgenoot zijn van de laatste ontwikkelingen in robotica en samenwerken met onderzoekers en ondernemers? Robovalley geeft advies over strategische financiering of matchmaking met investeerders. Het biedt consulten aan over onderwerpen zoals secretariële, financiële, administratieve en juridische diensten.

Robovalley.com