Overheid en bedrijfsleven zijn in de kern verschillend, maar worden steeds afhankelijker van elkaar bij het waarmaken van hun doelen en ambities. Het vraagt om een goede samenwerking met begrip voor elkaars verschillen.

Publiek-private partnerschappen tussen een overheidsinstelling en een particuliere onderneming kunnen worden opgezet om te financieren, om projecten te bouwen en te beheren. Financiering van een project via een publiek-privaat partnerschap kunnen een project versnellen of überhaupt een kans bieden om het mogelijk te maken

Advanced Dutch Energy Materials innovation lab (ADEM)


Advanced Dutch Energy Materials innovation lab (ADEM) is een onderzoek en een investeringsprogramma.

Meer informatie

Onder leiding van prof. dr. Bernard Dam en begeleid door een 3TU/ECN stuurgroep, een Program Board van industriële partners en de overheid. Het onderzoek richt zich op oplossingen in omzetting, opslag en transport van energie in zes specifieke programma's. Het gedeelde Innovation Lab combineert de expertise van onderzoek en industriële partners met een infrastructuur voor energieonderzoek, materialen en innovatieve productontwikkeling.

Naar de website

Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS)


In dit Instituut werken wetenschap, onderwijs, overheid, zakelijke partners en maatschappelijke organisaties nauw samen om oplossingen te bedenken voor complexe uitdagingen waarmee een metropool zoals Amsterdam mee wordt geconfronteerd anno nu en in de toekomst.

Meer informatie

Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) is een ambitieus wetenschappelijk instituut. Samen met Wageningen University & Research en Massachusetts Institute of Technology vormt TU Delft de academische kern van het AMS initiatief. TU Delft werkt nauw samen met AMS in verschillende onderzoeks- en educatieve projecten.

Naar de website

Biotechnology based Ecologically Balanced Sustainable Industrial Consortium (BE-Basic)


BE-Basic Foundation is een internationaal publiek-privaat samenwerkingsverband van meer dan 50 partners vanuit de industrie en kennisinstellingen, dat industriële biobased oplossingen ontwikkelt voor een duurzame samenleving. De stichting initieert en stimuleert samenwerking tussen universiteiten en de industrie, tussen onderzoekers en ondernemers en tussen Nederlandse en internationale organisaties. 

Meer informatie

Doelstellingen

  • Het bouwen van een concurrerende, veilige en duurzame biobased economie door middel van industriële biotechnologie, die minder afhankelijk is van fossiele grondstoffen, met een positief klimaat effect.
  •  Het bewaken van ecologische spanningen en het beheersen en verbeteren van lokale bodem en water omgevingen.
  • Het ondersteunen van maatschappelijke inbedding van producten, diensten en processen van de biobased economie

Om onze doelstellingen te behalen, coördineert en stimuleert BE-Basic RD&I programmeringen voor het ontwikkelen van wetenschap en technologie, met name (maar niet exclusief) met betrekking tot milieukundige en industriële biotechnologie. BE-Basic staat voor ‘Biotechnology based Ecologically Balanced Sustainable Industrial Consortium’. De focus ligt op integrale duurzame biobased oplossingen voor non-energetische (chemische stoffen, materialen, food&feed) en energetische doeleinden waarvoor geen andere duurzame alternatieven mogelijk zijn (luchtvaart, marine en zwaar wegtransport). BE-Basic kiest voor een aanpak gebaseerd op cascadering via integrale bioraffinage concepten, waarbij economische belangen en de impact op het klimaat even belangrijk zijn.

Naar de website


Bioprocess Pilot Facility


De komende tientallen jaren moeten we overgaan van een economie die is gebaseerd op fossiele grondstoffen naar één die biomassa als grondstof gebruikt. Dat is van cruciaal belang voor het milieu, bovendien raken fossiele grondstoffen op.

Meer informatie

In de Bioprocess Pilot Facility (BPF) kunnen nieuwe duurzame productieprocessen worden opgeschaald en getest.

De stap van laboratoriumschaal naar industriële schaal is niet eenvoudig. Procescondities en grondstoffen moeten eerst uitgebreid getest worden. Dat vereist complexe installaties die veel bedrijven zich niet kunnen veroorloven. Daarom hebben universiteiten, bedrijven en overheden de handen ineen geslagen om deze faciliteit te realiseren

Naar de website

Catalysis for Sustainable Chemicals from Biomass (CatchBio)


CatchBio heeft een ambitieus onderzoekprogramma van 8 jaar op het gebied van katalytische biomassa conversie geïnitieerd.

Meer informatie

Het doel is het verwerken van de verschillende componenten aanwezig in biomassa (cellulose, hemi-cellulose, lignine, eiwitten en oliën) in nuttige brandstoffen, chemicaliën en farmaceutische producten. Ook zullen de sociaal-economische en ethische aspecten van de verschillende gegenereerde technologische opties worden onderzocht.

CatchBio is gericht op de ontwikkeling van schone en efficiënte processen voor omzetting van de biomassa in goedkope en duurzame biobrandstoffen, chemicaliën en farmaceutische producten.

Naar de website


Dutch Optics Centre


De Nederlandse Optical Centre is het nationaal centrum op het gebied van optica en opto-mechatronica.

Meer informatie

Het Nederlandse Optics Centre is een initiatief van TNO en de TU Delft gericht op het stimuleren van de Nederlandse industrie op het gebied van de optica en optomechatronics door betere benutting van de Nederlandse wetenschap door gezamenlijke R&D.

Naar de website

Holland PTC


HollandPTC is de zelfstandige kliniek en het research centrum waarbinnen de TU Delft, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum samenwerken aan uitmuntende zorg en grensverleggend onderzoek. 

Meer informatie

HollandPTC gaat vanaf najaar 2017 patiënten behandelen met complexe oncologie. Het centrum heeft de ambitie om op het terrein van protonentherapie één van de leidende instituten in de wereld te zijn.

Naar de website

Human Disease Model Technology (hDMT)


Het Institute for human Organ and Disease Model Technologies (hDMT) doet onderzoek naar orgaan en ziektemodellen op chips.

Meer informatie

De TU Delft, één van de oprichters van hDMT, is er al in geslaagd een flexibele chip te maken waarop levende hartcellen kunnen worden geplaatst, die echt kunnen kloppen. De organen-op-een-chip technologie helpt om een beter inzicht te krijgen in de werking van organen en het versnellen van bijvoorbeeld medicijnonderzoek.

Naar de website

Quantum Computer en internet (QuTech)


De ideeën achter de quantumcomputer fascineren niet alleen wetenschappers maar ook het grote publiek. Quantumtheorie beschrijft hoe een voorwerp op twee plekken tegelijk kan zijn (“superpositie”) en hoe twee losstaande voorwerpen onzichtbaar kunnen zijn verbonden (“verstrengeling”); fenomenen die moeilijk voorstelbaar zijn in ons dagelijkse leven. 

Meer informatie

Ongekende wetenschappelijke voortgang heeft er nu echter voor gezorgd dat wetenschappers deze quantumfenomenen steeds beter kunnen beheersen. Fascinerende toekomstvisies als quantumteleportatie en quantumcomputers komen in zicht.

Naar de website

RoboValley


Om aan de vooravond te staan van de ontwikkeling binnen de robotica heeft verschillende voordelen. 

Meer informatie

Naast economische groei is het zeer belangrijk dat de nieuwe generatie in robotica een bijdrage kunnen gaan leveren in het aanpakken van grote maatschappelijke problemen. Klimaatverandering, vergrijzing, groeiende wereldbevolking en voedseltekort: dit zijn problemen die kunnen worden opgelost door robotica.

Het RoboValley programmateam zorgt ervoor dat bedrijven de beschikbare kennis kunnen vinden en er gebruik van kunnen maken. In RoboValley, worden alle belangrijke spelers in robotica met elkaar verbonden, om de groei van de sector versnelt.

Meer informatie

The Green Village


Het oplossen van 's werelds grootste uitdagingen vereist radicaal nieuwe verbindingen. Combinaties van technologieën die nooit eerder aan elkaar werden gekoppeld of innovatie partnerschappen tussen onwaarschijnlijk partners.

Meer informatie

Deze verbindingen leiden tot radicale innovaties, bijvoorbeeld auto’s die huizen voorzien van stroom, mensen die hun eigen drinkwater produceren en gebouwen die steeds meer gaan lijken op computers.
Terwijl ideeën inspirerend kunnen zijn, zijn de ontwikkeling en implementatie van deze vernieuwingen uiterst complex. Het roept vragen op over verschillende onderwerpen en ze zijn nauw verbonden: technologie (hoe laten we het werken?), businessmodellen (hoe maken we het economisch aantrekkelijk?), openbaar belang (welke kansen en zorgen leven er in de maatschappij) en verordening (als de samenleving dit wil, hoe kunnen we het dan toestaan?).

Naar de website

VPDelta


VPdelta stimuleert innovatie op drie thema's: Safe Delta, Urban Delta, Smart Delta.

Meer informatie

Het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water, kortweg VPdelta bestaat sinds 2012 en bevindt zich nu in de tweede fase (2016 -2019). In binnen- en buitenlandse proeftuinen testen, ontwikkelen en etaleren partners in de publieke sector oplossingen voor deltavraagstukken. Zij geven circa 100 start-ups en mkb-bedrijven ruimte, kennis en middelen om te kunnen werken aan nieuwe, betaalbare, opschaalbare producten en diensten voor eigentijds deltabeheer.

Naar de website