Samenwerken

Als universiteit met diepe wortels in de samenleving willen we graag uitvindingen en technische kennis omzetten in toepassingen waarvan de maatschappij als geheel profiteert. Daarvoor is een goede samenwerking met het bedrijfsleven, overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere kennisinstellingen noodzakelijk.

De TU Delft werkt – zowel nationaal als internationaal - samen met verschillende partners aan oplossingen die een grote impact kunnen hebben op de samenleving. Dat gebeurt binnen publiek-private partnerships, op thematisch gebied en op een aantal andere manieren.

Daarnaast is het Science Park een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven en onderzoeksinstellingen die nauw betrokken zijn bij het onderzoek dat aan de TU Delft plaatsvindt of graag in de buurt van talent willen zitten. 

Binnen publiek-private partnerships werken overheidsinstellingen en private ondernemingen samen om (vaak omvangrijke) projecten te realiseren. Ook de TU Delft participeert in verschillende van dit soort partnerships.

Bekijk ons overzicht

Onderzoeksprojecten zijn vaak zo complex dat ze alleen goed kunnen worden uitgevoerd via een thematische aanpak. Daarbij werken verschillende disciplines samen. Denk bijvoorbeeld aan robotica, waarbij werktuigbouwkunde, elektrotechniek, industrieel ontwerpen en informatica samenkomen.

Binnen de universiteit vindt deze samenwerking plaats binnen onderzoeksinstituten, onderzoeksscholen en de zogeheten Delft Research-based Initiatives. Verder wordt samengewerkt met andere (technische) universiteiten in Nederland en een aantal toonaangevende instituten. Ook op internationaal gebied is de TU Delft actief op tal van terreinen, zoals bijvoorbeeld het Global Initiative en de Joint Research Centres.

Meer informatie over de thematische samenwerking

Het TU Delft Science Park is een van de meest vooraanstaande locaties voor R&D in Europa. Er zijn ruim 200 nationale en internationale bedrijven gehuisvest, die nauw betrokken zijn bij het hoogwaardige wetenschappelijk onderzoek van de TU Delft. Dit varieert van de incubator voor startups YES!Delft tot de internationale hoofdkantoren van Applikon Biotechnology, VSL Exact en 3M. Ook initiatieven als RoboValley en het Holland Protonen Therapie Centrum zijn er gevestigd, waardoor het Science Park een unieke positie inneemt in Nederland.

De TU Delft beschikt over een uitgebreid aanbod aan onderzoeksfaciliteiten, variërend van windtunnels, een nucleaire reactor tot een high-voltage laboratorium. Alle faciliteiten zijn beschikbaar voor overheden en bedrijven waarmee wordt samengewerkt. Er is nog genoeg ruimte op het Science Park voor nieuwe bedrijven en de campus is bovendien centraal gelegen in de Randstad en goed bereikbaar.

Meer informatie over de campusvisie van de TU Delft.

Het Business Relations Team beheert en onderhoudt het relatienetwerk van de TU Delft. Het team is goed op de hoogte van het meest recente wetenschappelijk onderzoek dat aan de TU Delft wordt uitgevoerd en is bekend met de behoeften uit de particuliere sector.

Om duurzame samenwerkingsverbanden te initiëren en faciliteren, zoekt het team continu naar partners in multidisciplinaire instellingen.

Meer informatie.