Octrooien

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de TU Delft, resulteert regelmatig in nieuwe technologische ontwikkelingen, uitvindingen en software. Het benutten van die innovaties is belangrijk voor de samenleving. Intellectuele Eigendomsrechten (IE) spelen bij het effectief benutten een belangrijke rol. Daarom stelt de TU Delft zich als doel om het eigendomsrecht van (een deel van) de vindingen te beschermen met een octrooi (patent).

Een octrooi maakt het mogelijk om een vinding commercieel te exploiteren. Aan de TU Delft gegenereerde kennis, krijgt dan waarde door toepassing. Daar zijn diverse mogelijkheden voor zoals het verlenen van een licentie op het octrooi, het verkopen van het octrooi aan een marktpartij,  door onderzoekscontracten af te sluiten of door middel van het oprichten van een start-up.

Patent Portfolio

De TU Delft beschikt over diverse octrooien. Een overzicht van de reeds gepubliceerde octrooiaanvragen met hun bibliografische gegevens vindt u onderstaand.

2015

PRIORITY DATETITLETU DELFT REF
15-06-2015particle mobility analyzer  OCT-15-029
05-03-2015tailored micro-particles  OCT-15-014
12-02-2015level shifterOCT-14-090

2013

PRIORITY DATETITLETU DELFT REF
06.12.2013 upper limb exoskeletonOCT-13-076
03-10-2013 biobased membraneOCT-13-036
29-05-2013 memristor OCT-13-021
08-05-2013 coating of graphene OCT-13-007
18-01-2013 fast ship OCT-13-010 

2005

PRIORITY DATETITLETU DELFT REF

1999

PRIORITY DATETITLETU DELFT REF

1996

PRIORITY DATETITLETU DELFT REF

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met