Innovatieprojecten

Innovatieprojecten zijn projecten waarbinnen het proces de innovatie eco-systeem van de TU Delft in kaart wordt gebracht. Het kunnen projecten zijn in samenwerking met de overheid, bedrijfsleven of een samenwerkingsverband waarbij de TU Delft een andere rol invult zoals het faciliteren van het onderzoek. Door onderzoek tastbaar te maken geeft het inzicht voor het bedrijfsleven, mede-onderzoekers als ook voor de maatschappij. Tijdens de Research Exhibition worden een aantal projecten tentoon gesteld.

A governance handbook on smart mobility

Software technology & Intelligent systems
View project

Nano-carriers for alpha radionuclide therapy

Life Science & Health, Chemistry, Bio- & process technology
View project

WISENT; Wireless (re)programming of batteryless sensors

Software technology & intelligent systems / Hi tech
View project

Bacteria based healing of concrete

Materials / Structural Engineering
View project

Hydraulic impact of overtopping waves on a multifunctional dike

Infrastructure & Mobility / Transport, Water & Maritime
View project

Green/Blue infrastructure for sustainable, attractive cities

Environment & Climate / Infrastructure & Mobility / Transport
View project

Optimisation of the organisation of the maritime value Chain using simulation

ICT / Water & Maritime
View project

Scalable nanostructured powders production by atomic layer deposition

Materials / Process Technology
View project

Neutron in-beam mössbauer spectroscopy

Energy / Materials
View project

DORA; Digital Operating Room Assistant

Health
View project

Fast DNA Analysis for cancer diagnosis using FPGA-based technology

Health, ICT
View project