VPdelta

In het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water, kortweg VPdelta, werken de TU Delft en de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter samen met verschillende partners uit het deltacluster. VPdelta wordt mede gedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Provincie Zuid-Holland en de Rijksoverheid.

Valorisatie voor innovatie

Het voor innovatie zo wezenlijke proces van kennisvalorisatie is een fundament van het programma. VPdelta organiseert en faciliteert samenwerking tussen onderzoek (publiek) en commercie (privaat).  TU Delft, Deltares, en TNO zijn gerenommeerde onderzoeksinstellingen. Als grondleggers van VPdelta voeden ze de ontwikkeling van nieuwe producten met actuele kennis. In de proeftuinen koppelt VPdelta productontwikkeling door ondernemers aan kennisontwikkeling door onderzoekers. Drie thema’s VPdelta stimuleert innovatie op drie thema's: Safe Delta, Urban Delta, Smart Delta. In binnen- en buitenlandse proeftuinen testen, ontwikkelen en etaleren partners in de publieke sector oplossingen voor deltavraagstukken. Zij geven circa 100 startups en mkb-bedrijven ruimte, kennis en middelen om te kunnen werken aan nieuwe, betaalbare, opschaalbare producten en diensten voor eigentijds deltabeheer.De proeftuinen – w.o. Flood Proof Holland gelegen op het TU Delft Science Park - leveren nieuwe wetenschappelijke inzichten op. Zo vindt actuele kennis aan de hand van tests, demonstraties en grootschalige toepassing door ‘launching customers’ (gebiedsbeheerders) haar weg naar de dagelijkse praktijk van het deltabeheer.Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Het team van VPdelta wisselt graag met u van gedachten! Kom in contact.