Open Access publiceren

Open access bij TU Delft

De gedachte achter open access is het onbeperkt delen en hergebruiken van publicaties. Dit gebeurt door de onderzoeksresultaten kosteloos toegankelijk te maken. Als wetenschapper heb je voordelen bij publiceren in open access:  meer zichtbaarheid voor jouw publicatie, hergebruik van je werk, bredere verspreiding onder peers en een hogere citatiekans. Het TU Delft Open Access beleid bepaalt dat je als auteur een open access versie van je artikel moet deponeren in TU Delft Repository.

De doelstellingen voor Open Access maken deel uit van het Strategic Plan Open Science 2020-2024

TU Delft Library ontwikkelt met succes in samenwerking met wetenschappers, bestuurders, financiers en uitgevers instrumenten die het open access publiceren mogelijk maken. Naast de  uitgeversovereenkomsten zijn dat TU Delft Open PublishingTU Delft Repository en 4TU.ResearchData

Open Access deals

TU Delft Library heeft vele bilaterale en nationale overeenkomsten met uitgevers die er voor zorgen dat je als onderzoeker geen publicatiekosten hoeft te betalen en voldoet aan de eisen van je financier. Gedetailleerde informatie over de nationale overeenkomsten staat op open.access.nl.

Op de  UKB Journal Browser kun je snel een eenvoudig zien bij welk tijdschrift je zonder kosten open access kunt publiceren. 

Veel onderzoekers maken gebruik van de uitgeversovereenkomsten en de TU Delft. In 2019 publiceerde TU Delft ruim 66% van alle peer reviewde atikelen open access.

Bieden al deze overeenkomsten voor jou geen mogelijkheid om je publicatie open access te publiceren? TU Delft Library kan je helpen door (een gedeelte van) de kosten te betalen uit het Open Access Fonds, dat sinds 2008 bestaat.

Onderzoeksfinanciers en subsidievoorwaarden

Belangrijke Financiers zoals NWO, ERC en de Europese Unie eisen dat door hun gefinancierd onderzoek open access gepubliceerd moet worden. Deze eisen worden vanaf 2021 aangescherpt door Plan-S

Belangrijke open access bronnen

  • TU Delft research repositories – 98.500 publicaties
  • DOAJ – kwaliteits platform met 15.400 journals
  • DOAB – kwaliteits platform met 32.100 wetenschappelijke open access boeken
  • NARCIS – platform met 868.900 publicaties en data van Nederlandse universiteiten en researchinstellingen
  • OpenAIRE – Europa's onderzoeksplatform met 54,7 miljoen publicaties uit 3.000 repositories
  • CORE is ’s werelds grootste open access platform met 202,6 miljoen publicaties van 10.237 data providers
  • Unpaywall  – geeft u na installatie direct zicht of een publicatie open access beschikbaar is. Er wordt gezocht in 50.000 bronnen die 27,5 miljoen open access artikelen opleveren
  •  ArXiv –  is de grootste vindplaats van e-prints van natuurwetenschappers met 1.7 miljoen publicaties. TU Delft is een officiële sponsor van ArXiv 2018-2022

11/2020

Meer informatie en contact

Neem contact op via library@tudelft.nl als je vragen hebt over Open Access publiceren.