You share, we take care! gaat verder

De ambitie van Nederland is om 100% open access te bereiken. Met veel uitgevers zijn afspraken gemaakt over open access publiceren. Helaas is dit nog niet voor alle type publicaties en in alle tijdschriften mogelijk. Gelukkig biedt de Nederlandse auteurswet een alternatief. 

Het artikel 25fa van de Nederlandse auteurswet, algemeen bekend als amendement Taverne, biedt onderzoekers de mogelijkheid om kort wetenschappelijk werk te delen, ongeacht eventuele beperkende richtlijnen van uitgevers.

You Share we take Care wordt daarom voortgezet als landelijk onderdeel van het open access beleid. Dat hebben de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) en het Nationaal Platform Open Science (NPOS) in het najaar van 2019 besloten. Taverne is ook een onderdeel van onderdeel van het TU Delft Open Science Programma 2020-2024

Met Taverne kunnen korte wetenschappelijke werken (artikelen, conference proceedings of boekhoofdstukken) zes maanden na publicatie beschikbaar worden gesteld via universitaire repositories, op verzoek van de auteur(s).

Via TU Delft Repository zijn sinds de invoering van ‘You share, we take care’ 1080 korte wetenschappelijke werken open access gepubliceerd. 

Overzicht: 

Publicatiejaar 2018

Publicatiejaar 2019

Publicatiejaar 2020

Peer reviewed artikelen

249

256

140

Conference papers

129

127

18

Boekhoofdstukken

25

23

11


09/2020

​Voorwaarden voor deelname als TU Delft onderzoeker
TU Delft Library maakt jouw publicatie graag beschikbaar via de TU Delft Repository onder de volgende voorwaarden:

  • Tenminste één auteur heeft/had een dienstverband bij de TU Delft. Auteurs kunnen zowel corresponding- als co-auteurs zijn. 
  • Het gaat om kort wetenschappelijk werk; dit heeft de lengte van een wetenschappelijk artikel of boekhoofdstuk in een ‘edited collection’. 
  • De publicaties kunnen niet geplaatst worden in commerciële plekken als Research Gate. Je kunt in deze omgevingen linken naar de publicaties in TU Delft Repository
  • De ingangsdatum van werk dat in aanmerking komt voor You share, we take care! is 01 januari 2018.

Hoe kan je deelnemen?

  • Bij deelname onderteken je een persoonlijke overeenkomst waarin wordt overeengekomen dat TU Delft jouw korte werk via de TU Delft Repository zal delen
  • De TU Delft Library zal de voorwaarden verifiëren en eventueel aanvullende informatie aan je vragen om de publicaties in de TU Delft Repository te krijgen.
  • Vervolgens wordt jouw kort wetenschappelijk werk (artikel, boekhoofdstuk) door de Library in de TU Delft Repository geplaatst. Na het opheffen van de embargo’s kun je het werk nu vrij te delen met wetenschappers over de hele wereld.
  • Krijg je op enig moment vragen, bijvoorbeeld vanuit de uitgever, dan neemt de TU Delft de correspondentie onmiddellijk van je over.

Meer informatie en contact

Meer achtergrondinformatie en Q&A’s vind je op de landelijke You share, we take care pagina of e-mail library@tudelft.nl.

Gebruik de infographic: