You share, we take care!

De ambitie van Nederland is om 100% open access te bereiken in 2020. Met veel uitgevers zijn afspraken gemaakt over in open access publiceren. Helaas is dit niet voor alle type publicaties en in alle tijdschriften mogelijk. Gelukkig biedt de Nederlandse auteurswet een alternatief. 

Het artikel 25fa van de auteurswet biedt onderzoekers de mogelijkheid om kort wetenschappelijk werk te delen, ongeacht eventuele beperkende richtlijnen van uitgevers.

Amendement Taverne
In de wet staat: De maker van een kort wetenschappelijk werk waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen is bekostigd, heeft het recht om dat werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste openbaarmaking ervan, om niet * beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij op duidelijke wijze wordt vermeld.

* Om niet is een juridische term waarmee wordt aangegeven dat het artikel openbaar wordt zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat van de lezer van dit werk.

De Nederlandse universiteiten hebben besloten om open access vanaf 2019 een extra impuls te geven door een pilot te starten. Op basis van het amendement worden de uitgeversversies van korte wetenschappelijke publicaties na 6 maanden beschikbaar gemaakt via de repository van de universiteit. Dit gebeurt uiteraard met wederzijdse afstemming met de onderzoeker.

​Voorwaarden voor deelname als TU Delft onderzoeker
TU Delft Library maakt jouw publicatie graag beschikbaar via de TU Delft Repository onder de volgende voorwaarden:

  • De publicatie is geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen bekostigd. 
  • Tenminste één auteur heeft/had een dienstverband bij de TU Delft. Auteurs kunnen zowel corresponding- als co-auteurs zijn. 
  • Het betreft kort wetenschappelijk werk; dit heeft de lengte van een wetenschappelijk artikel of boekhoofdstuk in een ‘edited collection’. 

Uitkomsten van de pilot en vervolg

  • Voor de pilot zijn de faculteiten Industrieel Ontwerpen, Bouwkunde, Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en Civiele Techniek & Geowetenschappen geselecteerd. De selectie heeft plaatsgevonden door middel van een landelijke benchmark. Senior onderzoekers van deze faculteiten zijn  benaderd om deel te nemen.
  • De pilot liep van februari tot eind augustus 2019. Er werden in die periode ruim 400 artikelen, boekhoofdstukken en conferentiepapers  van meer dan 80 auteurs geplaatst in Delft Repository.
  • De uitkomsten worden in de komend periode landelijk geëvalueerd. Hierna zal er door de Vereniging van Universiteiten-VSNU beleid worden gemaakt.
  • Hoewel de pilot is beëindigd is het nog steeds mogelijk om deel te nemen

>Bij deelname onderteken je een overeenkomst waarin wordt overeengekomen dat TU Delft jouw uitgeversversie via de TU Delft Repository zal delen.

>De TU Delft Library zal de voorwaarden met jou verifiëren en aanvullende informatie verschaffen om de publicatie in de TU Delft Repository te krijgen.

>Vervolgens wordt jouw kort wetenschappelijk werk (artikel, boekhoofdstuk) door de Library in de TU Delft Repository geplaatst. Vanaf dat moment kun je het werk nu vrij te delen met wetenschappers over de hele wereld.

  • Krijg je op enig moment vragen, bijvoorbeeld vanuit de uitgever, dan neemt de TU Delft de correspondentie voor jou over.
  • Er staan nu 500 artikelen in de TU Delft Repository, waaronder diverse artikelen van onze Rector Magnificus Tim van der Hagen

Meer informatie en contact
Meer achtergrondinformatie en Q&A’s vind je op de landelijke You share, we take care pagina of e-mail library@tudelft.nl.

Gebruik de infographic: