Persoonlijke Data

Workflow Persoonlijke Onderzoeksdata

Als onderzoeker van de TU Delft moet je de Workflow Persoonlijke Onderzoeksdata volgen voor elk onderzoeksproject waarin je gebruik maakt van persoonsgegevens (persoonlijke onderzoeksdata). Via deze workflow wordt het zo makkelijk mogelijk om te voldoen aan alle eisen op het gebied van databeheer, privacy en ethiek rond mensgebonden onderzoek. 

Je kunt de workflow toepassen via DMPOnline, de online tool waarmee je ook datamanagementplannen kunt maken.
 

Image: TU Delft Privacy Team, 2020

Hoe werkt de Workflow Persoonlijke Onderzoeksdata?

De Workflow Persoonlijke Onderzoeksdata combineert drie processen: het plannen van databeheer, het identificeren van privacyvereisten en de ethische toetsing van mensgebonden onderzoek.

Via deze workflow voor onderzoeksprojecten stel je als onderzoeker informatie beschikbaar over:

  • risico’s, om te beoordelen of er een (gegevensbeschermings)effectbeoordeling (DPIA) moet worden uitgevoerd;
  • privacy-implicaties, om te beoordelen welke maatregelen genomen moeten worden om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen;
  • de betrokkenheid van personen als onderzoeksubject of respondent, om te beoordelen of een aanvraag moet worden ingediend bij de Human Research Ethics Committee (HREC).

Tijdens het volgen van de workflow wordt op basis van die informatie vanzelf duidelijk welke vervolgacties nodig zijn. Je wordt dan doorverwezen naar de juiste contactpersonen die je daarbij kunnen adviseren en ondersteunen, zoals data stewards, privacy officers, ICT-ondersteuners en de HREC-secretaris. Dit document (in het Engels) geeft een gedetailleerd overzicht van de rollen en verantwoordelijkheden van deze verschillende partijen.

Ook als je twijfelt over of je wel of niet met persoonlijke onderzoeksdata werkt kun je de workflow volgen, dan blijkt vanzelf of daar wel of geen sprake van is.

Voordelen voor jou als onderzoeker

  • Door het volgen van de Workflow Persoonlijke Onderzoeksdata krijg je een overzicht van de relevante vereisten op het gebied van databeheer, privacy en de ethiek rond mensgebonden onderzoek;
  • Doordat je maar één proces hoeft te volgen, in plaats van drie aparte procedures, is de administratieve last zo beperkt mogelijk;
  • Via de tool DMPonline word je doorverwezen naar de, voor jouw onderzoeksproject, relevante contactpersonen voor advies en ondersteuning;
  • In subsidieaanvragen kunnen onderzoekers eenvoudig aantonen dat zij tijdens het onderzoek aan de AVG zullen voldoen, steeds meer subsidieverstrekkers vragen onderzoekers daarom. 

Vragen?

Heb je vragen over deze workflow? Neem dan contact op met de data steward van jouw faculteit.