Data Champion beloningen

Data Champions besteden vrijwillig een deel van hun tijd aan het bevorderen van goed data stewardship. Daarom is het essentieel dat hun inspanningen op passende wijze worden beloond, zodat onderzoekers worden gestimuleerd om zich bij het initiatief aan te sluiten en worden gemotiveerd om daarmee door te gaan. De volgende beloningen en incentives worden aangeboden aan mensen die Data Champion worden:

Netwerken

 • Data Champions kunnen contact leggen met, en leren van, mensen die geïnteresseerd zijn in data stewardship. Deze mensen kunnen werkzaam zijn op andere afdelingen of faculteiten, inclusief de ICT-afdeling, of andere aanbieders van diensten.
 • Gelegenheden om internationale conferenties bij te wonen:

  • Data Champions komen in aanmerking voor reisbeurzen uit een speciaal reis- en trainingsfonds voor Data Champions om internationale conferenties bij te wonen (zowel specifiek voor hun discipline als over data stewardship) en te spreken over hun ervaringen met het beheren en delen van data.

 • Andere gelegenheden om internationaal te netwerken:

  • Informatie over interessante conferenties en workshops op het gebied van data stewardship wordt doorgestuurd naar de Data Champions.
  • Data Champions krijgen gelegenheid om deel te nemen aan andere internationale activiteiten, bijvoorbeeld Open Data Champions van SPARC Europe

De ontwikkeling van services voor onderzoeksdata helpen vormgeven

 • Data Champions worden (optioneel) geconsulteerd over nieuwe centrale initiatieven op het gebied van Data Stewardship voor onderzoeksdata en duurzaamheid van software.
 • Gelegenheid om (optioneel) lid te worden van een werkgroep die advies uitbrengt aangaande het Data Stewardship van de faculteit. De werkgroep wordt geleid door de Data Steward.

  • De Data Champions functioneren als lokale inhoudelijke experts en verschaffen:

   • kennis over het databeheer in de praktijk in hun lokale onderzoeksgemeenschappen;
   • input voor specifieke aspecten.

 • Vertegenwoordigers van deze groep zullen worden geconsulteerd en uitgenodigd om advies te geven over het Data Management-beleid van de faculteit.
Financiële incentives
 • Toegang tot alle nieuwe financieringsmogelijkheden met betrekking tot Data Stewardship die beschikbaar zijn aan de TU Delft.
 • Aanspraak maken op het Data Champions Travel and Training Fund voor het organiseren of bijwonen van activiteiten aan de TU Delft of elders op het gebied van Research Data Management / delen van data. 
Nieuwe vaardigheden
 • Data Champions krijgen gelegenheid om trainingen en workshops bij te wonen om hun kennis van goed Data Stewardship en de dataservices die beschikbaar zijn aan de TU Delft uit te breiden.
 • Door presentaties voor andere onderzoekers op evenementen en trainingen van de afdeling/faculteit te houden hebben Data Champions gelegenheid om effectief te leren communiceren en aantrekkelijke presentaties te maken.
Meer impact
 • Data Champions worden de lokale experts met betrekking tot Data Stewardship en worden als zodanig voorgesteld aan het hoofd van hun afdeling en de decaan van hun faculteit.
 • Alle Data Champions krijgen een eigen profiel op een centrale webpagina voor Data Champions om hun zichtbaarheid te vergroten.
 • Deelname aan het Data Champions-programma is een uitstekende extra activiteit voor op je cv.
 • Gelegenheid voor korte items over datasets gepubliceerd bij 4TU.Centre for Research Data.
 • De extra zichtbaarheid binnen de onderzoeksgemeenschap en de status van RDM-‘expert’ kan leiden tot meer kansen om deel te nemen aan projecten (van NWO/Horizon 2020).