Eigenaarschap van data

Zorg ervoor dat er vanaf de vroegste fases van je onderzoeksproject duidelijkheid is over het eigenaarschap van de data. Als je een arbeidsrelatie met de TU Delft hebt, is het waarschijnlijk dat de TU Delft de eigenaar is van je onderzoeksdata, maar zorg ervoor dat je controleert of er regelingen zijn getroffen met derden. Maak de regelingen over de exploitatie van data expliciet: Wie mogen de data gebruiken? Wie mogen (iets over) de data publiceren? Wie mag de data doorgeven aan derden? Leg de overeenkomsten tussen jou, jouw leidinggevende en andere belanghebbenden schriftelijk vast in je data management planen laat dat door Legal Services beoordelen als je er zeker van wilt zijn dat alles voor iedereen duidelijk is.

Als je data van anderen wil hergebruiken, moet je de datalicentie raadplegen waarvoor de maker van de data heeft gekozen. In de datalicentie staat te lezen wat je wel en wat je niet met de data mag doen. Is er geen datalicentie beschikbaar? Volg dan de stappen in deze korte richtlijn om snel te bepalen wat voor toestemmingen je nodig hebt.

Bezoek het Copyright informatiepunt voor meer informatie over auteursrechten en licenties.

Neem contact op via library@tudelft.nl als je vragen hebt over het eigenaarschap van data.

Op de RDM portal vind je informatie over het beheren van onderzoeksdata voor elk stadium van je onderzoek.