Huisregels Library

TU Delft Library wil haar bezoekers optimale faciliteiten bieden om te studeren en informatiebronnen te raadplegen. Daarnaast heeft de bibliotheek ook de functie van ontmoetingsplek. Om deze twee functies te kunnen verenigen, hebben we huisregels opgesteld.

Kom je naar de TU Library, dan gelden de volgende huisregels:

  • Ga netjes met de studieplekken en de voorzieningen om
  • Houd rekening met medebezoekers
  • In de Centrale Hal, de Kegel, de Blauwe Zaal en de projectruimtes van TU Delft Library mag je eten en drinken. Ook mag je hier - buiten de tentamenperiodes - praten en telefoneren
  • De Glazen Zaal (de grote computerzaal), de Oranje Zaal, de Trésor Leeszaal en de Rode Zaal zijn stilteruimtes, waar je naast niet praten en bellen ook geen consumpties (behalve water) mag nuttigen.

Regels voor het gebruik van computers en digitale bronnen
Er zijn regels voor het gebruik van de computers TU-brede regels (Studenten Statuut bijlage 10) en digitale bronnen.

Groepsbezoek
Groepsbezoek is alleen mogelijk buiten de tentamenperiodes.

Aansprakelijkheid
TU Delft Library stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van persoonlijke bezittingen van bezoekers bij gebruik van TU Delft Library.

Aan bezoekers kan op elke moment door een beveiligingsambtenaar gevraagd worden om een campuskaart ter controle te tonen.

Dieren
Het is alleen toegestaan om met blindegeleidehonden de Library te bezoeken.

Vernieling en diefstal
Heb je schade veroorzaakt? Dan kan de schade op jou verhaald worden. Ga dus netjes met de materialen en faciliteiten om. Bij extreem misbruik, hebben we het recht je de toegang tot de Library te ontzeggen.

Ontzegging toegang
Bij vernieling, misbruik van faciliteiten, diefstal, herhaald wangedrag of overlast in het algemeen, kunnen we je de tot het gebruik van faciliteiten en/of TU Delft Library voor een bepaalde periode ontzeggen.

Zie hiervoor ook 'Regeling gebruik gebouwen, terreinen en voorzieningen' bij de huisregels TU Delft

Gevonden voorwerpen
Ben je een voorwerp kwijtgeraakt, of heb je iets gevonden? Bij de balie worden de gevonden voorwerpen bewaard. TU Delft Library is echter niet aansprakelijk voor verloren voorwerpen of beschadigingen aan teruggevonden voorwerpen.

Fotografie en filmregels
Fotograferen en/of filmen in ons gebouw is toegestaan. Wel zijn er voorwaarden aan verbonden.

Tijd voor bezinning
Hard werken, studeren, presenteren en leveren. Hoe houd je dat vol en hoe blijf je in balans? Bij Sport- & Cultuurcentrum X  van de TU Delft is er nu een centrale bezinningsruimte (Contemplation Room) waar je tot jezelf kunt komen. Je kunt er terecht voor reflectie, meditatie, gebed of gewoon voor een stiltemoment, weg van de dagelijkse beslommeringen. Alle medewerkers, studenten en uitgenodigde gasten zijn welkom, ongeacht haar of zijn overtuigingen. De bezinningsruimte is uitsluitend bedoeld voor individueel gebruik. Wil je er gebruik van maken? Houd je wel aan de huisregels van TU Delft X zodat iedereen zich er prettig kan voelen. Hiervoor heb je geen X-abonnement nodig.

Sportieve activiteiten op het dak verboden
Het is verboden om het dak te gebruiken voor sportieve activiteiten, zoals skiën, sleeën en fietsen, vanwege het risico van ongelukken en beschadigingen van het dak

Meer informatie?
Bekijk de huisregels TU Delft.