Collectiebeleid TU Delft Library

Vanaf 2018 wil de TU Delft Library de samenstelling van de wetenschappelijke collecties meer in samenspraak met de faculteiten laten plaatsvinden. In dat proces heeft de vorming van een relevante en actuele verzameling van informatiebronnen voor Delfts onderzoek en onderwijs voor ons de hoogste prioriteit. De Library overlegt hierover met de facultaire vertegenwoordigers: de bibliotheekcommissies, de faculteitssecretarissen of de afdelingssecretarissen. Die overleggen worden met een aantal analytische gegevens onderbouwd zoals: onderwerp classificaties, gebruiksstatistieken, impactfactoren van tijdschriften, Delfts publicatiegedrag en Delfts redacteurschap. Daarnaast worden de financiële aspecten van de eventuele keuzes afgewogen en onderling besproken. De Library heeft hierbij een adviserende, informerende en faciliterende rol.

De faculteiten zelf beslissen over de uiteindelijke samenstelling van de collecties. Tussen deze momenten van afstemming in kunnen nieuwe wensen voor abonnementen aangevraagd worden bij de faculteits- of afdelingssecretarissen, de bibliotheekcommissies, of via het aanschafsuggestieformulier voor tijdschriften of het aanschafsuggestieformulier voor boeken. Deze dienst is alleen beschikbaar voor TU Delft studenten en medewerkers.

De aanvraag van artikelen wordt door de Library gemonitord. Indien er veel vraag is naar artikelen uit hetzelfde tijdschrift, dan wordt een aanschaf van dit tijdschrift afgestemd met de faculteit.

Mocht u vragen of suggesties hebben naar aanleiding van dit beleid, stuur een email naar library@tudelft.nl.