Via dit formulier kunnen TU Delft medewerkers en studenten een digitale kaart aanvragen. Voor standaardproducten geldt een levertijd van 3 werkdagen. Meer informatie kunt vinden op de website van de Kaartenkamer of mail naar kaartenkamer@tudelft.nl.

Library - Kaartenkamer aanvraagformulier

Uw gegevens
Wat voor kaart:
Gebruikersvoorwaarden:
1. Aanvrager is verbonden als student / SA / promovendus / WP (omcirkelen) aan de TU Delft;
2. Aanvrager zal de geodata uitsluitend voor studie aan de TU Delft aanwenden (géén derde geldstroom);
3. Het niet is toegestaan de geodata aan derden te verstrekken;
4. Aanvrager zal alle nodige maatregelen nemen om de aan hem/haar in gebruik gegeven geodata tegen misbruik door derden te beschermen;
5. De geodata mag gebruikt worden gedurende de looptijd van deze gebruiksverklaring;
6. Na beëindiging van deze overeenkomst moet de geodata vernietigd worden;
7. In uitzondering op lid 6 mag een bewerkte kopie van de geodata ter archivering bewaard worden;
8. Het is niet toegestaan de geodata op een elektronisch netwerk te plaatsen en/of over een elektronisch netwerk te versturen;
9. De producent is rechthebbende terzake van de intellectuele eigendomsrechten;
10. Bij interne en externe publicaties is bronvermelding verplicht, bv Kadaster, Geoinformatie Zwolle, [jaartal], TU Delft Library Kaartenkamer;
11. Bij constatering van misbruik zullen alle hieruit voortvloeiende kosten, inclusief de verplichtingen van de TU Delft jegens de producent, op aanvrager verhaald worden.
Verstuur
Akkoord: