In het beeldarchief van de TU Delft is een deel van het culturele erfgoed van de universiteit opgenomen. Deze bestaat onder andere uit een reeks van ca. 9.000 historische prenten en kaarten van Nederland die gedetailleerd zijn beschreven.