De bodemkaart van Nederland beschrijft de bovenste aardlagen tot circa 1 meter diepte. De digitale bodemkaart is beschikbaar in ESRI-shapefile formaat. De nauwkeurigheid komt overeen met kaartschaal 1:50.000.

De digitale kaartbladen zijn niet online beschikbaar. Klik op de link hiernaast om (delen van de) kaartbladen aan te vragen bij de Kaartenkamer van de TU Delft Library.