Deze kaart geeft de directe omgeving van de grote rivieren weer op schaal 1:5.000, meestal de uiterwaarden tussen de winterdijken. Deze kaart is opgevolgd door de digitale Digitaal Topografisch Bestand-nat (DTB-nat) van de  Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat.

De kaartbladen zijn niet online beschikbaar. Klik op de link hiernaast om (delen van de) digitale kaartbladen aan te vragen bij de Kaartenkamer van de TU Delft Library.

Bladindeling rivierenkaart.

 

Voor informatie over de geschiedenis van de rivierkaarten, zie; "150 jaar rivierkaarten van Nederland"