De Waterstaatskaart schaal 1:50.000 geeft een gedetailleerd beeld van de afwatering. Er is informatie de kaart te vinden over polders en waterpeilen, over molens, gemalen, duikers, stuwen en sluizen. Deze kaart is vervangen door het Waterstaatkundig Informatie Systeem (WIS) van de  Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat.

De kaart is zowel in papieren vorm als digitaal beschikbaar in de Kaartenkamer van de TU Delft Library.

De kaartbladen zijn niet online beschikbaar. Klik op de link hiernaast om (delen van de) digitale kaartbladen aan te vragen bij de Kaartenkamer van de TU Delft Library.

Bladindeling waterstaatskaart.