Een zeekaart is een geografische kaart met daarop aangegeven van belang zijnde gegevens. Zoals diepten, vaargeulen en betonning.

Op deze (tegenwoordig) geel-kleurige zeekaarten, staan de breedte- en lengtegraden vermeld, kustlijnen, en de eventuele ondiepten langs de kusten, en op de rivieren, de zandbanken, boeien, lichtbakens en ondiepten met getallen vermeld. De diepten en ondiepten, vooral langs de kust zijn omlijnde gekromde contouren, per diepte, net als een weerkaart met hoge en lage drukvermelding. Meestal zijn deze diepten vermeld in lengtemaat, maar ook in meters.

De kaartbladen zijn niet online beschikbaar. Klik op de link hiernaast om (delen van de) digitale kaartbladen aan te vragen bij de Kaartenkamer van de TU Delft Library.