De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dé gedetailleerde grootschalige (digitale) basiskaart van heel Nederland. De kaart geeft op éénduidige wijze de ligging weer van alle fysieke objecten, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen.

Deze dataset is online beschikbaar.

/* */