De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dé gedetailleerde grootschalige (digitale) basiskaart van heel Nederland. De kaart geeft op éénduidige wijze de ligging weer van alle fysieke objecten, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen.

Deze basiskaart is niet online beschikbaar. Via het aanvraagformulier kun je (delen van de) digitale kaart opvragen bij de Kaartenkamer. De kaart is verkrijgbaar in de bestandsformaten pdf, ai, dwg. of als shapefiles.