TU Delft portal

De TOP50NL geeft het kaartbeeld weer van de topografische kaart van Nederland in de schaal 1:50.000. Het Kadaster levert met enige regelmaat nieuwe versies van de kaartbladen af. De TOP50NL wordt geproduceerd in GML formaat. Op onderstaande TU Delft website kunnen kaartbladen uit 2014 worden gedownload in DWG formaat.  Gebruik AutoCAD of een DWG viewer om deze kaarten te gebruiken. De kaartbladen zijn conform de bladindeling schaal  1:50.000.

Het is ook mogelijk om een kaartfragment aan te vragen in een ander bestandsformaat zoals b.v. een pdf, ai of shapefiles. Gebruik hiervoor het digitale aanvraagformulier.


PDOK portal

Meer recente kaartbladen kunnen worden gedownload vanaf de website Publiek Dienstverlening op de Kaart (PDOK). Deze kaartbladen zijn in GML formaat. Dit formaat kan worden gebruikt in GIS-applicaties als ArcGIS.  De kaartbladen zijn hier conform de bladindeling schaal 1:50.000.