Patentenportfolio

Wetenschappelijk onderzoek leidt veelvuldig tot nieuwe processen, technologieën en ontwerpen. Vaak zijn die het waard om te beschermen door een patent. Daarmee wordt het intellectueel eigendom van de TU Delft veiliggesteld. Tegelijkertijd wordt het zo commercieel interessant voor de industrie om in de vinding te investeren.

In de vitrine

De TU Delft heeft een interessant patentportfolio, maar een patent is nog maar het begin. Een begin dat leidt tot een rendabel bedrijf, of een succesvol samenwerkingsverband of licentieovereenkomst.

Makkelijk vindbaar op Esp@cenet

De onderstaande overzichten verwijzen naar Esp@cenet, een gratis toegankelijke database met Europese patent-informatie. Op onderstaande links vindt u:

Per onderwerp

Op Esp@cenet kunt u de TU Delft patenten ook per onderwerp raadplegen. De onderwerpen zijn gebaseerd op de IPC (international patent classification).

  1. Human necessities
  2. Performing operations: transporting
  3. Chemistry: metallurgy
  4. Textiles: papers
  5. Fixed constructions
  6. Mechanical engineering
  7. Physics
  8. Electricity

Algemene informatie over patenten