Kennis delen ten tijde van corona

31 maart 2020: onderzoek hergebruik mondmaskers in repository

In de strijd tegen het toenemende tekort aan mondmaskers hebben onderzoekers van de TU Delft in samenwerking met Van Straten Medical B.V. een nieuwe manier ontwikkeld om gebruikte maskers te steriliseren en de kwaliteit ervan te testen. Dit zou een succesvolle oplossing kunnen zijn voor de stijgende vraag. Het onderzoek Recycling Mouth Masks is open access beschikbaar in de TU Delft Repository.

25 March 2020: Extra online bronnen beschikbaar tijdens corona crisis

Er zijn veel initiatieven van de uitgevers om tijdelijk soepeler om te gaan met het verlenen van toegang tot artikelen, boeken of databanken die nog niet openlijk beschikbaar zijn. Ook werken uitgeverijen, informatievoorzieners en de bibliotheken, ICOLC,  samen aan een wereldwijde informatievoorziening in tijden van corona. Ontdek welke uitgevers en welke soort informatie online is opengesteld of beschikbaar gesteld tijdens deze crisis.

Een ander initiatief komt van Internet Archive. Zij stellen al hun digitale boeken beschikbaar in een National Emergency Library. In deze bijzondere tijden willen we zoveel mogelijk informatie ter beschikking stellen. Let wel, we kunnen als TU Delft Library niet instaan voor de wetenschappelijke kwaliteit van alle genoemde bronnen en evenmin voor de wettelijke regels met betrekking tot de toegang. Let dus goed op de betrouwbaarheid van deze bronnen.

25 maart 2020: Data set collecties

Op de 4TU website is nu een ‘dedicated’ dataset collectie about COVID-19. Deze datasets zijn de afgelopen week gedeponeerd in de repository. Dit zijn de eerste twee sets. Zij zullen worden aangevuld met data uit verschillende domeinen: Material Engineering; Logistics; Crisis Management; Medical and Health Sciences; Chemistry; Nanotechnology and Information; Computing Sciences; and, Atmospheric Sciences.

25 maart 2020: Open Access tips

Op OpenAccess.nl, de gezamenlijke site van de UKB, VSNU, SURF en NWO, is een pagina gestart met tips voor open access voor Covid-19 gerelateerd onderzoek.  Door de crisis rond het Corona-virus is het voor onderzoekers, docenten, professionals, studenten, journalisten en anderen extra belangrijk dat zij zoveel mogelijk zonder drempels kunnen beschikken over wetenschappelijke informatie. Op de pagina staan tips voor het open beschikbaar stellen van onderzoek en papers, het vinden van open onderzoek en het bijdragen aan het verrijken van onderzoeksinformatie over COVID-19.

TU Delft Library helpt onderzoekers als ze een COVID-19 gerelateerd artikel hebben geschreven dat niet vrij beschikbaar is. Dat stimuleren we via TU Delft Open Publishing.

Naast TU Delfts nuttige handleiding voor onderwijs en leren op afstand, attendeert de Library docenten graag op het openen van onderwijsmateriaal dat beschikbaar is via de OER-metafinder.