Huisregels Library

TU Delft Library wil haar bezoekers optimale faciliteiten bieden om te studeren en informatiebronnen te raadplegen. Daarnaast heeft de bibliotheek ook de functie van ontmoetingsplek. Om deze twee functies te kunnen verenigen, hebben we huisregels opgesteld. Kom je naar de TU Library, dan gelden de volgende huisregels:

  • Ga netjes met de studieplekken en de voorzieningen om.
  • Houd rekening met de andere bezoekers.
  • In de Centrale Hal, de Kegel, de Blauwe Zaal en de projectruimtes van TU Delft Library mag je eten en drinken. Ook mag je hier -buiten de tentamenperiodes- (zachtjes) praten en telefoneren.
  • De Glazen Zaal (de grote computerzaal), de Oranje Zaal, de Trésor Leeszaal en de Rode Zaal zijn stilteruimtes, waar je niet mag praten en bellen.
  • In de Glazen Zaal zijn consumpties (behalve water) niet toegestaan.

Regels voor het gebruik van computers en digitale bronnen
Er zijn regels voor het gebruik van de computers in de TU Delft Library. Lees hiervoor de TU-brede regels (Studenten Statuut bijlage 10) en de digitale bronnen.

Groepsbezoek
Het bezoeken van de Library door groepen is alleen mogelijk buiten de tentamenperiodes.

Aansprakelijkheid
TU Delft Library stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van persoonlijke bezittingen van bezoekers bij gebruik van TU Delft Library. 
Aan bezoekers kan op elke moment door een beveiligingsambtenaar gevraagd worden om een campuskaart en/of identiteitsbewijs te tonen ter controle.

Dieren
Het is alleen toegestaan om met hulphonden de Library te bezoeken.

Vernieling en diefstal
Heb je schade veroorzaakt? Dan kan de schade op jou verhaald worden. Ga dus netjes met de materialen en faciliteiten om. Bij extreem misbruik, hebben we het recht je de toegang tot de Library te ontzeggen.
Bij vernieling, misbruik van faciliteiten, diefstal, herhaald wangedrag of overlast in het algemeen, kunnen we je de toegang tot het gedrag van faciliteiten en/of de TU Delft Library voor een bepaalde periode ontzeggen.

Zie hiervoor ook 'Regeling gebruik gebouwen, terreinen en voorzieningen' bij de huisregels TU Delft.

Roken
Sinds 1 augustus 2020 is vrijwel de gehele TU Delft campus rookvrij. Dat houdt in dat er niet (binnen én buiten de gebouwen) op de campus gerookt mag worden.
Lees hier meer over in de aanvullende informatie over het rookbeleid.

Gevonden voorwerpen
Ben je een voorwerp kwijtgeraakt, of heb je iets gevonden? Bij de balie worden de gevonden voorwerpen bewaard. TU Delft Library is echter niet aansprakelijk voor verloren voorwerpen of beschadigingen aan teruggevonden voorwerpen.

Fotografie en filmregels
Fotograferen en/of filmen in ons gebouw is toegestaan. Wel zijn er voorwaarden aan verbonden.

Ontspanning en bezinning
Bij Sport- & Cultuurcentrum X van de TU Delft is er een centrale bezinningsruimte (Contemplation Room) waar je tot jezelf kunt komen. Je kunt er terecht voor reflectie, meditatie, gebed of gewoon voor een stiltemoment, weg van de dagelijkse beslommeringen. Alle medewerkers, studenten en genodigden zijn welkom, maar de ruimte is alleen bedoeld voor individueel gebruik. Je hebt hier geen X-abonnement voor nodig en zijn de TU Delft X huisregels van toepassing.

Sportieve activiteiten op het dak verboden
Het is verboden om het dak te gebruiken voor activiteiten, zoals skiën, sleeën en fietsen, vanwege het risico van ongelukken en beschadigingen van het dak.

Meer informatie?
Bekijk de huisregels van de TU Delft.