CRediT and collaboration

Gebruik CRediT: een nieuwe internationale standaard om alle bijdragen aan je publicaties visueel te maken

CRediT (Contributor Roles taxonomy) is zowel een nieuwe standard als een slimme manier om bijdragen aan onderzoek te identificeren en de bijdragers te erkennen in je publicaties. In plaats van enkel een lijst te maken van auteurs (in volgorde van relevantie) of ze simpelweg te vermelden in het colofon; kan je bijdragen aan je onderzoek specificeren in 14 verschillende rollen, geïdentificeerd in CRediT.

Hoe gebruik je CRediT?

De eerstvolgende keer dat je een onderzoeksartikel of output wilt publiceren, schrijf je een zogenoemde author of contributor statement met gebruik van de CRediT rollen.

In een author statement maak je een lijst van de auteurs met daarachter een vermelding van hun bijdragen, gebruikmakend van de 14 CRediT rollen. In een contributor statement soecificeer je iedere bijdrage die is geleverd, gevolgd door de naam of namen van de bijdragers. Je kunt ook een gecombineerde author en contributor statement maken. Zie voorbeelden onderaan dit artikel.

Voeg een CRediT statement of table toe aan je volgende publicatie - lees meer

CRediT helpt je om:

 • Je teamleden te profileren en om hen te erkennen voor hun bijdragen
  Erkenning voor de competenties van individuele project teamleden
 • De interdisciplinaire aanpak van je onderzoek te laten zien en diverse expertises binnen jouw team.
  Transparantie – meer inzicht in onderzoeksactiviteiten en management
 • Beter gevonden te worden en je onderzoeksnetwerk uit te breiden.
  Zichtbaarheid – je vaardigheden en expertise benadrukken
 • Auteursrecht conflicten te vermijden in jouw onderzoeksgroep
  Het verleggen van de focus op de volgorde waarin auteurs genoemd worden naar erkenning van de verscheidenheid in bijdragen.

Vragen? Email publishing-lib@tudelft.nl

CRediT wordt gebruikt door TU Delft OPEN Publishing en vele uitgevers.

Voorbeelden:

Contributor Role Taxonomy

CRediT Author Statement

Writing-Original draft
Writing – Review & Editing

 

Ingrid Vos, Yan Wang, Emmy Tsang,
Paul Suijker, Frederique Belliard