Open Access Financiering

Er zijn voor TU Delft medewerkers veel mogelijkheden voor de financiering van Open Access publicaties. Check de mogelijkheden door gebruik te maken van de volgende stappen

 • Check je financiering vanuit het Europese programma Horizon Europe (2021-2027) of de Nederlandse financier NWO. Open access publiceren is een verplichting als je van hen een subsidie hebt ontvangen.
 • Check de landelijke overeenkomsten met uitgevers zodat je als Delftse wetenschapper zonder kosten open access kunt publiceren. Je vindt alle informatie op titelniveau in de Journal Browser.
 • Check de uitgevers waarvan TU Delft Library de open access kosten betaalt zoals o.a. MDPI, PLoS, Copernicus, Peer, Frontiers en Cogitatio.
 • Check de subsidiemogelijkheid vanuit het TU Delft Open Access Fonds. Momenteel zijn er 817 publicaties op die manier gesponsord.

Is publiceren bij een uitgever geen optie? Dan is er de verplichting om de gereviewde auteursversie in de Delft Repository (the green way to open access) te plaatsen.
Dit is in lijn met het TU Delft beleid voor open access publicaties en Plan S.

TU Delft Open Access Fonds

Voor dit fonds geldt 'Wie het eerst komt die het eerst maalt'. Auteurs kunnen een aanvraag indienen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. De corresponderende auteur moet een aantoonbare werkrelatie hebben met de TU Delft en de betreffende publicatie onder de affiliatie van TU Delft publiceren. Studenten kunnen geen gebruik maken van het Open Acces Fonds.
 2. Artikelen
  • Controleer de Open Access mogelijkheden in de TU Delft Journal Browser.
  • De bijdrage geldt alleen voor artikelen die gepubliceerd worden in Open Access tijdschriften die zijn geregistreerd in DOAJ.
  • De bijdrage voor artikelen bedraagt met ingang van 1 februari 2024 maximaal € 2.350. Meerkosten zijn voor rekening van de aanvrager.
 3. Boeken 
  • De bijdrage voor een Open Access boek bedraagt met ingang van 1 februari 2024 maximaal € 5.400. Bij de aanvraag van een bijdrage voor een open access boek altijd het (voorlopige) contract met een uitgever meesturen.
  • De bijdrage geldt alleen voor Open Access boeken die zijn geregistreerd in DOAB. Staat de uitgever niet in DOAB? we maken uitzonderingen op basis van aanvullende parameters.
 4. Boekhoofdstukken 
  • Voor boekhoofdstukken kan je geen aanspraak maken op een bijdrage uit het Open Access Fonds.
  • Bij hoofdstukken kan je kiezen om deel te nemen aan "You share, we take care!". Door deelname kan je boekhoofdstukken na een embargoperiode van 6 maanden zonder kosten Open Access publiceren.
 5. De gesponsorde artikelen en boeken moeten gepubliceerd worden met een Creative Commons licentie, bij voorkeur een CC-BY licentie.
 6. De fondsbeheerders bepalen of uw verzoek in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Open Access Fonds. Controleer om teleurstellingen achteraf te voorkomen, van te voren of jouw publicatie in aanmerking komt voor een bijdrage uit het fonds.

Naast de kosten voor het open access maken van de publicatie, kunnen er extra kosten zijn die een uitgever in rekening brengt.

Deze kosten worden NIET vergoed door de TU Delft Library.

 • Kleur: sommige journals rekenen kosten voor het publiceren van een wetenschappelijk figuur, afbeelding in kleur.
 • Pagina's: sommige tijdschriften brengen kosten in rekening wanneer u meer pagina's publiceert dan het standaard aantal pagina's.
 • Copyright Toestemming: vergoeding die u moet betalen voor het hergebruik van wetenschappelijke figuren, tabellen door afkoop.

Gebruik het aanvraagformulier voor een bijdrage uit het Open Access Fonds.

01/2024