You share, we take care!

De ambitie van Nederland is om 100% open access te bereiken. Met veel uitgevers zijn afspraken gemaakt over open access publiceren. Helaas is dit nog niet voor alle type publicaties en in alle tijdschriften mogelijk. Gelukkig biedt de Nederlandse auteurswet een alternatief. 

Het artikel 25fa van de Nederlandse auteurswet, algemeen bekend als amendement Taverne, biedt onderzoekers de mogelijkheid om kort wetenschappelijk werk te delen, ongeacht eventuele beperkende richtlijnen van uitgevers.

"You Share, we take Care!" is onderdeel van het landelijk open access beleid. Dat hebben de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (nu Universiteit van Nederland genaamd) en het Nationaal Platform Open Science (NPOS) in het najaar van 2019 besloten. Taverne is ook een onderdeel van het TU Delft Open Science Programma 2020-2024 

Met Taverne kunnen korte wetenschappelijke werken (artikelen, conference proceedings of boekhoofdstukken) zes maanden na publicatie beschikbaar worden gesteld via universitaire repositories, op verzoek van de auteur(s).

Deze constructie voldoet niet aan de eisen van Plan S omdat de artikelen beschikbaar worden na een embargo van 6 maanden. Funders hebben een mandaat dat uitgaat van open access publiceren zonder embargo.
Taverne is dus de oplossing voor artikelen en ander kort werk waar geen open access overeenkomsten zijn met een uitgever en waar er geen verplichtingen zijn van een financier.

Via TU Delft Repository zijn sinds de invoering van ‘You share, we take care’ in totaal 3950 korte wetenschappelijke werken open access gepubliceerd door 729 TU Delft researchers.

Publicatiejaar: 

 2018

 2019

 2020

2021 2022

Peer reviewed artikelen

509 498 442 359 258

Conference papers

329 326 283 298 127

Boekhoofdstukken

67 44 42 52 34


09/2022

​Voorwaarden voor deelname als TU Delft onderzoeker
TU Delft Library maakt jouw publicatie graag beschikbaar via de TU Delft Repository onder de volgende voorwaarden:

  • Tenminste één auteur heeft/had een dienstverband bij de TU Delft. Auteurs kunnen zowel corresponding- als co-auteurs zijn. 
  • Het gaat om kort wetenschappelijk werk; dit heeft de lengte van een wetenschappelijk artikel of boekhoofdstuk in een ‘edited collection’. 
  • De publicaties kunnen niet geplaatst worden in commerciële plekken als Research Gate. Je kunt in deze omgevingen linken naar de publicaties in TU Delft Repository
  • De ingangsdatum van werk dat in aanmerking komt voor You share, we take care! is 01 januari 2018.

Hoe kan je deelnemen?

  • Bij deelname onderteken je een persoonlijke overeenkomst waarin wordt overeengekomen dat TU Delft jouw korte werk via de TU Delft Repository zal delen
  • De TU Delft Library zal de voorwaarden verifiëren en eventueel aanvullende informatie aan je vragen om de publicaties in de TU Delft Repository te krijgen. Wanner de TU Delft Library niet beschikt over digitale publicaties van een werk wordt hiervoor een beroep gedaan op u als auteur. De grens die we stellen voor het opnemen van werk ouder dan de default van 2018 is het jaar 2015.
  • Vervolgens wordt jouw kort wetenschappelijk werk (artikel, boekhoofdstuk) door de Library in de TU Delft Repository geplaatst. Na het opheffen van de embargo’s kun je het werk nu vrij delen met wetenschappers over de hele wereld.
  • Krijg je op enig moment vragen, bijvoorbeeld vanuit de uitgever, dan neemt de TU Delft de correspondentie onmiddellijk van je over.
  • Frequently Asked Questions: You share, we take care!

Meer informatie en contact

Meer achtergrondinformatie en Q&A’s vind je op de landelijke You share, we take care pagina of e-mail library@tudelft.nl.

/* */