Deelname “You share, we take care!”

Toestemming deelname ‘You share, we take care’ project

Toestemming
Het “You share, we take care!” programma is de uitvoering van het artikel 25fa van de Nederlandse auteurswet (amendement Taverne). Dit wetsartikel biedt onderzoekers de mogelijkheid om kort wetenschappelijk werk te delen, ongeacht eventuele beperkende richtlijnen van uitgevers.

Ik geef hierbij de TU Delft toestemming om elk kort werk van wetenschap dat ik tijdens mijn dienstverband bij de TU Delft heb gepubliceerd en in de toekomst zal publiceren en dat voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven in art. 25fa Auteurswet Open Access beschikbaar te stellen via de TU Delft Repository. Ik kan op elk moment een werk uitsluiten van deze toestemming. De TU Delft zal uitsluitend mijn wetenschappelijke artikelen, conference proceedings en hoofdstukken uit boeken of bijdragen in een ‘edited collection’ publiek beschikbaar maken en niet eerder dan zes maanden na datum van eerste openbaarmaking. De universiteit garandeert dat bij elke claim door derden tegen mij die het gevolg is van deze overeenkomst de universiteit mij juridisch en financieel zal steunen.
Ik geef toestemming:

Ik ben werknemer van de TU Delft en heb alle gegevens correct en volledig ingevuld. Ik begrijp dat het verlenen van toestemming via internet dezelfde juridische status heeft als toestemming met een geschreven geldige handtekening.
Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van alle voorwaarden van de volledige overeenkomst en ga met alle voorwaarden akkoord.
Ik geef toestemming:
captcha
/* */