Nederlandse onderzoeksinstellingen en Elsevier gaan nationale open science-samenwerking aan

De Vereniging van Universiteiten in Nederland (VSNU), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Elsevier, het informatie- en data-analysebedrijf voor de (medische) wetenschap, zijn een nationale open science-samenwerking aangegaan. De overeenkomst omvat diensten voor het publiceren en lezen van wetenschappelijke content, evenals de gezamenlijke ontwikkeling van innovatieve open science-diensten voor het waarderen en verspreiden van kennis. De overeenkomst is geldig tot 31 december 2024. 

Er is samenwerking op meerdere onderdelen

Open access-diensten voor publiceren en lezen
Deze nationale overeenkomst omvat leesrechten voor de hoogwaardige, peer-reviewed content uit Elseviers uitgebreide tijdschriftenportfolio. De samenwerking ondersteunt de ambities van het consortium om 100% open access te kunnen publiceren. 95 procent van alle Nederlandse wetenschappelijke artikelen kan door deze overeenkomst per direct open access worden gemaakt. Elsevier committeert zich bovendien als onderdeel van deze samenwerking aan een gang naar onmiddellijke open access-opties voor de resterende titels. Alle Elsevier titels staan in de TU Delft Journal browser.

Open science-diensten voor onderzoeksinformatie en wetenschappelijke communicatie
Elsevier zal samen met haar Nederlandse wetenschapspartners in co-creatie nieuwe diensten ontwikkelen waarmee kennis beter gewaardeerd en verspreid kan worden. De partners zullen een aantal pilot-projecten uitvoeren waarmee de diensten optimaal worden toegespitst op de behoeften van Nederlandse wetenschappelijke instellingen. De pilots ondersteunen de gedeelde ambitie van bredere maatschappelijke interactie met wetenschap, en worden uitgevoerd op basis van de eerdergenoemde samenwerkingsprincipes.

Hoofdonderhandelaar van de VSNU en rector magnificus TU Delft Tim van der Hagen: “Deze overeenkomst is een doorbraak voor onze ambities voor 100% open access in Nederland. Het is tevens een opmaat naar een openbare kennisbank voor informatie over wetenschappelijke output.” 

Stan Gielen, voorzitter van de raad van bestuur van NWO: “Open toegang tot onderzoeksresultaten is al sinds 2003 een kernmissie van NWO. Deze overeenkomst is een enorme stap richting onze gezamenlijke ambitie om 100% open access voor alle met publiek geld gefinancierde wetenschap in Nederland te realiseren. Het is ook volledig in lijn met de principes van Plan S en betekent een enorme doorbraak voor open science in het algemeen.”