Nieuw Elsevier raamwerk overeenkomst

Elsevier tijdschriften 100% open access

De Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben een overeenkomst gesloten met Elsevier. Hiermee kunnen onderzoekers vanaf 1 januari 2020 open access publiceren in alle tijdschriften van Elsevier en is ook toegang tot deze tijdschriften verzekerd. Deze afspraken gelden in ieder geval tot 1 mei 2020 en passen binnen de voorwaarden van Plan S.

In de overeenkomst zijn ook afspraken gemaakt over pilots met Elsevier voor het ontwikkelen van nieuwe tools en diensten op het gebied van open science. De eerste maanden van 2020 worden gebruikt om de spelregels voor de pilots met Elsevier verder uit te werken en tot een definitieve overeenkomst te komen.

Zie Engelse tekst voor meer details.