Open Access Monitor

Steeds meer TU Delft-onderzoekers kiezen voor open access publiceren

Vorig jaar, in 2019, zijn er aan de TU Delft 2.539 artikelen open access gepubliceerd, 298 meer dan in 2018. Dat blijkt uit de jaarlijkse meting van artikelen en conference papers door de TU Delft Library. Daarmee is het open access aandeel van peer reviewed artikelen gegroeid naar 66.3%. Het aandeel conferentie proceedings dat open access gepubliceerd werd groeide naar 54.6%.

Het totaal aantal geregistreerde artikelen van de TU Delft steeg van 3.524 naar 3.829. Deze groei van 8% vertaalde zich in een absolute groei in zowel hybride-, gold- en groen open access publicaties. Gold open access zijn artikelen die gepubliceerd zijn door uitgevers met een open access publicatiemodel, hybride bestaat uit open artikelen, die afgekocht zijn en die in verder gesloten tijdschriften verschijnen en groen open access betreft de finale auteursversies en <link library actuele-themas library-voor-onderzoekers publiceren-verspreiden you-share-we-take-care-gaat-verder>Taverne publicaties in TU Delft Repository.

Welke soorten van open access publicaties steunt TU Delft Library?

·       Een stimulans voor het open access publiceren komt van het amendement Taverne. Daardoor kunnen korte wetenschappelijke werken (artikelen, conference proceedings of boekhoofdstukken) zes maanden na publicatie beschikbaar worden gesteld via TU Delft Repository, op verzoek van de auteur(s). Momenteel zijn reeds 830 publicaties op deze manier beschikbaar gesteld. Het project wordt dit jaar over de hele TU Delft opgeschaald

·       TU Delft heeft steeds meer <link library actuele-themas library-voor-onderzoekers publiceren-verspreiden tu-delft-open-access-deals-met-uitgevers>lokale en nationale overeenkomsten met uitgevers om open access mogelijk te maken. Hierdoor hoeven onderzoekers geen publicatiekosten zelf te betalen en voldoen zij aan de eisen van financiers als NWO.

·       TU Delft Library kan tenslotte helpen door (een gedeelte van) de kosten te betalen uit het <link library actuele-themas library-voor-onderzoekers publiceren-verspreiden open-access-financiering>Open Access Fonds, dat sinds 2008 bestaat.

Voor wetenschappers zitten er veel voordelen aan publiceren in open access:  meer zichtbaarheid voor de publicatie, hergebruik van het werk, bredere verspreiding onder peers en een hogere citatiekans. Open acces publiceren is een vereiste van de financiers van onderzoek zoals NWO. Deze eisen worden vanaf 2021 aangescherpt door <link library actuele-themas library-voor-onderzoekers publiceren-verspreiden plan-s>Plan-S.

Het TU Delft Open Access beleid bepaalt dat auteurs een open access versie van hun artikel moet deponeren in TU Delft Repository. De doelstellingen voor Open Access maken deel uit van het Strategic Plan Open Science 2020-2024.
De <link library actuele-themas library-voor-onderzoekers publiceren-verspreiden je-publicatiestrategie-creeren open-access-monitoring>open access monitor werd voor het eerst gebruikt voor het publicatiejaar 2014, toen was het percentage 24.8%.