Exhibition

Drawing Rooms - Tekenen in het onderwijs aan de TU Delft en haar voorlopers

14 maart t/m 27 september 2020
Museum Paul Tétar van Elven

Actuele openingstijden Museum Paul Tétar van Elven 

Tekenonderwijs verbindt Museum en Universiteit

De historische band tussen Museum Paul Tétar van Elven en de Technische Universiteit Delft wordt zichtbaar in de tentoonstelling ‘Drawing Rooms’, vanaf zaterdag 14 maart te zien in het museum. Naast zijn carrière als kunstschilder was Tétar van Elven gedurende 40 jaar als handtekenleraar in dienst van de Koninklijke Akademie en de Polytechnische School. Deze historische band tussen het museum en de Technische Universiteit Delft vormt de aanleiding voor een samenwerking die de onderwijspraktijk van Tétar van Elven en het huidige onderwijs met elkaar in verband brengt. Het tekenen als onderwijsmethode speelt hierin een verbindende rol.

Rol van het tekenonderwijs vroeger en nu

Een deel van de tentoonstelling toont objecten uit het erfgoed van de Technische Universiteit Delft, die een rol hebben gespeeld in het tekenonderwijs. Een ander deel van de tentoonstelling toont de onderwijspraktijk van nu, waarbij studenten Bouwkunde tekenen inzetten als presentatiemiddel en onderzoeksmethode. De vaste opstelling van Museum Paul Tétar van Elven biedt, behalve een interessant inkijkje in het huiselijk leven van de 19de eeuw, ook een overzicht van het oeuvre van Paul Tétar van Elven.

Opening tentoonstelling Drawing Rooms

De opening van de tentoonstelling Drawing Rooms op vrijdag 13 maart is afgelast i.v.m. de strengere maatregelen die door de Rijksoverheid zijn getroffen tegen verspreiding van het coronavirus.

Partners

Deze tentoonstelling is tot stand gekomen door de TU Delft Library, Museum Paul Tétar van Elven, Gemeente Delft, Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren, WAM architecten, Fokkema & Partners.

Achtergrondinformatie

Universitair erfgoed

Paul Tétar van Elven was vanaf 1854 tot 1894 als handtekenleraar in dienst van de Koninklijke Akademie en diens opvolger, de Polytechnische School. Tijdens zijn lange aanstelling was hij van grote invloed op het handtekenonderwijs, en op het universitaire erfgoed dat uit dit onderwijs is voortgekomen. Dit erfgoed is tegenwoordig opgenomen in de collectie Sluyterman, die wordt beheerd door de Library van de TU Delft. Deze relatie was de aanleiding om samenwerking te zoeken met de TU Delft, waarbij het doel is het organiseren van een tentoonstelling in museum Paul Tétar van Elven. Deze tentoonstelling zal een van de vele verbindingen tussen de stad Delft en de universiteit belichten, en kan gezien worden als een pilotproject dat wellicht de komende jaren een vervolg kan krijgen.


Betrokkenheid studenten faculteit Bouwkunde
Een groep van studenten uit binnen- en buitenland wordt in het kader van onderwijs van de faculteit Bouwkunde betrokken bij het maken van een ander deel van de tentoon te stellen objecten. Dit is een gezamenlijk project van het leerstoel Geschiedenis en de leerstoel ‘Interiors Buildings Cities’. 

Dit najaarssemester begon een onderzoeksproject in het kader van een scriptiewerkgroep geleid door Charlotte van Wijk, getiteld Drawing Rooms. De deelnemers gebruiken het Tétar van Elven-museum als uitgangspunt voor het onderzoek. Het onderzoek voor de scriptie zal ook als basis dienen voor het ontwerp in de bijbehorende ontwerpstudio, de MSc2 Studio ‘Drawing Rooms’ geleid door Jurjen Zeinstra. Samen zullen deze twee vakken resulteren in een bijdrage aan de tentoonstelling, waarin de weergave van interieurarchitectuur in tekeningen een belangrijke rol zal spelen.


Weergave interieurarchitectuur in tekeningen
Het onderzoek van de studenten zal ruimtes en objecten in museum Paul Tétar van Elven als startpunt nemen. Studenten nemen een kamer of een onderdeel van het interieur van een kamer als uitgangspunt voor hun scriptie; ze onderzoeken die middels literatuuronderzoek en een reeks analytische en documentatie-tekeningen, zoals ‘developed surface drawings’. Het historische onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een dergelijke ruimte, met literatuur- en beeldonderzoek naar soortgelijke ruimten in het verleden (aan de hand van schilderijen bijvoorbeeld) en de 19de en 20ste -eeuwse transformaties. Het historisch uitdiepen kan zich ook richten op een vast onderdeel van deze kamers (haard) of op een bouwkundig element zoals trap, deur, raam. Hierbij speelt ook de opvatting over het inrichten van een museum door de curatoren een belangrijke rol; waarom zijn bepaalde beslissingen genomen met betrekking tot het inrichten van het museum Tétar van Elven Museum. 

Enkele weken na de scriptiewerkplaats is ook de ontwerpstudio gestart, en tijdens dat vak wordt het onderzoek door tekenen voortgezet, onder andere experimenteren de studenten met verschillende methodes om ervaring in het museum vast te leggen. Het doel van dit en het historische onderzoek is dat studenten goed voorbereid zijn om zelf een ontwerp te maken voor een tentoonstellingsruimte in het Tetar van Elven Museum. Hierin zal een object uit de erfgoedcollectie, met wortels in het historische tekenonderwijs, worden opgenomen.


Tentoonstelling over vroeger en nu
Deze tentoonstelling combineert de geschiedenis en de actualiteit, doordat de onderwijspraktijk van Tétar van Elven en het huidige onderwijs met elkaar in verband worden gebracht. Het tekenen als onderwijsmethode zal daarbij een verbindende rol spelen. Een inleidend deel, op de begane grond, zal de evolutie van het tekenonderwijs aan de Akademie, Polytechnische School en TH Delft schetsen. Hierbij worden objecten uit de collectie Sluyterman getoond, die een rol hebben gespeeld in het tekenonderwijs. De ontwerpstudio zal resulteren in een serie tekeningen van de studenten, die zowel aan de wand als op een tafel kunnen worden getoond in de ruimte op de 1e verdieping. In enkele gevallen zullen ook deze tekeningen worden gecombineerd met de toegepaste objecten uit de collectie Sluyterman.

Drawing Rooms tentoonstelling - een korte introductie video
Drawing Rooms - een video (in het Engels) met meer gedetailleerde informatie over de tentoonstelling
/* */