Mobility Innovation Centre Delft onderzoekt bewegingen binnen TU Delft Library

Op weg naar meer perspectief voor onderwijs en studie op de campus via data-inwinning en (snel)testen.

Algemene informatie

De TU Delft Library biedt vanaf maandag 1 maart extra studieplekken aan. Idealiter zouden we alle studieplekken weer beschikbaar willen stellen, mits dat natuurlijk veilig kan. Gelukkig hoeven we niet alleen af te wachten, maar kunnen we als bezoekers en medewerkers zelf een bijdrage leveren om stappen in de goede richting te zetten.  

De Library wordt een belangrijke onderzoeklocatie voor een onderzoek, uitgevoerd door het Mobility Innovation Centre Delft. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil middels een aantal pilots onderzoeken hoe metingen als crown control, looproutes, spatschermen, bubbels creëren, triage, COVID-19 (snel)testen etc. kunnen bijdragen aan het (op termijn) mogelijk maken van meer fysiek (praktijk)onderwijs en studie op de campus. De TU Delft heeft dit gekoppeld aan dataverzameling en is geselecteerd om hieraan mee te doen.

Gegevens verzamelen, gebruik en opslag

Als eerste stap in het onderzoek, houdt de Library bij hoe mensen bewegen binnen de RIVM-maatregelen. Dit gebeurt op basis van (anonieme) monitoring van studenten, bezoekers en medewerkers middels een app, die je kunt installeren op je smartphone. Met deze inzichten kunnen we de ruimte steeds optimaler inrichten en met elkaar samenwerken aan een omgeving waar je zowel veilig als plezierig kunt studeren en werken.

In een tweede stap wordt onderzocht hoe een combinatie van (snel)testen en parallelle oplossingen verdere openstelling voor onderwijs en studie mogelijk maakt.

Voor dit onderzoek worden geen persoonlijke gegevens gevraagd of opgeslagen. De gegevens worden daarna voor onbepaalde tijd gearchiveerd. Slechts een klein aantal geselecteerde onderzoekers en studenten van de TU Delft is bij het project betrokken en krijgt toegang tot de (anonieme) data.

Het onderzoek wordt geleidt door Sascha Hoogendoorn-Lanser, Director at Mobility Innovation Centre Delft en Serge Hoogendoorn, distinguished Professor Smart Urban Mobility. Dat Serge Hoogendoorn al jaren droomde van een sensornetwerk voor onderzoek naar verkeersstromen, is terug te lezen in zijn Story of Science. Bekijk ook hoe Sascha Hoogendoorn-Lanser onlangs werd geinterviewd door het NOS Journaal.


Hieronder vind je meer informatie over het onderzoek. Neem bij vragen contact op met library@tudelft.nl.

Van wie is dit onderzoek afkomstig?

De minister van OCW heeft aangegeven via een aantal pilots te willen onderzoeken op welke manier we kunnen bijdragen aan het (op termijn) mogelijk maken van meer fysiek (praktijk)onderwijs en studeren op de campus. De TU Delft heeft dit gekoppeld aan het nemen van maatregelen, dataverzameling en modellering van interacties, en is geselecteerd om hieraan mee te doen. Ook corona (snel)testen vormen een onderdeel van de pilot.

Wie is er bij het onderzoek betrokken?
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

 • Sascha Hoogendoorn, projectleider, Mobility Innovation Centre Delft (onderdeel TU Delft)

 • Maike Simmes, plaatsvervangen projectleider, Valorisation Centre

 • Serge Hoogendoorn, onderzoeksleider, CiTG

 • Winnie Daamen, onderzoeker, CiTG

 • Marco Rinaldi, onderzoeker, CiTG

 • Panchemy Krishnakumari, onderzoeker, CiTG

 • Yan Feng, onderzoeker, CiTG

 • Piet van Mieghem, onderzoeker, EWI

 • Natalie van der Wal, onderzoeker, TBM

 • Ernst & Young

 • Proximy
Wat is het doel van het onderzoek?

Onderzoeken op welke manier maatregelen en gedragsbeïnvloeding kunnen bijdragen aan het (op termijn) mogelijk maken van meer fysiek (praktijk) onderwijs en studeren op de campus. Via unieke en gedetailleerde datainwinning en modellering kan de effectiviteit van maatregelen worden bepaald en kunnen maatregelen worden geoptimaliseerd. In een later stadium kan dit worden aangevuld met corona (snel)testen.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

In de pilots wordt geëxperimenteerd met oplossingen om tot meer fysiek onderwijs en studeren op de campus te kunnen komen, zoals crowd control, looproutes, spatschermen, etc. Hierbij gelden de basisregels van de RIVM met betrekking tot aanwezige risico’s (vergelijkbaar met de 1,5m afstand regel). 

Wat meet het onderzoek?

In de TU Delft Library worden bezoekers anoniem en realtime gemonitord om te bepalen hoe mensen zich bewegen, waarbij 1,5 m afstand houden de norm is. Houden mensen zich aan de 1,5 m afstand? Wat zijn daarbij knelpunten? Wat kunnen we aan maatregelen nemen om die 1,5 m afstand zo goed mogelijk te laten handhaven?

Met deze inzichten kan je bijvoorbeeld veel leren over waar er drukte ontstaat, waarom en vooral ook hoe kan je de ruimte nog optimaler inrichten. Naast het monitoren van interacties gaan we via licht, geluid en haptische / trilling feedback een terugkoppeling aan bezoekers geven wanneer gedurende een bepaalde tijd mensen zich binnen 1,5 m van elkaar bevinden.
Hierdoor kunnen we de ruimte steeds optimaler inrichten en met elkaar bijdragen aan een omgeving waar je zowel veilig als plezierig kunt zijn. Door dit onderzoek willen we niet alleen kijken hoe we in de bibliotheek meer studieplekken kunnen heropenen, maar ook hoe we andere ruimtes op de campus optimaal kunnen inrichten om zo op den duur ook andere locaties veilig te openen. Hiermee willen we zowel medewerkers als studenten meer perspectief geven.

Wat zijn de (volgende) stappen in het onderzoek?

We zetten het onderzoek stap voor stap op, zodat we van elke stap kunnen kijken wat het effect ervan is. In de eerste stappen is de afstand tussen mensen tenminste 1,5 m. Zo kunnen we veilig onze data-inwinning en maatregelen verzamelen. Om zoveel mogelijk afstand te houden, testen we en plaatsen we de Library een gedetailleerd loopstroommodel. Als we hier voldoende ervaring mee hebben opgedaan en het goed hebben ingeregeld, kunnen we kijken of we op 1,5 m meer mensen in de Library kunnen laten studeren. Over een aantal weken kijken we ook hoe we corona (snel)testen kunnen inzetten om op een veilige manier nog meer studenten een studieplek in de Library te bieden.

Hoe kan ik een bijdrage leveren aan het onderzoek?

Studenten en medewerker kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren. Dit begint bij het installeren van de app 

Forkbeard Proximity Monitor

 voor iedereen die de Library werkt of studeert. Maar denk ook aan:

 • Hackathon om te kijken welke inzichten de ingewonnen data bieden;
 • Ideeën om op veilige afstand sociale interactie in de bibliotheek mogelijk te maken;
 • Ideeën om ervaringen/inzichten uit de bibliotheek op te schalen naar andere locaties op campus;
 • Ontwikkelen maatregelen en vooraf bepalen effecten ervan in een VR-omgeving van de bieb;
 • Gebruik maken van de social seats;
 • ...en mogelijke eigen ideeën die je kunt delen met projectleider Sascha Hoogendoorn.
Is deelname aan het onderzoek verplicht?

Deelname is niet verplicht, maar wel handig. Voor het onderzoek is het wenselijk dat zoveel mogelijk bezoekers en medewerkers in het publieke gedeelte van de Library, de app downloaden op hun mobiele telefoon. Hoe meer mensen mee doen, hoe vollediger de data en hoe beter het inzicht in de veiligheid en eventuele verbeterpunten t.a.v. de inrichting van de ruimtes. Daarom hopen wij dat iedereen de moeite wil nemen om de app te installeren.

Hoe download ik de app?

De app Forkbeard Proximity Monitor is zowel in de App store als de Play store beschikbaar. Lees voor het installeren en het gebruik, de handleiding.

Scan vervolgens in de app de onderstaande QR code, om deel te nemen aan het TU Delft onderzoek:

Na het downloaden van de app (op mijn IPhone), krijg ik de melding dat de app mijn locatie heeft gebruikt buiten de Library. Hoe kan dat?

Dit is een standaard bericht van Apple, wanneer je toestemming hebt gegeven om de GPS locatie aan te zetten. Dit doe je in de Proximity Monitor, zodat deze app beter werkt. Die GPS locatie wordt echter niet opgeslagen; niet in en niet buiten het gebouw, omdat we werken met beacons. Uitsluitend locaties van interacties bepaalt met behulp van deze beacons, worden opgeslagen. Deze kunnen niet herleid worden tot personen. 

Apple wil je graag op de hoogte houden dat je toestemming hebt verleend om de GPS locatie aan te zetten. Op Android telefoons krijg je deze melding niet.

Hoe kan ik mee doen als ik geen smartphone (mee) heb?

Voor deelname aan het onderzoek gaat de voorkeur uit naar het gebruik van de app. Als je niet de app kunt / wilt installeren, kan je gebruik maken van een polsbandje. Deze is op te halen bij de balie bij binnenkomst. Voor medewerkers/studenten die met grote regelmaat in de Library zijn en de app niet op hun telefoon willen / kunnen zetten, kunnen aanspraak maken op een polsbandje voor langere periode.

Het inleveren van de polsbandjes kan bij het verlaten van de Library in de centrale hal/ingang. Voor medewerkers kan dit in de centrale hal en bij de personeelsuitgang. Alle polsbandjes worden gereinigd voordat deze weer worden uitgedeeld.

Is mijn privacy gewaarborgd?

De social distancing tool is privacy proof en voldoet aan de AVG wetten. De data die het systeem biedt, zijn locaties van mensen in tijd en ruimte. Hierbij wordt dus geen gebruik gemaakt van persoonsgegevens en stopt het tracken van jouw bewegingen zodra je het TU Delft Library gebouw verlaat. Alleen als je in de buurt van een baken bent, registreert de app of het polsbandje waar je bent. Zodra je de bibliotheek verlaat, stopt het tracken. 

Zijn er kosten aan het (participeren aan het) onderzoek verbonden?

Voor de participatie aan dit onderzoek zijn geen kosten verbonden.

Waar kan ik de resultaten van het onderzoek bekijken?

Bij de social distancing tool hoort een dashboard waarin geaggregeerde gegevens worden getoond. Het dashboard laat bijvoorbeeld zien hoeveel mensen meer dan 2 minuten op minder dan 1,5 m van elkaar geweest zijn en waar de meeste contacten binnen 1,5 m hebben plaatsgevonden in de Library.

Belangrijk: Er worden geen gegevens op individueel niveau getoond (ook niet anoniem).

Heb je nog vragen?

Neem bij vragen contact op met library@tudelft.nl.