Mobility Innovation Centre Delft onderzoekt bewegingen binnen TU Delft Library

Op weg naar meer perspectief voor onderwijs en studie op de campus via data-inwinning en (snel)testen.

De TU Delft Library biedt vanaf maandag 1 maart extra studieplekken aan. Idealiter zouden we alle studieplekken weer beschikbaar willen stellen, mits dat natuurlijk veilig kan. Gelukkig hoeven we niet alleen af te wachten, maar kunnen we als bezoekers en medewerkers zelf een bijdrage leveren om stappen in de goede richting te zetten. De Library is namelijk een belangrijke locatie voor een onderzoek, uitgevoerd door het Mobility Innovation Centre Delft. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil middels een aantal pilots onderzoeken hoe metingen als crown control, looproutes, spatschermen, bubbels creëren, triage, COVID-19 (snel)testen etc. kunnen bijdragen aan het (op termijn) mogelijk maken van meer fysiek (praktijk)onderwijs en studie op de campus. De TU Delft heeft dit gekoppeld aan dataverzameling en is geselecteerd om hieraan mee te doen.

Gegevens verzamelen, gebruik en opslag

Het onderzoek wordt geleidt door Sascha Hoogendoorn-Lanser, Director at Mobility Innovation Centre Delft en Serge Hoogendoorn, distinguished Professor Smart Urban Mobility. Als eerste stap in het onderzoek, houdt de Library bij hoe mensen bewegen binnen de RIVM-maatregelen. Dit gebeurt op basis van (anonieme) monitoring van studenten, bezoekers en medewerkers middels een polsbandje die signalen afgeeft naar beacons die verspreid zijn over de hele Library. Met deze inzichten kunnen we de ruimte steeds optimaler inrichten en met elkaar samenwerken aan een omgeving waar je zowel veilig als plezierig kunt studeren en werken.
In een tweede stap wordt onderzocht hoe een combinatie van (snel)testen en parallelle oplossingen verdere openstelling voor onderwijs en studie mogelijk maakt.

Het onderzoek in de media

Het onderzoek wordt geleidt door Sascha Hoogendoorn-Lanser en Serge Hoogendoorn. Dat Serge Hoogendoorn al jaren droomde van een sensornetwerk voor onderzoek naar verkeersstromen, is terug te lezen in zijn Story of Science. Bekijk ook hoe Sascha Hoogendoorn-Lanser onlangs werd geinterviewd door het NOS Journaal.
Recentelijk publiceerde Delta, het online onafhankelijke journalistieke platform van de TU Delft, een artikel over de 'Back to Campus' hackathon. De hackathon is de volgende stap in het onderzoek, wordt georganiseerd door het Dispuut Verkeer en vindt plaats op 8 en 9 mei in de TU Delft Library.

Hackathon; 8 en 9 mei @ TU Delft Library

De hackathon is de volgende stap in het onderzoek. De organisatie is in handen van Dispuut Verkeer en de TU Delft Library verzorgt hierbij de locatie. Tijdens de hackathon verkennen we de data die de afgelopen weken is verzameld binnen de Library. De gegevens bevatten onder andere de wandelpaden, afstand tot andere studenten en de duur van risicovolle situaties (als je binnen 1,5 meter van iemand anders bent). Met deze data gaan we de mogelijkheden onderzoeken, ontwikkelen en pitchen om te gebruiken voor toekomstige toepassingen. Je kan je nog steeds opgeven voor deelname aan de hackathon via deze link!

 • Datumr: 8 en 9 mei
 • Tijd: 08.00 tot 20.00 u
 • Locatie: TU Delft Library

De deelnemers worden verdeeld in groepen van ongeveer 4 tot 5 personen. Met je groep doe je een brainstormsessie, werk je interessante concepten uit en presenteer je de resultaten aan de andere deelnemers, professoren en de organisatie van de hackathon. Tijdens de twee dagen komen professionals en professoren langs om hun expertise en ervaringen te geven en ideeën en concepten te bespreken. Een greep uit de sprekers op 8 en 9 mei: 

 • Rob Mudde (CvB) en Sascha Hoogendoorn-Lanser – Opening hackaton
 • Wilfred Booij (Forkbeard) – Hoe werkt het monitoringsysteem?
 • Ingrid Snijdewind (GGD) – Alles wat je altijd al wilde weten over corona
 • Natalie van der Wal (TBM) – Hoe beïnvloed je ‘goed’ gedrag?

Hier onder vind je alle sprekers tijdens het hackathon weekend. Wil je meedoen met medestudenten of vrienden, of ken je andere mensen die geïnteresseerd zijn in dit soort uitdagingen?
Meld je dan nu aan!


Hieronder vind je meer informatie over het onderzoek. Neem bij vragen contact op met library@tudelft.nl.

Van wie is dit onderzoek afkomstig?

De minister van OCW heeft aangegeven via een aantal pilots te willen onderzoeken op welke manier we kunnen bijdragen aan het (op termijn) mogelijk maken van meer fysiek (praktijk)onderwijs en studeren op de campus. De TU Delft heeft dit gekoppeld aan het nemen van maatregelen, dataverzameling en modellering van interacties, en is geselecteerd om hieraan mee te doen. Ook corona (snel)testen vormen een onderdeel van de pilot.

Wie is er bij het onderzoek betrokken?
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

 • Sascha Hoogendoorn, projectleider, Mobility Innovation Centre Delft (onderdeel TU Delft)

 • Maike Simmes, plaatsvervangen projectleider, Valorisation Centre

 • Serge Hoogendoorn, onderzoeksleider, CiTG

 • Winnie Daamen, onderzoeker, CiTG

 • Marco Rinaldi, onderzoeker, CiTG

 • Panchemy Krishnakumari, onderzoeker, CiTG

 • Yan Feng, onderzoeker, CiTG

 • Piet van Mieghem, onderzoeker, EWI

 • Natalie van der Wal, onderzoeker, TBM

 • Ernst & Young

 • Proximy
Wat is het doel van het onderzoek?

Onderzoeken op welke manier maatregelen en gedragsbeïnvloeding kunnen bijdragen aan het (op termijn) mogelijk maken van meer fysiek (praktijk) onderwijs en studeren op de campus. Via unieke en gedetailleerde datainwinning en modellering kan de effectiviteit van maatregelen worden bepaald en kunnen maatregelen worden geoptimaliseerd. In een later stadium kan dit worden aangevuld met corona (snel)testen.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

In de pilots wordt geëxperimenteerd met oplossingen om tot meer fysiek onderwijs en studeren op de campus te kunnen komen, zoals crowd control, looproutes, spatschermen, etc. Hierbij gelden de basisregels van de RIVM met betrekking tot aanwezige risico’s (vergelijkbaar met de 1,5m afstand regel). 

Wat meet het onderzoek?

In de TU Delft Library worden bezoekers anoniem en realtime gemonitord om te bepalen hoe mensen zich bewegen; wat is de afstand met personen om je heen, wat is de route die je aflegd door het gebouw, houden mensen zich aan de 1,5 m afstand en wat zijn daarbij knelpunten? En bovenal; welke maatregelen kunnen we invoeren om die 1,5 m afstand zo goed mogelijk te laten handhaven?

Met deze inzichten kan je bijvoorbeeld veel leren over waar er drukte ontstaat, waarom en vooral ook hoe kan je de ruimte nog optimaler inrichten. Naast het monitoren van interacties gaan we via licht, geluid en haptische / trilling feedback een terugkoppeling aan bezoekers geven wanneer gedurende een bepaalde tijd mensen zich binnen 1,5 m van elkaar bevinden.
Hierdoor kunnen we de ruimte steeds optimaler inrichten en met elkaar bijdragen aan een omgeving waar je zowel veilig als plezierig kunt zijn. Door dit onderzoek willen we niet alleen kijken hoe we in de bibliotheek meer studieplekken kunnen heropenen, maar ook hoe we andere ruimtes op de campus optimaal kunnen inrichten om zo op den duur ook andere locaties veilig te openen. Hiermee willen we zowel medewerkers als studenten meer perspectief geven.

Wat zijn de (volgende) stappen in het onderzoek?

We zetten het onderzoek stap voor stap op, zodat we van elke stap kunnen kijken wat het effect ervan is. In de eerste stappen is de afstand tussen mensen tenminste 1,5 m. Zo kunnen we veilig onze data-inwinning en maatregelen verzamelen. Om zoveel mogelijk afstand te houden, testen we en plaatsen we de Library een gedetailleerd loopstroommodel. Als we hier voldoende ervaring mee hebben opgedaan en het goed hebben ingeregeld, kunnen we kijken of we op 1,5 m meer mensen in de Library kunnen laten studeren. Over een aantal weken kijken we ook hoe we corona (snel)testen kunnen inzetten om op een veilige manier nog meer studenten een studieplek in de Library te bieden.

Hoe kan ik een bijdrage leveren aan het onderzoek?

Studenten en medewerker kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren. Dit begint bij het installeren van de app Forkbeard Proximity Monitor voor iedereen die in de Library werkt of studeert. Maar denk ook aan:

 • Hackathon om te kijken welke inzichten de ingewonnen data bieden;
 • Ideeën om op veilige afstand sociale interactie in de bibliotheek mogelijk te maken;
 • Ideeën om ervaringen/inzichten uit de bibliotheek op te schalen naar andere locaties op campus;
 • Ontwikkelen maatregelen en vooraf bepalen effecten ervan in een VR-omgeving van de bibliotheek;
 • Gebruik maken van de social seats;
 • ...en mogelijke eigen ideeën die je kunt delen met projectleider Sascha Hoogendoorn.
Is deelname aan het onderzoek verplicht?

Deelname is niet verplicht, maar wel handig. Voor het onderzoek is het wenselijk dat zoveel mogelijk bezoekers en medewerkers in het publieke gedeelte van de Library, de app downloaden op hun mobiele telefoon. Hoe meer mensen mee doen, hoe vollediger de data en hoe beter het inzicht in de veiligheid en eventuele verbeterpunten t.a.v. de inrichting van de ruimtes. Daarom hopen wij dat iedereen de moeite wil nemen om de app te installeren.

Hoe download ik de app?

De app Forkbeard Proximity Monitor is zowel in de App store als de Play store beschikbaar. Lees voor het installeren en het gebruik, de handleiding.

Scan vervolgens in de app de onderstaande QR code, om deel te nemen aan het TU Delft onderzoek:

Na het downloaden van de app (op mijn IPhone), krijg ik de melding dat de app mijn locatie heeft gebruikt buiten de Library. Hoe kan dat?

De (push)melding die je krijgt (ook) als je je niet in de Library bevindt), is een standaard melding van Apple zelf. Deze melding staat dan ook los van de app. Als je niet in de Library bent en dus ook niet in de buurt bent van de beacons, worden deze gegevens dan ook niet gedeeld of opgeslagen. De melding komt in beeld omdat je toestemming hebt gegeven om je GPS locatie aan te zetten. Dit doe je in de Proximity Monitor, zodat deze app beter werkt. De enige gegevens die worden verwerkt, gebeurt uitsluitend op locaties van interacties, bepaald met behulp van deze beacons. Deze gegevens kunnen niet herleid worden tot personen. 

Apple wil je graag herhaaldelijk op de hoogte houden dat je toestemming hebt verleend om de GPS locatie aan te zetten. Op Android telefoons krijg je deze melding niet.

Hoe kan ik mee doen als ik geen smartphone (mee) heb?

Voor deelname aan het onderzoek gaat de voorkeur uit naar het gebruik van de app. Als je niet de app kunt / wilt installeren, kan je gebruik maken van een polsbandje. Deze is op te halen bij de balie bij binnenkomst. Voor medewerkers/studenten die met grote regelmaat in de Library zijn en de app niet op hun telefoon willen / kunnen zetten, kunnen aanspraak maken op een polsbandje voor langere periode.

Het inleveren van de polsbandjes kan bij het verlaten van de Library in de centrale hal/ingang. Voor medewerkers kan dit in de centrale hal en bij de personeelsuitgang. Alle polsbandjes worden gereinigd voordat deze weer worden uitgedeeld.

Is mijn privacy gewaarborgd?

De social distancing tool is privacy proof en voldoet aan de AVG wetten. De data die het systeem biedt, zijn locaties van mensen in tijd en ruimte. Hierbij wordt dus geen gebruik gemaakt van persoonsgegevens en stopt het tracken van jouw bewegingen zodra je het TU Delft Library gebouw verlaat. Alleen als je in de buurt van een baken bent, registreert de app of het polsbandje waar je bent. Zodra je de bibliotheek verlaat, stopt het tracken. 

Zijn er kosten aan het (participeren aan het) onderzoek verbonden?

Voor de participatie aan dit onderzoek zijn geen kosten verbonden.

Waar kan ik de resultaten van het onderzoek bekijken?

Bij de social distancing tool hoort een dashboard waarin geaggregeerde gegevens worden getoond. Het dashboard laat bijvoorbeeld zien hoeveel mensen meer dan 2 minuten op minder dan 1,5 m van elkaar geweest zijn en waar de meeste contacten binnen 1,5 m hebben plaatsgevonden in de Library.

Belangrijk: Er worden geen gegevens op individueel niveau getoond (ook niet anoniem).


Hieronder vind je meer informatie over de hackathon. Neem bij vragen contact op met J.F.Poortvliet@student.tudelft.nl.

Wat is het doel van de hackathon?

De hackathon wordt georganiseerd voor en door studenten. Doel van het onderzoek is studenten zelf aan de slag te laten gaan met de social distancing data die in de Library (en op andere aan de pilot deelnemende locaties) zijn verzameld. De studenten voeren dus zelf een stuk van het onderzoek uit. Hierbij krijgen zijn toegang tot het dashboard en de achterliggende ruwe data. Hierdoor beschikken zij over dezelfde data als de onderzoekers. Dit draagt bij aan de transparantie van het onderzoek. Hierbij is alle data anoniem verzameld en verwerkt.

Tevens een doel van de hackathon is -door studenten actief te betrekken in het onderzoek- hen bewust te maken wat zij zelf kunnen doen om besmetting met corona te beperken en te bekijken welke maatregelen bij hen als doelgroep effectief zijn om de campus zo snel en veilig mogelijk te (her)openen. Daarnaast geeft het inzicht welke rol empirisch onderzoek hierbij kan spelen.

Hoe worden studenten geworven voor de hackathon?

Via diverse kanalen en organisaties worden studenten van de TU Delft en de Haagse Hogeschool gevraagd deel te nemen aan de hackathon. Om je in te schrijven voor deelname, vul je het digitale deelname formulier in. 

Welke info ontvangen studenten voorafgaand aan de hackathon?

Nadat een student zich heeft aangemeld, ontvangen zij verdere informatie over de hackathon, waaronder de opzet van de twee dagen, de sprekers, de maatregelen die op locatie genomen zijn, data-inwinning die op locatie plaatsvindt en over het uitvoeren van een zelftest. Deze zelftest wordt per post naar de student gestuurd en wordt onder digitale begeleiding van een professional thuis uitgevoerd. Op basis van deze informatie kan de student alsnog besluiten niet aan de hackathon deel te nemen. Ook bij de start van de hackatohn wordt opnieuw toegelicht wat het belang van (toekomstig) zelftesten is. Een spreker van de GGD zal daarover vanuit haar achtergrond tijdens de hackathon meer over vertellen.
 

Welke maatregelen gelden er tijdens de hackathon?

Tijdens de hackathon worden de standaar RIVM richtlijnen aangehouden. Dit betekent dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt en de standaard hygiëneregels in acht worden genomen. Als aanvullende maatregel wordt alle aanwezigen (studenten, begeleiders en ondersteunend personeel) gevraagd een zelftest af te nemen en de uitslag daarvan te overleggen. Alleen met de negatieve uitslag kan er worden deelgenomen aan de hackathon.

Wat verwachten we van de deelnemers?

Potentiële deelnemers wordt gevraagd een zelftest af te nemen. Deze zelftest kan per post worden verstuurd, maar kan ook in de Library worden afgehaald. Omdat deelname aan de hackathon vrijwillig is, kan de eis gesteld worden dat deelnemers hun testuitslag kenbaar maken aan de organisatie. Alleen bij een negatieve testuitslag mogen studenten deelnemen. Tevens wordt hen gevraagd hiervoor te tekenen op het moment dat er definitief besloten worden deel te nemen aan de hackathon. Op datzelfde formulier staat ook aangegeven dat de organisatie van de hackathon de testuitslag niet zal delen met derden. 

Om studenten te ondersteunen bij het uitvoeren van de zelftest, maken we gebruik van een testdienst die ontwikkeld is door de Fontys hogeschool. Studenten worden via de webcam geïnstrueerd over het afnemen van de test, het aflezen van het testresultaat en wat eventueel te doen als blijkt dat ze onverhoopt toch positief getest zijn.

Potentiële deelnemers wordt op het inschrijfformulier gevraagd een motivatie te geven waarom ze deel willen nemen aan de hackathon en welke studierichting ze volgen. Bij meer inschrijvingen dan er plaatsen beschikbaar zijn (gebaseerd op de testruimte en de 1,5 meter) kan eventueel op basis van motivatie en studierichting een selectie worden gemaakt.
 

Welke sprekers zijn aanwezig tijdens het hackathon weekend?
 • Rob Mudde en Sascha Hoogendoorn-Lanser – Opening hackaton
 • Danny Venkatasawmy (Ernst & Young) – Wat zit er in de data?
 • Wilfred Booij (Forkbeard) – Hoe werkt het monitoringsysteem?
 • Winnie Daamen (CITG) – Hoe modelleer je voetgangersstromen?
 • Natalie van der Wal (TBM) – Hoe beïnvloed je ‘goed’ gedrag?
 • Serge Hoogendoorn – Wat kunnen we met deze data en modellen na Covid-19?
 • Panchamy Krishnakumari – Hoe visualiseer je data op een goede manier?
 • Ingrid Snijdewind (GGD) – Alles wat je altijd al wilde weten over corona!
 • Mattia Sensi – Hoe modelleer je contact netwerken?
 • Jeroen van den Hoven – Hoe verhouden (data-)privacy, ethiek en toepassingen zich tot elkaar?
Wat zijn de risico's?

Door 1,5 meter afstand te houden en de standaard RIVM hygiëneregels in acht te nemen, zijn de risico’s tijdens de hackathon niet groter dan elders. Het is aan een ieder om zich ook daadwerkelijk aan deze richtlijnen te houden. Daar ligt een verantwoordelijkheid bij de organisatie qua naleving maar ook bij alle aanwezigen zelf. Door middel van het afnemen van zelftesten voorafgaand aan de hackathon, proberen we het besmettingsrisico nog verder te verkleinen. 

In de Library zijn naast deelnemrs van de hackathon, ook studenten aanwezig die in de Library studeren. Voor de studerende studenten geldt geen verplichting voor een negatieve corona test. Hiervoor zorgt de organisatie er voor dat de hackathon deelnemers en de studerende studenten niet met elkaar in contact komen. Dit gebeurt onder andere door het verstrekken van eten en drinken tijdens de hackathon, het gebruik van separate toiletten, het starten en eindigen van de hackathon buiten de start- en eindtijden van de studieshifts, zodat ook de ingang van de Library niet voor onnodige opstoppingen zal zorgen. 

Net als in het dagelijks leven zijn -ondanks de standaard maatregelen- de risico’s niet volledig gelijk aan nul. Het afnemen van een zelftest verkleint het risico. Zelftests zijn echter niet 100% betrouwbaar.

Het onderzoek vindt plaats op basis van data die al zijn ingewonnen. Dat onderzoek kan worden vervolgd, ook al zou blijken dat er tijdens de hackathon een besmetting is opgetreden. In dat opzicht is er dus geen risico voor het onderzoek.