Geen overeenkomst met de Royal Society of Chemistry

Nederlandse universiteiten stellen dat wetenschap voor iedereen vrij toegankelijk (open access) en herbruikbaar moet zijn. Zeker als het onderzoek publiek gefinancierd is. Sinds 2014 is de VSNU, samen met de universiteitsbibliotheken (UKB) voor de grotere uitgevers aan het onderhandelen over aan de ene kant toegang tot de tijdschriften, en over aan de andere kant  de mogelijkheid om in deze tijdschriften open access te publiceren. Het  uitgangspunt hierbij is dat er geen meerkosten worden betaald.

 

Voor veel uitgevers is deze benadering succesvol – bij ACS, Cambridge University Press, Sage, Springer, Taylor&Francis en Wiley kunnen Nederlandse corresponderende auteurs hun artikel zonder extra kosten voor de auteurs open access publiceren en de tijdschriften lezen. Bij Elsevier is er een gedeeltelijke overeenkomst, en bij Oxford University Press en Wolters Kluwer is er een overeenkomst aanstaande.

De Royal Society of Chemistry Publishing is een kleine (non-profit) uitgever in een specialistisch vakgebied met een hoogwaardig tijdschriftenpakket. In die wetenschap is een nauwkeurige afweging gemaakt over voortzetting van dit consortiumcontract toen bleek dat de kosten om de transitie naar open access te maken bij deze uitgever substantieel hoger zouden zijn dan dat wij nu betalen voor toegang.  Het alternatief dat geboden wordt om zonder open access het huidige abonnementencontract voort te zetten betekent ten opzichte van het voorgaande jaar een stevige aderlating voor de Nederlandse universiteiten aangezien de voorheen geboden kortingsopties op open access ook is komen te vervallen.

 

We constateren dat RSC geen concurrerende propositie heeft en we hebben tot nu toe voor 2018 geen overeenkomst bereikt.

 

We beseffen dat dit zeer vervelend is omdat het waarschijnlijk is dat RSC de leestoegang tot de tijdschriften zal dichtzetten. Vorig jaar heeft de VSNU bij Oxford University Press de onderhandelingen om dezelfde redenen opgeschort, en het risico gelopen dat de leestoegang zou worden afgesloten (hetgeen OUP toen niet heeft gedaan). Dit heeft geleid tot een nieuwe overeenkomst met OUP voor 2018-2020, die zeer binnenkort bekend zal worden gemaakt, en waar open access wel onderdeel van uit maakt. 

 

We hopen dat RSC ook de goede kant op gaat bewegen. Zolang dat niet het geval is, adviseren we onze onderzoekers bij de universiteitsbibliotheek langs te gaan om te zoeken naar alternatieven.

Het is overigens in deze periode van “geen overeenkomst”  niet de bedoeling om per instelling individuele abonnementen af te sluiten; op die manier bereiken we ook geen open access, en is er het risico dat we nog meer gaan betalen.

 

Tenslotte

Voor alternatieven voor toegang tot RSC content, zie de speciale flyer die de UKB heeft ontwikkeld, of raadpleeg de universiteitsbibliotheek.

Voor alternatieven voor publiceren zonder meerkosten voor open access, zie de journal browser die de UKB heeft ontwikkeld.