Schrijfkunst in gedrukte vorm

Tentoonstelling van 10 januari t/m 10 april in de TU Delft Library, Treasury

Deze tentoonstelling 'Schrijfkunst in gedrukte vorm' laat boeken zien uit de Trésor, de schatkamer van de TU Delft Library waar al het papieren materiaal vóór 1900 wordt bewaard. In de tentoonstelling worden 17e en 18e eeuwse boeken getoond van belangrijke schrijfmeesters uit Delft en omstreken. 

Schrijfkunst vierde hoogtij in de 17e eeuw. Er vertrokken honderden schoolmeesters vanwege religieuze overwegingen vanuit het zuiden naar het noorden en vestigden zich vooral in de gewesten Holland en Zeeland. Zij kregen toestemming om hier een Nederlandse of Franse school te houden. 

Op de Franse scholen was aandacht voor het internationale handelsverkeer wat in de 16e eeuw enorm was toegenomen. Een van de vakken was schrijven. De Franse scholen werden geleid door ‘schrijfmeesters’: schoolmeesters die van het schrijven een specialiteit hadden gemaakt en zich hadden ontwikkeld tot kalligraaf. 

De schrijfmeesters hebben fraaie voorbeeldboeken achtergelaten, de zogenaamde exemplaarboeken. De handschriften werden in koper gegraveerd, dus het in spiegelbeeld overbrengen van het geschrevene op de plaat (een kunst op zich) en als gravures afgedrukt.