Eigenaarschap van data

Zorg ervoor dat je problemen met betrekking tot data-eigendom in een zeer vroeg stadium van je onderzoeksproject oplost - dit bespaart veel tijd en problemen tijdens en aan het einde van je project:

  • Maak de afspraken over het gebruik van data expliciet:
    • Wie mogen de data gebruiken? 
    • Wie mogen (iets over) de data publiceren?
  • Leg de afspraken tussen jou en andere partijen schriftelijk vast in je datamanagementplan
  • Je facultaire contractmanager kan je adviseren over deze afspraken.

Vergeet niet dat de TU Delft Research Data Framework Policy verwacht dat je je onderzoeksdata, code en eventueel ander materiaal dat nodig is om onderzoeksresultaten te reproduceren in een onderzoeksdatarepository deponeert, in overeenstemming met de FAIR-principes (Findable, Accessible, Interoperable en Reusable), tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen.

Hergebruiken van data van anderen

Als je data van anderen wilt hergebruiken, moet je de datalicentie raadplegen die de maker van de data heeft gekozen. In de datalicentie staat te lezen wat je wel en wat je niet met de data mag doen. Neem in geval van twijfel contact op met je facultaire contractmanager of je facultaire Data Steward.

Heb je hulp nodig? 

Neem contact op met de Data Steward van je faculteit.