Richtlijnen voor promovendi die hun promotietraject gaan voltooien

Gefeliciteerd, je staat op het punt je promotietraject aan de TU Delft te voltooien. Maar voordat het zover is en je de TU Delft verlaat, moet je je onderzoeksdata en -code publiceren, zodat anderen je resultaten kunnen reproduceren en gebruik kunnen maken van je onderzoek. Alle promovendi van de TU Delft die na 1 januari 2019 zijn begonnen aan hun promotietraject dienen dat te doen door hun data te uploaden naar een data repository, zoals 4TU.Centre for Research Data.

Promovendi die vóór 1 januari 2019 aan hun promotietraject zijn begonnen worden ook sterk geadviseerd om hun data te uploaden.

Wat moet ik precies doen?

Je moet de volgende stappen zetten:

  1. De onderzoeksdata (en -code) verzamelen en organiseren die de in je proefschrift beschreven resultaten ondersteunen
  2. Garanderen dat je data niet vertrouwelijk zijn
  3. Je data en code omschrijven
  4. Je onderzoeksdata (en -code) samen met de omschrijving van je data uploaden naar het 4TU.Centre for Research Data
  5. De DOI-hyperlink toevoegen aan de data (en code) in je proefschrift
  6. Je proefschrift indienen ter beoordeling

1. De onderzoeksdata (en -code) verzamelen en organiseren die de in je proefschrift beschreven bevindingen ondersteunen

Verzamel alle onderzoeksdata (en -code) die nodig zijn om je onderzoeksresultaten te valideren. Vervolgens moet je je bestanden op betekenisvolle wijze organiseren en een naam geven, zodat de lezers van je proefschrift (en de examinatoren!) weten wat wat is.

2. Verzekeren dat je data niet vertrouwelijk zijn 

Onderzoek uitgevoerd door promovendi aan de TU Delft is meestal niet vertrouwelijk en kan daarom openbaar worden gemaakt.

Maar daar zijn uitzonderingen op. Voor de volgende soorten data (of code) moet de toegang mogelijk worden beperkt: 

  • Persoonlijke gegevens: informatie die verband houdt met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld locatiegegevens, IP-adressen, bankgegevens, geboortedata, studentnummers, MAC-adressen
  • Commercieel vertrouwelijke data: data die zullen worden gecommercialiseerd, bijvoorbeeld door middel van een octrooi of andere vorm van bescherming van intellectueel eigendom
  • Data die eigendom zijn van derden: bijvoorbeeld data die je hebt ontvangen van een extern bedrijf en die je niet met anderen mag delen

Neem als je data vertrouwelijk zijn <link library/actuele-themas/research-data-management/r/data-stewardship/contact/>contact op met de data steward van je faculteit</link> om de volgende stappen te bespreken.

3. Je data en code omschrijven 

De volgende stap is het omschrijven van je data en code in een README-bestand. Het 4TU.Centre for Research Data heeft een speciaal document met richtlijnen opgesteld om je te helpen bij het maken van een README-bestand.

4. Je onderzoeksdata (en -code) samen met de omschrijving van je data uploaden naar het 4TU.Centre for Research Data 

Zodra je al je data (en code) heb georganiseerd en het README-bestand klaar is, kun je je data uploaden naar het 4TU.Centre for Research Data. Elke PhD-kandidaat aan de TU Delft kan gratis tot 1TB data uploaden.

Het uploadformulier spreekt grotendeels voor zich, maar het 4TU.Centre for Research Data heeft een stappenplan voor het uploaden van data opgesteld in geval van problemen.

5. De DOI-hyperlink toevoegen aan de data (en code) in je proefschrift 

Zodra je je data hebt geüpload naar het 4TU.Centre for Research Data (of een DOI hebt gereserveerd voor de data die je aan het voorbereiden bent), ontvang je een mailtje met daarin de DOI-link (Digital Object Identifier) naar jouw data. Voeg deze DOI-link toe aan een onderdeel met aanvullende informatie in je proefschrift. Je kunt daarvoor deze formulering gebruiken:

Alle onderzoeksdata en -code die relevant zijn voor de in dit proefschrift beschreven resultaten zijn beschikbaar in het 4TU.Centre for Research Data via: [DOI-link invullen].

6. Je proefschrift indienen ter beoordeling 

Je proefschrift is nu klaar om naar de examinatoren te worden gestuurd. Veel succes!