Taverne

‘You share, we take care!’ gaat verder

Artikel 25fa van de Auteurswet, algemeen bekend als het amendement Taverne, wordt breed ingevoerd. Dat hebben de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) en het Nationaal Platform Open Science (NPOS) onlangs besloten.

De pilot You Share we take Care wordt voortgezet als landelijk onderdeel van het open access beleid. Met Taverne kunnen korte wetenschappelijke werken (artikelen, conference proceedings of boekhoofdstukken) zes maanden na publicatie beschikbaar worden gesteld in de TU Delft repository op verzoek van de auteur(s).

Om de wet te testen werd vorig jaar de pilot ‘You share, we take care’ uitgevoerd bij de faculteiten Bouwkunde, Industrieel Ontwerpen, Civiele Techniek en Geowetenschappen en Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.
Via de TU Delft Repository zijn sindsdien ruim 700 artikelen open access gepubliceerd. Voor publicatiejaar 2019 zijn dat 175 peer reviewed artikelen. Taverne is ook onderdeel van het TU Delft Open Science Programma 2020-2024.

Deel je publicatie na zes maanden
Onderzoekers die hun gesloten publicatie(s) vrij beschikbaar willen stellen lezen op de Library website hoe het werkt. Vragen? Mail library@tudelft.nl