TU Delft treed toe tot Royal Society Publishing Open Access Membership programma

Nieuws - 23 januari 2019


De overeenkomst stelt onderzoekers van de TU Delft in staat om in de open access-tijdschriften Royal Society Open Science en Open Biology te publiceren waarbij de kosten afgedekt zijn.

Royal Society Open Science publiceert artikelen over de hele wetenschap, inclusief negatieve bevindingen. Snelle besluitvormingstijden, open peer review en flexibiliteit over lengte en bereik bieden auteurs een thuis voor werk van hoge kwaliteit in vele disciplines

Open Biology is ontstaan als antwoord op verzoeken van wetenschappers voor een gespecialiseerd open access-tijdschrift dat toonaangevend onderzoek publiceert in cel- en ontwikkelingsbiologie, moleculaire en structurele biologie, biochemie, neurowetenschappen, immunologie, microbiologie en genetica.

Open access publiceren op faire voorwaarden is de ambitie van de TU Delft als onderdeel van ons Open Science-programma. <link library actuele-themas library-voor-onderzoekers publiceren-verspreiden open-access-publiceren>Uitgeverspartners zoals de Royal Society zullen ons helpen om deze ambitie waar te maken.

/* */