TU Delft wint pioniersprijs in landelijke ORCID-campagne

De TU Delft heeft een pioniersprijs gewonnen in een landelijke ORCID-campagne: 58% van onze onderzoekers is te vinden in de ORCID-database. Naast onze stijgende open access publicatieaantallen, is dit een andere indicator dat we als universiteit een pionier zijn in het prioriteren van zichtbaarheid en openheid binnen ons wetenschappelijk werk en daarom bijdragen aan toekomstige wetenschap.

ORCID iD helpt je als onderzoeker om je publicaties te claimen en je te onderscheiden van je peers. Naamambiguïteit is niet ongebruikelijk in wetenschappelijke communicatie.

Je kunt ORCID vergelijken met ISBN voor boeken, ISSN voor tijdschriften en DOI voor artikelen en data. Het zorgt ervoor dat andere onderzoekssystemen en -diensten weten wie je bent. En -het belangrijkste- dat je studiepunten krijgt voor je academische werk.

We hebben deze pioniersprijs gekregen van de UKB (samenwerking tussen Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek) omdat we de meeste onderzoekers binnen de ORCID-database hebben kunnen vinden. De uiteindelijke scores zijn berekend door het aantal onderzoekers gevonden in ORCID te delen door het totale aantal actieve onderzoekers binnen een onderzoeksinstelling. 3885 van de 6646 Delftse onderzoekers zijn te vinden in de ORCID-database.

Let op: niet alle Nederlandse universiteiten hebben zich verzameld en hun nummers voorgelegd aan de jury