TU Delft zet in op intensivering Open Science

Het College van Bestuur van de TU Delft heeft op dinsdag 26 november het Strategic Plan Open Science 2020-2024, Research and Education in the Open Era vastgesteld. Met dit plan zet de TU Delft de volgende stap op weg naar onderzoek en onderwijs in het 'open tijdperk'. Prof. dr. Rob Mudde, vice-rector magnificus van de TU Delft: “Het is de ambitie van de TU Delft om voorloper te zijn op dit gebied. Ons streven is dan ook dat Open Science echt de standaard wordt voor onderzoek en onderwijs aan de TU Delft.”

Open Science is een beweging die ernaar streeft het onderzoeksproces transparanter te maken, en de onderzoeksresultaten toegankelijker. Het leidt tot nieuwe vormen van wetenschappelijke interactie, en is daarmee van grote invloed op onderzoek, onderwijs en innovatie. De TU Delft heeft een lange geschiedenis op het gebied van Open Science. De ambitie om koploper te zijn is ook terug te vinden in het TU Delft Strategic Framework 2018-2024, met 'openheid' als een van de belangrijkste uitgangspunten.

Het programma voor de periode 2020-2024 faciliteert en stimuleert wetenschappers om de principes van Open Science nog meer toe te passen in hun werk. Het programma bestaat uit vijf projecten: Open Education, Open Access, Open Publishing Platform, FAIR Data and FAIR Software. Daarnaast zijn drie overkoepelende thema’s benoemd die van groot belang zijn voor het succes van deze projecten: erkennen en waarderen, vruchtbare samenwerking met derden, en het verwerven van relevante vaardigheden.

Van deze projecten kunnen niet alleen TU Delft onderzoekers, docenten en studenten profiteren, maar ook alumni en het brede geïnteresseerde publiek. Zo komt er een centrale helpdesk waar docenten terecht kunnen met vragen over open educational resources, een TU Delft Open Publishing platform, een pilot met datamanagers en research software engineers ter ondersteuning van wetenschappers, een trainingsaanbod op maat voor Open Science vaardigheden, en een geactualiseerde TU Delft Open Access policy. Ook wordt verkend of citizen science onderdeel zou moeten worden van het Open Science-programma. 

Een breed samengesteld programmateam gaat nu aan de slag met het verwezenlijken van de ambities. De leiding is in handen van een stuurgroep die bestaat uit Jan Dirk Jansen, decaan CiTG (namens de faculteiten), Paul Hillman, directeur ICT (namens de universiteitsdiensten), Wilma van Wezenbeek, directeur Library (voorzitter), Irene Haslinger (programmamanager). Het geheel valt onder de verantwoordelijkheid van vice-rector magnificus prof. dr. Rob Mudde