Vragenlijst over digitale leermaterialen

Deel jouw ervaring met digitale leermaterialen en vul de vragenlijst in!
Een oproep aan studenten en docenten


De COVID-19 pandemie heeft online onderwijs in het hoger onderwijs een flinke impuls gegeven. Universiteiten en hogescholen in Nederland willen samen de kans benutten om de digitalisering van het onderwijs te versnellen door het gebruik van digitale leermaterialen te stimuleren. Dit doen zij door samen te werken in het vierjarige programma Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Om hierin de juiste aanpak te kunnen kiezen, is er een korte vragenlijst opgesteld voor zowel studenten als docenten om inzicht te krijgen in hun ervaringen met digitale leermaterialen.

We willen graag van studenten weten hoeveel gebruik jullie nu maken van digitale leermaterialen en hoe jullie dit gebruik ervaren. Met digitale leermaterialen bedoelen we alle leerstof die niet op papier staat, zoals digitale artikelen en videolessen. Digitale leermiddelen zoals laptops en smartboards vallen buiten dit onderzoek. Het gaat dus echt om het verschil of je een papieren boek gebruikt of de digitale versie. We lezen ook graag hoe docenten de digitale leermaterialen ervaren.

We willen je graag vragen om de vragenlijst in te vullen. In deze bijzondere en drukke tijden doen we dit verzoek niet lichtvaardig. Juist nu online onderwijs vanwege het Corona-virus in een versnelling zit, is een impuls aan de toegang tot digitale leermaterialen belangrijk. Door mee te doen aan dit onderzoek, help je om digitale content in het hoger onderwijs beter toegankelijk te maken. 

Je antwoorden worden anoniem en vertrouwelijk behandeld door het onafhankelijke onderzoeksbureau ResearchNed, dat antwoorden niet aan individuele respondenten kan koppelen. Vragen of opmerkingen over de vragenlijst kun je richten tot Wouter van Casteren (w.vancasteren@researchned.nl). 

Invulling van de vragenlijst kost je naar verwachting 5 tot hooguit 10 minuten.

Vragenlijst voor studenten
Vragenlijst voor docenten

Opdrachtgever van dit onderzoek is de Koerszone van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT, het vierjarig programma waarmee universiteiten en hogescholen werken aan het benutten van de kansen die digitalisering het hoger onderwijs in Nederland biedt.

Afmelden voor deze enquete of mailing