In 2020 viert de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek een lustrum: de faculteit bestaat 45 jaar. Daarnaast startte professor Van der Maas 80 jaar geleden de afdeling Vliegtuigbouwkunde bij de faculteit Werktuigbouwkunde. 

Gamechangers

Innovatie heeft altijd centraal gestaan in de faculteit en we willen onze rol van gamechangers graag blijven vervullen. Daarom kijken we tijdens het lustrum naar de toekomst van het vakgebied. Wat zijn de innovaties binnen instrumentatie voor de ruimtevaart? Waar werken we aan op het gebied van duurzame luchtvaart? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen voor drones, geïnspireerd op de natuur?

Evenementen

Gedurende het hele jaar organiseert de faculteit activiteiten in het kader van het lustrum, met als thema Gamechangers.