Op deze pagina staat informatie over de maatregelen die de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek treft tegen de verspreiding van het Coronavirus Covid-19. Voor alle algemene informatie over richtlijnen en maatregelen die gelden voor de hele universiteit, bezoek de centrale Corona-website van de TU Delft. 

Update 30 november 2021

Wederom heeft het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd om het coronavirus in bedwang te krijgen. Het onderwijs blijft gelukkig open, ook ’s avonds. De groepsgrootte van 75 personen blijft van kracht. Ook wordt het thuiswerkadvies aangescherpt naar ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Kan dat niet: houd op het werk (buiten onderwijs en laboratoria) 1,5 meter afstand.


Maatregelen tot - ten minste - 19 december:  

 

Groepsgrootte onderwijsactiviteiten en -evenementen

Voor alle (onderwijs)activiteiten geldt een maximale groepsgrootte van 75 studenten (exclusief medewerkers) per ruimte. Dit geldt voor alle (onderwijs)activiteiten, dus ook voor evenementen, met uitzondering van tentamens en examens. De maximale groepsgrootte geldt voor zelfstandige ruimtes en niet voor doorlooproutes zoals gangen. 

Bezoeken van externe gasten

De prioriteit ligt bij het zoveel mogelijk door laten gaan van het onderwijs op de campus. Plan je meetings met externe gasten daarom online als dat kan of stel het bezoek uit. Plan alleen een bezoek in de faculteit als het bezoek van groot belang is voor de faculteit of je afdeling en alleen als het veilig kan. Dat houdt in: als je je aan alle coronamaatregelen kunt houden en als je je programma zo inricht dat je niet op drukke momenten door de gangen loopt of gebruik maakt van de liften. Hier komt bij: zorg dat je bezoek om uiterlijk 17.00 uur is afgelopen.

Evenementen en borrels

Voorlopig kunnen alleen evenementen met een onderwijsoogmerk, inclusief de VSV lunchlezingen en de Meeloopdagen voor studiekiezers, doorgaan op de faculteit. Het organiseren van borrels en recepties is op dit moment helaas niet toegestaan.

Veilige maximale bezetting

Voor alle werkzaamheden die niet direct te maken hebben met het geven (en ontvangen) van onderwijs geldt weer de afstandsregel van 1,5 meter. Dat betekent dat we ook weer te maken hebben met een maximale veilige bezetting van het gebouw en de kantoorruimtes. We hebben aan de leidinggevenden gevraagd deze bezetting in de gaten te houden. We hanteren hierbij een maximale bezetting van 1/3 van de normale bezetting. In vergaderzalen en ruimtes is de stelregel 1 persoon per 5m2. Bij de vergaderzalen en toiletten hangen we de bordjes met maximumaantallen weer terug. De collega’s van FM kijken deze week hoe druk de kantoorruimtes zijn in de faculteit en of het nodig is om ook de stickers met ‘maximale bezetting’ terug te hangen bij de kantoren.

Tweede semester

Hoewel er nu geen (verdere) gevolgen zijn voor ons onderwijs, blijft het Decentrale Crisisteam de huidige ontwikkelingen volgen om te zien of er veranderingen nodig zijn. De voorbereidingen voor het tweede semester onderwijs zullen waarschijnlijk wel gevolgen ondervinden, vanwege de aanhoudende onzekerheid. Zo worden nu ook de kleinere collegezalen (E, F, G, en H) geïnventariseerd om te herinrichten naar hybride collegezalen. We houden je op de hoogte.

Afstudeersessies, diploma-uitreikingen en promoties

Voor afstudeersessies en diploma-uitreikingen geldt een maximum groepsgrootte van 75 personen, voor promoties is gekozen een groepsgrootte van maximaal 30 personen te hanteren. Het College van Bestuur heeft besloten aansluitende recepties en borrels alleen nog toe te staan bij promoties, met vaste zitplek en maximaal 30 personen.

Thuiswerkadvies 

Het thuiswerkadvies voor medewerkers die geen campusgebonden werk doen is aangepast tot: ‘werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’. Het werken op locatie gebeurt in overleg met de leidinggevende. Medewerkers kunnen voor het geven van onderwijs of voor andere campusgebonden activiteiten op de campus werken.

Horeca (publiek toegankelijk en besloten) 

Voor publieke horecagelegenheden (zoals een café of restaurant dat voor regulier publiek toegankelijk is) die ook gericht zijn op bezoekers van buiten de TU Delft is een coronatoegangsbewijs vereist (m.u.v. afhalen) en geldt een verplichte sluitingstijd van 17.00. Dit betreft bijvoorbeeld sportkantines. 

Voor horeca op de locatie van de TU Delft geldt dat er als het gaat om besloten eet- en drinkgelegenheden (zoals kantines voor personeel en studenten) niet gewerkt hoeft te worden met coronatoegangsbewijzen. Het College van Bestuur heeft besloten om ook voor de besloten eet- en drinkgelegenheden een verplichte sluitingstijd van 17.00 te hanteren. Advies van de faculteit aan alle medewerkers is om alleen af te halen bij het cateringpunt en in de eigen werkkamer te lunchen. 

Het College van Bestuur heeft besloten de facultaire kroegen tot in ieder geval 19 december te sluiten. Dit besluit draagt bij aan het voorkomen van onnodige contacten. Dit geldt ook voor de Atmosfeer.

Reizen buiten Europa

Het beleid voor dienstreizen vind je op de centrale TU Delft coronawebsite. In aanvulling daarop: reis je voor de TU Delft naar een bestemming buiten Europa, bijvoorbeeld voor een conferentie? Maak je reis dan zo kort mogelijk, verblijf niet langer dan strikt noodzakelijk in het land. Bespreek je plannen van tevoren met je leidinggevende. De TU Delft adviseert dringend om nog geen studenten mee te nemen op reis.

Afstand houden en basisregels 

Houd in niet-onderwijssituaties onderling 1,5 meter afstand. De veilige afstandsnorm geldt niet tussen personen die onderwijs organiseren of verzorgen en degenen die daaraan deelnemen op de campus.   

De volgende basisregels blijven van kracht: 

  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.  
  • Geef andere mensen geen hand. 
  • Was vaak en goed uw handen met water en zeep. 
  • Hoest en nies in uw elleboog. 
  • Zorg voor voldoende frisse lucht. 
  • Test jezelf twee keer per week. Zelftesten voor medewerkers en studenten zijn gemakkelijk en gratis te bestellen. Meer informatie kun je vinden op www.zelftestonderwijs.nl  
  • Draag een mondkapje op plekken waar dat verplicht is: We verwachten dat al onze studenten,  medewerkers en gasten op de campus een mondkapje dragen wanneer ze zich door gebouwen (dus ook in onze laboratoria) verplaatsen. Dat betekent bij binnenkomst, tijdens het verplaatsen tussen ruimtes en bij het weggaan uit een gebouw. Zit je eenmaal, dan mag het mondkapje weer af. Een uitzondering hierop zijn de microbiologische, chemische en radiologische laboratoria. Daar zijn wegwerp- of persoonlijke herbruikbare mondkapjes niet toegestaan. Tevens uitgezonderd op de mondkapjesverplichting zijn locaties waar coronatoegangsbewijzen worden gebruikt.  
  • Heb je klachten die horen bij corona? Blijf thuis en maak een afspraak om je te laten testen bij de GGD. Blijf thuis tot je de testuitslag weet.  
  • Positief getest? Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze gevaccineerd  zijn.  

Let op: huisgenoot corona? Dan zelf ook in quarantaine

Een recente wijziging in het landelijke coronabeleid is dat mensen van wie de huisgenoot corona heeft, ook zelf in quarantaine moet, ongeacht of ze zijn gevaccineerd. Heb je een kind thuis met corona? Ga dan ook zelf in quarantaine en kom vooral niet naar de campus. Meer informatie over quarantaineregels is te vinden via https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/

Ventilatie 

Het RIVM benadrukt het belang van goede ventilatie voor een gezond binnenklimaat, en verversing van voldoende frisse lucht. Dit luchten gebeurt door gedurende 10 tot 15 minuten ramen en deuren tegenover elkaar open te zetten voor en na het gebruik van een collegezaal of vergaderruimte.

De TU Delft volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid wat betreft ventilatie, zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd/ventilatie-in-gebouwen. Aanvullend wordt, waar technisch en economisch mogelijk, de ventilatie verder geoptimaliseerd. 

Openingstijden

De openingstijden van de faculteit zijn ongewijzigd:

Ma t/m vrij: 7.00 – 22.00
Za: 10.00 – 16.00
Zo: gesloten

Wijzigingen en einddatum 

De maatregelen gelden voorlopig tot 19 december. 

Op de hoogte blijven

Zorg dat je zelf op de hoogte blijft van de coronamaatregelen.