Op deze pagina staat informatie over de maatregelen die de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek treft tegen de verspreiding van het Coronavirus Covid-19. Voor alle algemene informatie over richtlijnen en maatregelen die gelden voor de hele universiteit, bezoek de centrale Corona-website van de TU Delft. 

Specifieke maatregelen voor de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Update: 7 juni 2021

Op 7 juni is n.a.v. de versoepelingen die op 5 juni landelijk zijn ingegaan een update geplaatst op de centrale TU Delft coronawebsite. Lees hier wat onder meer de versoepelingen inhouden voor X en voor het thuiswerken.

30 gasten welkom bij promoties
Op 7 juni is op de centrale TU Delft coronawebsite ook een update geplaatst over promoties. Belangrijke versoepeling hier is dat er weer 30 mensen aanwezig mogen zijn als publiek. Lees het hele bericht hier.

Onderwijs

  • Voor de rest van het studiejaar blijft het mogelijk om vakken online te volgen en opdrachten en tentamens online uit te voeren.
  • Studenten kunnen zelfstudieplekken boeken op de campus. Kwetsbare studenten blijven uiteraard ook welkom. Zij kunnen hiervoor een positief advies aanvragen via de studieadviseurs. 
  • Bachelorstudenten zijn welkom voor projectwerk en DSE-opdrachten.
  • De labs blijven open voor afstudeerders die met experimenteel onderzoek voor hun thesis bezig zijn. De afstudeerder of begeleiders moet hiervoor vooraf toestemming vragen bij de corona coördinator, Joyce ten Berge.
  • Masterstudenten kunnen hun afstudeersessies weer in het faculteitsgebouw plannen en maximaal drie gasten meenemen. Wel adviseren we aan alle deelnemers om van tevoren een sneltest te doen.
  • Voor alle studenten geldt: doe een sneltest voordat je naar de campus doet. Ze zijn gratis online te bestellen. 

Onderzoek

  • De labs blijven open voor noodzakelijk locatie-gebonden werk. Voor externe bedrijven of gasten in het lab dient vooraf toestemming te worden gevraagd aan de corona coördinator, Joyce ten Berge.

Zelftesten
Medewerkers en studenten van de TU Delft kunnen vanaf begin mei 2021 online gratis zelftesten aanvragen. De tests zijn vrijwillig en geen voorwaarde om op de campus te studeren en werken, maar we raden ze ten zeerste aan om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen.

Catering
Er staat een foodtruck bij de Fellowship. 

Vragen?
Het corona crisisteam komt nog altijd eens per week online bij elkaar. Heb je vragen? Stel deze dan aan de coronacoördinator van de faculteit, Joyce ten Berge