Op deze pagina staat informatie over de maatregelen die de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek treft tegen de verspreiding van het Coronavirus Covid-19. Voor alle algemene informatie over richtlijnen en maatregelen die gelden voor de hele universiteit, bezoek de centrale Corona-website van de TU Delft. 

Specifieke maatregelen voor de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Update 20 juli 2021 

Aanscherping corona-regels: werk weer zoveel mogelijk thuis  

Het advies is weer om zoveel mogelijk thuis te werken. Het werken op kantoor gebeurt in overleg met de leidinggevende. Het kunnen houden van 1,5 meter afstand blijft daarbij de belangrijkste factor.

Ventilatie 

Zorg zelf voor maximale ventilatie op je werkplek. Open het raam als dat kan – doe dat minimaal 15 minuten als je binnenkomt - en gebruik geen ventilator voor het recirculeren van lucht. Gebouwbeheer heeft de centrale ventilatiesystemen zo afsteld dat de veiligheid is geborgd. 

De overige versoepelingen die ingingen op 28 juni blijven staan:

Geen mondkapjesplicht

De mondkapjesplicht in de gebouwen is per 28 juni vervallen onder voorwaarde dat 1,5m afstand kan worden geborgd. (Noot: om praktische redenen worden de communicatie-uitingen bij en in de gebouwen nog niet verwijderd). We raden aan om in krappe ruimtes, zoals de liften, wel een mondkapje te blijven dragen. 

Bezoekersregistratie vervalt 

De verplichting om externe bezoekers van tevoren aan te melden bij de facultaire corona coördinator (Joyce ten Berge) is ook voor bezoekers op 28 juni vervallen.

MSc afstudeerders

In het AE Nieuws van 23 juni hebben we al gecommuniceerd dat afstudeerders vanaf 1 juli (als de zaalcapaciteit dat toelaat) 10 gasten mogen meenemen naar hun afstudeersessies (als de capaciteit in de zaal dat toelaat). Afstudeerders moeten nog wel van te voren bij het Servicepunt aangeven welke tien gasten zij hebben uitgenodigd.  

Openingstijden gebouwen LR

Gedurende de periode van 26 juni tot 1 september blijven de openingstijden ongewijzigd. Dit betekent dagelijkse opening op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Zelftesten

We herinneren je graag nog een keer aan de gratis COVID-19 zelftesten die beschikbaar zijn voor alle medewerkers en studenten. Het gebruik van zelftesten is niet verplicht, maar we raden het wel zeer aan om een zelftest te doen voordat je naar de campus komt. Kom je regelmatig naar de campus, doe dan ook regelmatig een zelftest. Voor meer informatie en om tests te bestellen, ga naar www.zelftestonderwijs.nl. Mogelijk verandert de bestelprocedure na 31 juli.

Horeca

Op het moment zijn er geen wijzigingen. Er staat een foodtruck bij de Fellowship.

Gezondheid en hygiëne

Denk aan de basisregels voor hygiëne: was regelmatig je handen of gebruik alcoholgel, nies en hoest in je elleboog. Als je je ziek voelt, blijf dan thuis, laat je testen en kom niet naar de campus.

Wanneer komt er meer informatie?

De situatie rondom corona kan veranderen. Zo zal het kabinet medio augustus besluiten of ook de laatste maatregelen kunnen worden losgelaten of juist weer aangetrokken moeten worden. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de richtlijnen bij de TU Delft. Kijk daarom regelmatig op de TU Delft coronawebsite voor TU-brede maatregelen en op de facultaire coronawebsite voor de faculteitspecifieke richtlijnen. Als er nieuws is voor de faculteit, zullen wij ook in de zomerperiode AE corona alerts uitsturen.

Vragen met betrekking tot corona op de faculteit kun je stellen aan de facultaire coronacoördinator, Joyce ten Berge via K.J.tenBerge@tudelft.nl.