Op deze pagina staat informatie over de maatregelen die de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek treft tegen de verspreiding van het Coronavirus Covid-19. Voor alle algemene informatie over richtlijnen en maatregelen die gelden voor de hele universiteit, bezoek de centrale Corona-website van de TU Delft. 

Specifieke maatregelen voor de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

In het geüpdatete facultaire Coronaplan lees je alle maatregelen die specifiek voor de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaart gelden. Een aantal hoofdpunten:  

In de persconferentie van 23 februari jl. is bekend geworden dat de huidige lockdown en de daarbij horende maatregelen vooralsnog zullen worden verlengd tot en met 15 maart a.s.

Toegang tot de gebouwen 
Tot en met 15 maart 2021 zijn de openingstijden van de gebouwen als volgt: 

  • Hoofdgebouw en HSL: ma t/m vrij 7.30 tot 18.00
  • Fellowship: tot nadere berichtgeving gesloten. 

Avondklok
De overheid heeft besloten om een avondklok in te stellen van 21.00 uur ‘s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends. Deze is ingegaan op zaterdag 23 januari 2021. Medewerkers voor wie de avondklok gevolgen heeft voor hun werk, zijn inmiddels geïnformeerd over de stappen. Hier vind je meer informatie.

Onderwijs 

  • Practica kunnen doorgaan. I.v.m. de maatregelen is het wel van belang dit goed af te stemmen met de betrokken labbeheerders, en de wijze van ‘organisatie’ rondom het practicum voor grotere groepen studenten vooraf voor te leggen aan hoofd O&S en Faculteitssecretaris. Dit kan met een mailbericht aan hen. Mochten er speciale handelingen of aanpassingen nodig zijn met het oog op de maatregelen, dan hoor je dat als docent van een van hen. 
  • De labs blijven open voor afstudeerders die met experimenteel onderzoek voor hun thesis bezig zijn; de afstudeerders of een van de begeleiders dient wel vooraf toestemming te vragen om zo de toegang tot het gebouw te kunnen regelen. Dit moet bij de corona coördinator Joyce ten Berge
  • Kwetsbare studenten blijven welkom als zij via de studie adviseurs hiervoor een positief advies hebben aangevraagd.
  • Afstudeersessies zijn tot nader order geheel online en niet vanuit een zaal in de faculteit.
  • Streamingfaciliteiten in collegezalen blijven toegankelijk, inclusief ondersteuning van studentassistenten
  • Tentamens on-campus kunnen vooralsnog on-campus doorgaan
  • Voorbereiding voor tweede semester is ongewijzigd: reguliere colleges voorbereiden voor afstandsonderwijs en practica mogen on-campus (zie ook 1e punt hierboven).

Onderzoek

  • De labs blijven open voor noodzakelijk locatie-gebonden werk. Voor externe bedrijven of gasten in het lab dient vooraf toestemming te worden gevraagd aan de corona coördinator, Joyce ten Berge.

Catering
De cateringpunten zijn gesloten. Er staat een foodtruck bij de Fellowship. 

Kinderopvang
Docenten en ondersteunend personeel benodigd voor onderwijsactiviteiten worden gezien als cruciale beroepen. Dit betekent dat, net als in het voorjaar, hun kinderen naar de kinderopvang, basisscholen en buitenschoolse opvang kunnen gaan. 

Community
We gaan weer een vervelende periode in met elkaar. Daarom nogmaals de oproep: Zorg voor elkaar. En neem contact op met die ene collega waar je misschien al een tijdje niets van hebt gehoord. Ook na deze kerstperiode blijft dit van groot belang!

Vragen?
Het corona crisisteam komt nog altijd eens per week online bij elkaar. Heb je vragen? Stel deze dan aan de coronacoördinator van de faculteit, Joyce ten Berge