Op deze pagina staat informatie over de maatregelen die de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek treft tegen de verspreiding van het Coronavirus Covid-19. Voor alle algemene informatie over richtlijnen en maatregelen die gelden voor de hele universiteit, bezoek de centrale Corona-website van de TU Delft. 

Specifieke maatregelen voor de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Update 16 september 2021

Tijdens de persconferentie van 14 september heeft het kabinet verdere versoepelingen aangekondigd vanaf 25 september, ook voor het Hoger Onderwijs. Denk hierbij aan het loslaten van de maximum groepsgrootte voor studenten en uiteraard het loslaten van de 1,5 meter regel voor het hele land. Op vrijdag 17 september verwacht de TU Delft een nieuw ‘servicedocument’ van het ministerie OCW waarin staat welke consequenties de versoepelingen precies hebben voor de universiteiten. Op maandag 20 september zullen we een AE Corona Alert sturen met de exacte gevolgen voor de faculteit. Lees nu alvast meer op de website van de Rijksoverheid.

Update 31 augustus 2021

Herstart TU Delft op hoofdlijnen:   
Voor de hele TU Delft gelden vanaf 30 augustus  (en vooralsnog tot en met 19 september) nieuwe – soepeler – coronarichtlijnen. De belangrijkste punten zijn:

 • De 1,5 meter afstand wordt losgelaten in onderwijssetting. Dit geldt voor zowel studenten als docenten.
 • Buiten het onderwijs, dus op kantoor en in labs, dient men nog steeds 1,5 meter afstand te houden. De maximale bezetting in deze ruimtes blijft daarom gehandhaafd.
 • Het aantal studenten in een onderwijsruimte is gelimiteerd tot maximaal 75.
 • Bij verplaatsingen in de gangen dient iedereen een mondkapje te dragen. Zodra je zit, mag het mondkapje weer af.
 • Voor medewerkers die niet aanwezig zijn om onderwijs te geven, blijft het advies gelden om zoveel mogelijk thuis te werken. Het werken op kantoor gebeurt in overleg met de leidinggevende.
 • Voor MSc afstudeerbijeenkomsten mogen 25 externe gasten aanwezig zijn.  
 • De hygiëneregels blijven van kracht. Dus ook: blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen.  
 • Voor iedereen (studenten en medewerkers) geldt het dringende advies om een zelftest te doen voordat je naar de campus komt.

Lees het volledige overzicht van richtlijnen die gelden voor de hele TU Delft, ook over de reisadviezen en de speciale prikbussen op de campus, op de centrale coronawebsite.  

Specifiek voor Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Onderwijs  
Voor de hele TU Delft geldt dat studenten een combinatie van on-campus en online onderwijs krijgen. Het streven daarbij is om studenten ongeveer 2 tot 3 dagen per week op de campus te verwelkomen. Ben je docent? Dan krijg je alle specifieke informatie voor je onderwijs van de afdeling O&S. De studenten worden via Brightspace geïnformeerd. 

Voor alle medewerkers van de faculteit is het goed om te weten dat:    

 • Collegezalen A, B, J, K zijn inmiddels ingericht als hybride zalen. Dat betekent dat studenten fysiek aanwezig kunnen zijn bij de colleges terwijl deze tegelijkertijd ook gestreamd worden. Technische ondersteuning wordt daarbij verzorgd door het online learning team.Studenten kunnen fysiek deelnemen aan deze colleges door een reservering in Okku te maken.
 • Er bij het inroosteren van het onderwijs wordt gestreefd naar minimale piekdrukte in het OV. Zo kunnen studenten vooralsnog alleen per dagdeel reserveren voor een on-campus college.
 • Omdat het kan voorkomen dat studenten een collegevrij uur hebben, gaan de zelfstudieplekken achter de liften weer open en worden de zitplaatsen in het restaurant beschikbaar gesteld als zelfstudieplekken voor studenten.
 • Collegezalen E, F, G, H zijn in de loop van het afgelopen studiejaar omgebouwd tot livestream zalen. Docenten kunnen hiervan gebruik maken om online colleges te streamen. Reserveren gaat via onlinelearning-ae@tudelft.nl en het online learning team blijft uiteraard beschikbaar voor ondersteuning.  
 • Collegezalen C en D zijn beschikbaar voor afstudeerpresentaties.
 • Met ingang van 20 september 2021 mogen we voor tentamens, examens en toetsen de groepsgrootte van 75 overschrijden als ze plaatsvinden in een grote ruimte waarbij de 1,5 meter afstand gehouden kan worden en ook gehandhaafd wordt. 

Lees de instructiebrief aan docenten en de instructiebrief aan studenten van 25 augustus 2021 en de handleiding voor Okku,

Afstuderen
Voor afstudeerders geldt dat zij vanaf 30 augustus 25 gasten mogen meenemen naar hun afstudeersessies. Zij moeten nog wel van tevoren bij het Servicepunt aangeven welke 25 gasten zij hebben uitgenodigd.

Zelftesten
Voor iedereen (studenten en medewerkers) geldt het dringende advies om een zelftest te doen voordat je naar de campus komt. Kom je meerdere keren per week naar de faculteit om les te geven of te ontvangen? Doe dan twee keer per week een zelftest. Het is niet verplicht, maar helpt ons om de verspreiding van corona tegen te gaan. Op de website zelftestonderwijs.nl kun je gratis zelftesten bestellen.

Werk (nog steeds) zoveel mogelijk thuis  
De richtlijn van het kabinet is nog steeds: ‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan. Ga alleen naar uw werk als u uw werk niet thuis kunt doen’. Medewerkers kunnen voor het geven van onderwijs of voor andere campusgebonden activiteiten op de campus werken. In alle andere situaties blijft het advies gelden om zoveel mogelijk thuis te werken. Het werken op kantoor gebeurt in overleg met de leidinggevende.

Externe gasten en bijeenkomsten
Externe gasten zijn weer welkom op de faculteit. Ben je van plan om meer dan 10 externe bezoekers te ontvangen voor een meeting, neem dan van tevoren contact op met coronacoördinator Joyce ten Berge. Zij heeft een overzicht over alle aanvragen en kan je als het te druk wordt op de faculteit vragen je gasten op een ander moment te ontvangen.

Er is bij veel afdelingen behoefte om weer grotere bijeenkomsten of evenementen te organiseren. Vooralsnog is het niet mogelijk om evenementen in de gebouwen te organiseren. We willen zoveel mogelijk ruimte geven aan het onderwijs aan studenten. Voor evenementen die buiten plaatsvinden, gelden de kabinetsrichtlijnen voor evenementen, waaronder de 1,5 meter regel.  

Ben je van plan om een evenement te organiseren in de buitenlucht? Neem dan minstens twee weken van tevoren contact op met Joyce ten Berge.

In en om de gebouwen:

Mondkapjes
In de gebouwen van Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek verwachten we van alle medewerkers, studenten en bezoekers dat zij een mondkapje dragen bij verplaatsingen, dus niet alleen van studenten en medewerkers die betrokken zijn bij het onderwijs. Het officiële mondkapjesbeleid voor het Hoger Onderwijs schrijft voor dat het dragen van mondkapjes bij verplaatsingen alleen verplicht is in de gebouwen/gebouwdelen waar onderwijs gegeven wordt. Het is een aanvullende maatregel bij het loslaten van de 1,5 meter afstand voor het onderwijs. Ons onderwijs wordt op zoveel plaatsen in onze gebouwen gegeven, dat we de mondkapjesregel dus ook toepassen op de enkele plekken in het gebouw waar niet of nauwelijks onderwijs wordt gegeven. Ook hier zijn immers studenten op de gangen te vinden.

Ventilatie
Ventilatie is belangrijk. Bij iedere onderwijszaal komt een bordje te hangen met ventilatieadvies. Binnenkort wordt duidelijk hoe zalen waarvan de ramen niet open kunnen het beste geventileerd kunnen worden. Zorg zelf voor maximale ventilatie op je werkplek. Open het raam als dat kan – doe dat minimaal 15 minuten als je binnenkomt – en gebruik geen ventilator voor het recirculeren van lucht. Gebouwbeheer heeft de centrale ventilatiesystemen zo afgesteld dat er optimale ventilatie is.

Toiletten
Vanaf 30 augustus zijn de toiletruimtes weer beschikbaar voor meerdere personen tegelijk. Dit om het grote aantal studenten aan te kunnen dat tijdens de pauzes tegelijk moet plassen. Ons advies aan medewerkers: zoek een rustig toilet op een van de kantoorgangen.

Openingstijden gebouwen
Vanaf 30 augustus zijn de openingstijden:

 • Ma t/m vrij: 7.30 -20.00

 • Za: gesloten

 • Zo: gesloten

Binnenkomen doe je nog steeds met je campuskaart. Alle LR-medewerkers hebben een geactiveerde campuskaart. De ingang van het hoofdgebouw is nog steeds aan de Kluyverparkzijde, de uitgang bij de draaideuren richting parkeerterrein. Gasten die geen campuskaart hebben, hoeven zich niet meer bij de ingang te registeren.

Catering
Het cateringpunt van Cirfood bij de faculteit gaat open voor afhalen tussen 11.00 en 14.00. De 75 zitplaatsen in het restaurant zijn gereserveerd voor studenten voor zelfstudie tijdens een pauzemoment. Ons vriendelijke verzoek is om je lunch mee te nemen naar je werkplek of naar buiten. De lunchpauze voor de studenten is tussen 12.30 en 13.30 uur. Probeer die tijden te mijden bij de horecagelegenheden.

De Atmosfeer 
Onder meer vanwege de centrale locatie in ons gebouw en de zeer beperkte capaciteit op het moment, blijft faculteitscafé De Atmosfeer voorlopig nog gesloten, in ieder geval tot 20 september. Na de volgende persconferentie van het kabinet, kijken we opnieuw naar de maatregelen op de faculteit en dus ook naar een mogelijke heropening van De Atmosfeer.   

Stickers en wegwijzers
De coronastickers blijven voorlopig hangen in de gebouwen.  

Buitenlandse reizen
Het beleid ten aanzien van reizen voor medewerkers en studenten blijft aangescherpt voor risicogebieden of landen met een rood of oranje reisadvies. Lees het advies op de centrale coronawebsite.

Gezondheid en hygiëne
Denk aan de basisregels voor hygiëne: was regelmatig je handen of gebruik alcoholgel, nies en hoest in je elleboog. Als je je ziek voelt, blijf dan thuis, laat je testen en kom niet naar de campus.

Meer informatie
Kijk regelmatig op de TU Delft coronawebsite voor TU-brede maatregelen en op de facultaire coronawebsite voor de faculteitspecifieke richtlijnen. Als er nieuws is voor de faculteit, zullen wij AE corona alerts uitsturen. Vragen met betrekking tot corona op de faculteit kun je stellen aan de facultaire coronacoördinator, Joyce ten Berge via K.J.tenBerge@tudelft.nl.