Op deze pagina staat informatie over de maatregelen die de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek treft tegen de verspreiding van het Coronavirus Covid-19. Voor alle algemene informatie over richtlijnen en maatregelen die gelden voor de hele universiteit, bezoek de centrale Corona-website van de TU Delft. 

Update 14 januari 2022

Het kabinet heeft besloten dat de universiteiten van Nederland vanaf 15 januari weer gedeeltelijk open mogen voor onderwijs en onderzoek. Dat is goed nieuws.

Wel wordt de maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte (met uitzondering van tentamens) weer ingevoerd. Het mondkapjesadvies wordt uitgebreid: draag binnen altijd een mondkapje, ook als je zit, en buiten als er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

Ga voor een overzicht van de nieuwe maatregelen naar de TU Delft coronawebsite. De faculteitsspecifieke maatregelen die hieronder staan, worden op korte termijn aangepast.

Maatregelen op de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (let op: deze golden t/m 14 januari, het overzicht wordt op 17 januari geüpdatet):

Openingstijden en toegang tot de gebouwen:

Faculteit:

De faculteit is alleen toegankelijk voor LR-studenten, LR- medewerkers en aannemers met een geautoriseerde pas. Zij kunnen via alle reguliere in- en uitgangen naar binnen en naar buiten.

De openingstijden van de faculteit zijn:

 • Ma t/m vrij: 7.00 – 22.00 uur
 • Za: 10.00 – 16.00 uur 
 • Zo: gesloten 

De Fellowship:  

De Fellowship wordt ingezet voor studieplekken voor studenten LR en TNW. 

Onderwijsactiviteiten:

Colleges en tutorials gaan in de weken rondom de kerstvakantie door, maar worden volledig online gegeven. De geplande hybride colleges worden ook geheel online gegeven. Projectonderwijs en werk in het laboratorium dat niet online gegeven kan worden, vinden plaats op de campus. Examens en tentamens gaan door op de campus. De livestreamzalen in de faculteit blijven beschikbaar voor docenten met ondersteuning van het Online Learning Team.

Voor alle (onderwijs)activiteiten geldt een maximale groepsgrootte van 75 studenten (exclusief medewerkers) per ruimte. Dit geldt voor alle (onderwijs)activiteiten met uitzondering van tentamens en examens. De maximale groepsgrootte geldt voor zelfstandige ruimtes en niet voor doorlooproutes zoals gangen. 

Voor BSc en MSc studenten blijven zelfstudieplekken beschikbaar. Kwetsbare studenten krijgen hierbij voorrang. BSc studenten kunnen in Okku tijdstippen reserveren in zaal 007. MSc studenten kunnen reserveren voor plekken op de reguliere MSc werkplekken. LR-studenten kunnen ook in de Fellowship terecht voor zelfstudieplekken. 

MSc afstudeersessies/diploma-uitreikingen

De MSc afstudeersessies met daarop aansluitend diploma-uitreiking zijn een examen. Ze kunnen daarom op de campus plaatsvinden, maar alleen in aanwezigheid van de kandidaat en de commissieleden. De voorzitter van de afstudeercommissie besluit of de sessie op de faculteit of online plaatsvindt. Instructies voor het organiseren van een (gedeeltelijk) online MSc afstudeersessie:  

 • Alleen de student en de commissieleden mogen aanwezig zijn bij de gehele verdediging (inclusief de presentatie en de diploma-uitreiking). Dus geen publiek.
 • De afstudeersessie moet plaatsvinden in een (grote) ruimte waar de commissieleden en student minimaal 1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewaren. 
 • Commissieleden en studenten die niet in staat of bereid zijn om persoonlijk aanwezig te zijn, mogen online deelnemen met audio en video. De voorzitter van de afstudeercommissie is verantwoordelijk voor voldoende kwaliteit van de communicatie.
 • Als de student niet in de directe aanwezigheid van een commissielid is, voor de presentatie en voor de verdediging, moet de student aantonen dat hij/zij alleen en zonder hulp is (bijv. door de camera in de kamer te bewegen).
 • Na de verdediging mailt de voorzitter een scan van de laatste ‘rubrics’ naar de Opleidingsadministratie (SPA-LR@tudelft.nl).
 • Het diploma wordt achteraf ondertekend door de voorzitter van de commissie, of de voorzitter of vice-voorzitter van de Examencommissie. De student dient te tekenen in aanwezigheid van één van deze personen, of indien dit niet mogelijk is aan de Servicebalie van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, nadat zijn/haar identiteit is gecontroleerd.

Promoties

Ook promoties worden beschouwd als examens. Ze mogen daarom in de Aula plaatsvinden in aanwezigheid van de voorzitter van de commissie, 1 promotor, de kandidaat en 1 partner/gast en de pedel. Andere commissieleden en publiek nemen deel via Microsoft Teams.

Aansluitende borrels zijn niet toegestaan bij de MSc afstudeersessies en de promoties.

Bezoeken van externe gasten

We raden het bezoek van externe gasten af tot in ieder geval het einde van de lockdown: 14 januari 2022.

Evenementen en borrels

Tot in ieder geval 14 januari kunnen evenementen niet doorgaan op de faculteit. Dat geldt nu ook voor evenementen met een onderwijsoogmerk, zoals de VSV lunchlezingen en de Meeloopdagen voor studiekiezers. Uiteraard kunnen deze evenementen online wel doorgaan.

Thuiswerkadvies 

Het thuiswerkadvies voor medewerkers die geen campusgebonden werk doen is aangepast tot: ‘werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’. Het werken op locatie gebeurt in overleg met de leidinggevende. 

Personeel voor (afstands)onderwijs valt onder cruciale beroepsgroep

Het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang (bso) zijn dicht in de week voor de kerstvakantie (20 t/m 24 december 2021). Dit is een vergaande maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als TU Delft proberen we ouders maximaal tegemoet te komen, terwijl we tegelijkertijd oog houden voor de voortgang van onze primaire processen - zowel in onderwijs, onderzoek als ondersteuning. Lees verder op de TU Delft coronawebsite. 

Horeca 

Openingstijden cateringpunt in de faculteit:

 • 20 t/m 24 december: open voor afhalen van 10.00-15.00 uur.
 • 27 t/m 30 december: open voor afhalen van 11.00–14.00 uur.
 • 31 december: gesloten
 • 3 t/m 7 januari: open voor afhalen van 11.00-14.00 uur.

In De Fellowship is alleen catering beschikbaar in de week van 20 t/m 24 december.

De facultaire kroegen zijn tot in ieder geval het einde van lockdown gesloten. Dit geldt ook voor de Atmosfeer.

Reizen buiten Europa

Het beleid voor dienstreizen vind je op de centrale TU Delft coronawebsite. In aanvulling daarop: reis je voor de TU Delft naar een bestemming buiten Europa, bijvoorbeeld voor een conferentie? Maak je reis dan zo kort mogelijk, verblijf niet langer dan strikt noodzakelijk in het land. Bespreek je plannen van tevoren met je leidinggevende. De TU Delft adviseert dringend om nog geen studenten mee te nemen op reis.

Afstand houden en basisregels 

De volgende basisregels blijven van kracht: 

 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.  
 • Geef andere mensen geen hand. 
 • Was vaak en goed je handen met water en zeep. 
 • Hoest en nies in je elleboog. 
 • Zorg voor voldoende frisse lucht. 
 • Test jezelf twee keer per week. Zelftesten voor medewerkers en studenten zijn gemakkelijk en gratis te bestellen. Meer informatie kun je vinden op www.zelftestonderwijs.nl  
 • Draag een mondkapje op plekken waar dat verplicht is: We verwachten dat al onze studenten,  medewerkers en gasten op de campus een mondkapje dragen wanneer ze zich door gebouwen (dus ook in onze laboratoria) verplaatsen. Dat betekent bij binnenkomst, tijdens het verplaatsen tussen ruimtes en bij het weggaan uit een gebouw. Zit je eenmaal, dan mag het mondkapje weer af. Een uitzondering hierop zijn de microbiologische, chemische en radiologische laboratoria. Daar zijn wegwerp- of persoonlijke herbruikbare mondkapjes niet toegestaan. Tevens uitgezonderd op de mondkapjesverplichting zijn locaties waar coronatoegangsbewijzen worden gebruikt.  
 • Heb je klachten die horen bij corona? Blijf thuis en maak een afspraak om je te laten testen bij de GGD. Blijf thuis tot je de testuitslag weet.  
 • Positief getest? Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze gevaccineerd  zijn.  

Let op: huisgenoot corona? Dan zelf ook in quarantaine

Mensen van wie de huisgenoot corona heeft, moeten ook zelf in quarantaine, ongeacht of ze zijn gevaccineerd. Heb je een kind thuis met corona? Ga dan ook zelf in quarantaine en kom vooral niet naar de campus. Meer informatie over quarantaineregels is te vinden via https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/

Ventilatie 

Het RIVM benadrukt het belang van goede ventilatie voor een gezond binnenklimaat, en verversing van voldoende frisse lucht. Dit luchten gebeurt door gedurende 10 tot 15 minuten ramen en deuren tegenover elkaar open te zetten voor en na het gebruik van een collegezaal of vergaderruimte.

De TU Delft volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid wat betreft ventilatie, zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd/ventilatie-in-gebouwen. Aanvullend wordt, waar technisch en economisch mogelijk, de ventilatie verder geoptimaliseerd. 

Wijzigingen en einddatum 

Het kabinet heeft een weegmoment voor het onderwijs op 14 januari. De afgekondigde lockdown geldt vooralsnog tot 14 januari.  

Op de hoogte blijven

Zorg dat je zelf op de hoogte blijft van de coronamaatregelen.