Op deze pagina staat informatie over de maatregelen die de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek treft tegen de verspreiding van het Coronavirus Covid-19. Voor alle algemene informatie over richtlijnen en maatregelen die gelden voor de hele universiteit, bezoek de centrale Corona-website van de TU Delft. 

Specifieke maatregelen voor de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Laatste update: 14-10-2020

Het oplopende aantal besmettingen heeft ertoe geleid dat het kabinet besloten heeft tot een gedeeltelijke lockdown. Helaas zijn wederom nieuwe aanvullende maatregelen nodig om het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Onderwijsactiviteiten worden niet verder ingeperkt en daar zijn we blij mee.  

Voor het geven van onderwijs gelden dus niet de landelijke beperkingen ten aanzien maximale groepsgrootte. We vragen aan onze studenten om het verblijf op de campus zo kort mogelijk te houden en dus alleen op de campus te blijven als het noodzakelijk is. Het reizen van en naar de campus ten behoeve van onderwijs is toegestaan.  

We verwachten dat al onze studenten en medewerkers  op de campus een mondkapje dragen wanneer ze zich door de gebouwen (dus ook in onze laboratoria) verplaatsen. Dat betekent bij binnenkomst, tijdens het verplaatsen tussen ruimtes en bij het weggaan uit een gebouw. Zit je eenmaal in collegezaal of werkruimte, dan mag het mondkapje weer af. Een uitzondering hierop zijn de microbiologische, chemische en radiologische laboratoria. Daar zijn wegwerp- of persoonlijke herbruikbare mondkapjes niet toegestaan.