Op deze pagina staat informatie over de maatregelen die de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek treft tegen de verspreiding van het Coronavirus Covid-19. Voor alle algemene informatie over richtlijnen en maatregelen die gelden voor de hele universiteit, bezoek de centrale Corona-website van de TU Delft. 

Specifieke maatregelen voor de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Laatste wijziging: 08-09-2020

Uitgangspunten faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek: 

  1. Wij mogen de universiteit en dus ook de faculteit niet sluiten. Dit is wettelijk verboden. De universiteit is een publieke plaats en die blijft vooralsnog open.
  2. Wij moeten ook onderwijs blijven geven, ook dit is bij wet. Dat moet vooralsnog met online onderwijs. Hierbij geldt een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Best effort. Tot het einde van het collegejaar – inclusief de hertentamenperiode – wordt al het onderwijs (inclusief tentamens) online aangeboden.  
  3. Alle coronamaatregelen worden verlengd tot tot 1 september. Dat betekent onder meer: zoveel mogelijk thuiswerken, de hygiënemaatregelen in acht nemen en op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.
  4. Op 31 augustus 2020 gaat fase 2 in van de facultaire corona-aanpak. De norm blijft: werk thuis als dat kan. Maar er is meer ruimte voor studenten en medewerkers om naar de faculteit te komen. Lees de volledige update.
  5. Afstudeersessies moeten ook doorgaan. Daar hebben studenten recht op. We moeten kijken hoe we dat kunnen faciliteren met commissieleden die eventueel via skype willen/moeten deelnemen. Het dringende advies was de afstudeersessies te laten verlopen zonder publiek; op diverse andere faculteiten is dit reeds staand beleid.
  6. De 1,5 m afstandsregels gaan wij heel strikt toepassen. Ons facultaire Corona Crisis Team en het Management Team vervullen daarin een voorbeeldrol.
  7. Afgekondigde maatregelen kunnen op zeer korte termijn wijzigen, c.q. strenger worden.
  8. Het decentrale crisisteam van de faculteit (FCCT) heeft een wekelijkse vergadering. 
  9. Ons FCCT moet de principes van het crisismanagement toepassen, waaronder: Communicatie (naar LR Community) verloopt via voorzitter FCCT, d.w.z. decaan.
  10. Wij moeten oog houden voor het kunnen laten doorgaan van kritische processen. De bezetting van de bedrijfshulpverlening (BHV) bezetting is daarbij een cruciaal punt. De BHV coördinator controleert iedere ochtend hoeveel BHV’ers er die dag in het gebouw zijn. Om gebouw en faciliteiten open te houden, is een minimale bezetting van BHV’ers nodig.