Op deze pagina staat informatie over de maatregelen die de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek treft tegen de verspreiding van het Coronavirus Covid-19. Voor alle algemene informatie over richtlijnen en maatregelen die gelden voor de hele universiteit, bezoek de centrale Corona-website van de TU Delft. 

Specifieke maatregelen voor de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Laatste update: 14-01-2021

In de persconferentie van 12 januari is bekend geworden dat de lockdown en de daarbij horende maatregelen geldend vanaf half december 2020 vooralsnog zullen worden verlengd tot en met 9 februari a.s.

Vanaf 14 december gelden er aangescherpte maatregelen voor de universiteiten. Dat is ontzettend jammer, niet waar we op hadden gehoopt, maar wel noodzakelijk. In dit corona-alert informeren we jullie over de gevolgen voor de faculteit. Maar ik wil ook een persoonlijke oproep doen aan iedereen: werk thuis als dat maar enigszins kan. Ben je wel op de faculteit: houd je dan altijd aan de coronamaatregelen.   

Bedankt voor je medewerking,
Henri Werij, decaan  

Gevolgen voor de hele universiteit
Lees de update op de centrale coronawebsite van de TU Delft. Dit bericht is gebaseerd op het nieuwsbericht van de VSNU. Lees deze berichten nauwkeurig door. Ze gelden ook voor jou. 

Gevolgen die specifiek zijn voor Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek 
In het geüpdatete facultaire Coronaplan lees je alle maatregelen die specifiek voor de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaart gelden. Een aantal hoofdpunten:  

Toegang tot de gebouwen: 

Van 21 december 2020 tot en met 9 februari 2021 zijn de openingstijden van de gebouwen als volgt: 

  • Hoofdgebouw en HSL: ma t/m vrij 7.30 tot 18.00
  • Fellowship: tot nadere berichtgeving gesloten. 

Onderwijs: 

  • Practica kunnen doorgaan. I.v.m. de maatregelen is het wel van belang dit goed af te stemmen met de betrokken labbeheerders, en de wijze van ‘organisatie’ rondom het practicum voor grotere groepen studenten vooraf voor te leggen aan hoofd O&S en Faculteitssecretaris. Dit kan met een mailbericht aan hen. Mochten er speciale handelingen of aanpassingen nodig zijn met het oog op de maatregelen, dan hoor je dat als docent van een van hen. 
  • De labs blijven open voor afstudeerders die met experimenteel onderzoek voor hun thesis bezig zijn; de afstudeerders of een van de begeleiders dient wel vooraf toestemming te vragen om zo de toegang tot het gebouw te kunnen regelen. Dit moet bij de corona coördinator Joyce ten Berge
  • Kwetsbare studenten blijven welkom als zij via de studie adviseurs hiervoor een positief advies hebben aangevraagd.
  • Afstudeersessies zijn tot nader order geheel online en niet vanuit een zaal in de faculteit.
  • Streamingfaciliteiten in collegezalen blijven toegankelijk, inclusief ondersteuning van studentassistenten
  • Tentamens on-campus kunnen vooralsnog on-campus doorgaan
  • Voorbereiding voor tweede semester is ongewijzigd: reguliere colleges voorbereiden voor afstandsonderwijs en practica mogen on-campus (zie ook 1e punt hierboven).

Onderzoek: 

  • De labs blijven open voor noodzakelijk locatie-gebonden werk. Voor externe bedrijven of gasten in het lab dient vooraf toestemming te worden gevraagd aan de corona coördinator, Joyce ten Berge.

Catering:
De cateringpunten zijn gesloten. Sinds 16 december staat er een foodtruck bij de Fellowship. 

Kinderopvang:
Docenten en ondersteunend personeel benodigd voor onderwijsactiviteiten worden gezien als cruciale beroepen. Dit betekent dat, net als in het voorjaar, hun kinderen naar de kinderopvang, basisscholen en buitenschoolse opvang kunnen gaan. 

Community:
We gaan weer een vervelende periode in met elkaar. Daarom nogmaals de oproep: Zorg voor elkaar. En neem contact op met die ene collega waar je misschien al een tijdje niets van hebt gehoord. Ook na deze kerstperiode blijft dit van groot belang!

Vragen?
Het corona crisisteam komt nog altijd eens per week online bij elkaar. Heb je vragen? Stel deze dan aan de coronacoördinator van de faculteit, Joyce ten Berge