Laatste wijziging: 26-01-2021

Community: zorg voor elkaar 

Een oproep aan allen: velen van ons werken op dit moment vooral vanuit huis. Soms met andere werktijden omdat ze overdag ook de zorg hebben voor kinderen. Andere collega’s, denk aan collega’s uit het buitenland, zijn juist alleen. Namens het MT van de faculteit daarom een oproep aan iedereen die onderdeel is van onze facultaire community: zoek regelmatig contact met elkaar en zorg voor elkaar. Tips voor ‘virtuele koffiemomentjes’ met je team, kunnen naar news-ae@tudelft.nl.

Ondanks het thuiswerken, kan het voorkomen: je ziet als docent dat je studenten (onbedoeld) te dicht op elkaar staan bij het koffieapparaat. Of je merkt dat een collega te dichtbij komt. We hebben geen reden om aan te nemen dat dit veel gebeurt, maar we hebben wel gehoord dat er vragen over zijn. Wat verwacht de TU Delft dan eigenlijk van je? En wie kun je inschakelen om te helpen? In het TU Delft protocol ‘regulering toegang panden’ staat dit escalatieprotocol:  

  1. Als je ziet dat iemand zich structureel niet houdt aan de 1,5 meter afstand (richtlijn: de persoon overschrijdt binnen 15 minuten regelmatig de 1,5 meter, ook al is de locatie ruim genoeg), vragen we van je om deze persoon daar zelf vriendelijk op aan te spreken. Dat geldt overigens voor iedereen, niet alleen voor docenten die studenten aanspreken. 
  2. Heeft de persoon daar geen boodschap aan, bel dan G4S, de beveiliging op +31 15 278 8888. De medewerker die dan langskomt vraagt de personen nogmaals zich aan de regels te houden of het gebouw te verlaten. Op dat moment worden ook de gegevens van de betreffende persoon genoteerd. 
  3. In ernstige gevallen waarbij de regels op grove wijze overtreden worden kan de complexbeheerder (decaan) extra maatregelen nemen die passend zijn bij de situatie, een formele ontzegging tot het pand bijvoorbeeld. 
  4. In hele ernstige gevallen wanneer mensen het gebouw ondanks de formele ontzegging niet willen verlaten, kan de beveiligingsmedewerker de politie bellen.
  5. Bij structurele overtredingen van de coronaregels wordt de oorzaak hiervan nader geanalyseerd en zo nodig gerapporteerd. Het Coördinatieteam Beheersbaarheid Verkeersstromen van de TU Delft brengt dan een advies uit aan het College van Bestuur over hoe het beter kan. 

Andere maatregelen: