Paul Roling

 

Op 11 en 12 januari 2021 demonstreerden eerstejaars bachelorstudenten de zelfontworpen en gebouwde vliegtuigvleugels die ze maakten voor het vak ‘Exploring Aerospace Engineering’. Dit jaar – vanwege de strenge lockdown - noodgedwongen met een kleine groep vertegenwoordigers in een immense sporthal bij X. Paul Roling is de docent.

Wat leren studenten bij Exploring Aerospace?  
“Academisch gezien is het project niet zo zwaar. Het is vooral een kennismaking met elkaar, de faculteit en projectonderwijs. De opdracht is: ontwerp een vliegende vleugel voor een missie op Mars. De missie ontwerpen ze op een poster – echt een vleugel naar Mars sturen is helaas te kostbaar -  maar de vliegende vleugel ontwerpen, bouwen en testen ze echt. Hiervoor doen ze verschillende windtunnelproeven, waaronder met vliegtuigprofielen, propellers in de W-tunnel en metingen en demonstratie aan een volledige vleugel in de Open Jet Facility. Aan het eind van het eerste kwartaal ontwerpen de studenten de vleugels die vervolgens door de mentoren met een computergestuurde draadsnijmachine uit een blok EPP (schuimmateriaal) worden gesneden. In de laatste weken voor  Kerst zetten de studenten hun vleugels vervolgens in elkaar om ze na de kerstvakantie in een sporthal te testen.”

Hoeveel studenten doen eraan mee?  
“Alle eerstejaars doen mee: ongeveer 440.”

Hoe ziet dat vak er normaalgesproken uit?  
“Normaal zijn alle colleges en projectsessies op de campus. De studenten testen eerst constructies en materialen in de vliegtuighal, daarna starten ze met het project zelf. In Q1 zijn er twee projectsessies per week, in Q2 een sessie per week.”

Is dit de eerste keer dat je het vak geeft sinds de coronapandemie?
“Het loopt van september tot januari, dus ja.”  

Welke aanpassingen moest je maken?  
“In het begin wat er vrij veel overleg nodig met betrekking tot het rooster, omdat ik de studenten zoveel mogelijk over de week wilde verspreiden. Dit gaf wat discussies met andere docenten die hun colleges in een enkele livestream wilde organiseren. Ook was er wat discussie of het wel on campus kon, maar het CvB kwam al vrij snel met een besluit dat met name eerstejaars een kans moesten krijgen om op de campus te werken. Uiteindelijk kwam ik toen uit op een sessie op de campus per week vanaf week 2, beginnend met een teambuildingoefening, en een drietal sessies online in weken 5 tot 7 van Q1. Eigenlijk zouden ze in week 1 beginnen met het testen van constructies en materialen in de vliegtuighal, maar dat bleek met de Covid-19 regels niet haalbaar. Dit is uiteindelijk later via video’s gedaan.

Voor het vak Engineering Drawing, wat binnen dezelfde module valt, was er vervolgens de optie om een keer per week in de Fellowship te werken. Ook mochten de studenten voor zowel Engineering Drawing als Exploring Aerospace Engineering de rest van de dag dat ze on campus mochten zijn in de Fellowship blijven om online colleges te volgen, omdat ze die anders zouden missen in verband met reistijd. Als ze echt niet wilden of konden komen, dan konden ze ook aan het project meedoen vanuit huis, maar we zagen wel dat dat minder effectief was.

De windtunnelmetingen hebben we ook anders georganiseerd: een klein aantal studenten deed de metingen in de windtunnels en de rest keek mee via een livestream. De demonstatie in de OJF hebben we ingekort, zodat de hele projectgroep van 10-11 studenten er live bij kon zijn. Voor die studenten die echt niet aanwezig konden zijn, hadden we ook voor deze sessie een livestream." 

Wat moest je daar zelf voor regelen?
“De computers en andere apparatuur voor de livestreams heb ik zelf in de zomervakantie in elkaar gezet. Voor de livestream vanuit het sportcentrum X had ik bijvoorbeeld video capture kaarten en een grafische kaart nodig. Deze aangepaste computers komen ook van pas voor andere colleges, ze worden nu gebruikt in zalen E tot H waar docenten hun colleges kunnen livestreamen.

Daarnaast heeft Sander Barendrecht geregeld dat het meubilair in de Fellowship in Q2 vervangen werd, omdat we toch zagen dat het in sommige ruimtes in de Fellowship soms te druk was en studenten teveel direct naast elkaar gingen zitten. Met het nieuwe meubilair is dat zo goed als onmogelijk.

Helaas waren er wel vier studenten met een coronabesmetting in de week na de eerste tentamenperiode, maar voor zover ik weet er niemand in de Fellowship tijdens het project besmet. De maatregelen lijken dus te hebben gewerkt.”

Heb je het vak nog verder moeten aanpassen toen in december de lockdown in ging? 
“Ik was erg blij toen Mark Rutte melde dat er een uitzondering was voor praktijkonderwijs. Op dat moment hadden zes van de tien groepen hun vleugels klaar en vier nog niet. Ook vanuit het facultaire corona team kwam snel het verlossende woord dat de studenten konden doorbouwen. Anders had ik een probleem gehad met de vliegproef in X.

Groepen die alleen nog de posters moesten maken of Engineering Drawing moesten doen hebben we wel aangespoord om vanuit huis te werken.”

Hoe doe jij dat: kunnen reageren of anticiperen op het op- en afschalen van maatregelen?
“Voor mij was vanaf het begin belangrijk om te kunnen op- en afschalen, zodat het project hoe dan ook door kon gaan. In het ergste geval hadden de student assistenten de proeven moeten doen en de vleugels moeten bouwen met alle studenten online via een livestream. Gelukkig was dat niet nodig.”

Denk je dat deze hybride vorm van onderwijs geven de kwaliteit van het onderwijs beïnvloedt?
“Je merkt toch dat studenten online meer motivatie- en concentratieproblemen hebben. Ook missen ze de sociale interactie en de regelmaat. Wel heb ik gemerkt dat de livestreams wel echt een toegevoegde waarde hebben. Nu kon iedereen goed meeluisteren en als ze de hele livestream van het vliegen hebben gevolgd, dan kunnen ze nu veel meer weten over de stabiliteit van de vliegende vleugels.”

Wat leren studenten bijvoorbeeld in deze opzet niet wat wel echt nodig is?
“Ik denk dat het voor dit project het uiteindelijk niet veel heeft uitgemaakt. Wel was het altijd veel rustiger in de Fellowship en zullen ze de drukte om hun heen niet meer zo gewend zijn. Ik maak me meer zorgen om wat het gebrek aan sociale leven, zoals borrels en kerstdiners, op lange termijn met ze gaat doen.”

En andersom: wat leren ze nu juist wel wat je zou willen behouden na de pandemie?
“Natuurlijk hoe je online redelijk kan samenwerken. Ook zullen ze veel handiger zijn in het werken met digitale tools, omdat je die veel makkelijker kan delen. Ik probeer bijvoorbeeld al jaren het gebruik van formule editors, zoals Mathtype, en tekenprogramma’s te bevorderen.”

Heb je zelf iets geleerd in de afgelopen periode wat je wilt delen met je collega’s op de faculteit?
“Dat het met name ontzettend belangrijk is om te blijven communiceren met je collega’s. Ik had meerdere malen per week contact met George Wijnschenk, die naast Engineering Drawing ook de voortgang van het project in de Fellowship in gaten hield. Ook heb ik veel met Sander Barendrecht contact gehad over de gang van zaken. Daarnaast had ik elke week in Q1 en om de week in Q2 een teams vergadering met mijn 20 student assistenten en de studieadviseurs, die ook te maken hadden met de complexe en soms onzekere situatie.  

Sowieso heb ik dit jaar veel meer inzet van de student assistenten gevraagd en hebben die geholpen met onder andere het solderen van connectoren aan de motoren en het maken van instructievideo’s, naast het organiseren van sociale onlineactiviteiten, een taak die bij hun rol als mentor hoorde.”

Hoe gaat het met je?
“Op zich prima. Wel kon ik in de kerstvakantie niet meer goed slapen, waarschijnlijk omdat ik van de drukte opeens in een situatie kwam waarin ik bijna niets kon doen en weer hobby’s moest gaan oppakken.

Ik geef naast dit project in Q1 en Q2 namelijk ook nog een C&O master vak “Operations Optimisation” en coördineer een geef college in de Airport of the Future minor. In Q3 geef ik airport operations aan de MSc studenten, Flight mechanics aan de tweedejaars en coördineer ik (hopelijk) weer de derdejaars vliegproef. Q4 is dan vrij beperkt qua onderwijs met alleen het tutoren van een Ontwerpsynthese opdracht. Ook begeleid ik op het moment ongeveer 12 studenten met hun thesis en ben ik betrokken bij een tweetal EU projecten. Gelukkig deed ik al mijn tentamens al met Mobius, dus dat was een beperkte omschakeling naar online.

Daarnaast ik in November ook weer herkozen in de ondernemingsraad, waar ik onder meer de voorzitter van de vastgoedcommissie ben. Eigenlijk twijfelde ik of ik er wel tijd voor had en stond ik bewust laag op de lijst, maar door 69 voorkeurstemmen vanuit vooral LR zit ik er toch weer in en ga ik mijn best weer doen.

Verder ben ik getrouwd en heb ik een zoon van 4.5, die nu gelukkig twee dagen per week naar de noodopvang kan.”

Waar kijk je naar uit als de pandemie voorbij is?
“De AIAA Aviation conferentie bijwonen in de VS (online conferenties zijn niet leuk) en weer eens een Formule 1 race live bijwonen. Maar een CPC loop of een Dam tot damloop zou ook al mooi zijn.”

Lees een artikel over Pauls vak en bekijk de opnames van de vleugeltests in X:  https://www.delta.tudelft.nl/article/propellers-propyleen-en-propedeuse

Natalia Elías Ortega, C&O MSc student

 

Hoe doen ze het? C&O's voorbeeld van de on-campusdagen 
Het onderwijs is vanaf de start van het academisch jaar grotendeels online. De campusdagen maken het mogelijk dat eerstejaars Masterstudenten kennismaken met de faculteit, de docenten en de collega's, uiteraard binnen de coronamaatregelen. Deelname aan de on-campusdagen is vrijwillig en elke activiteit wordt ook volledig online aangeboden (gestreamd en opgenomen) voor studenten die niet in staat zijn om naar de campus te komen. 

Op de afdeling C&O worden wekelijks activiteiten georganiseerd met behulp van de track- en profielcoördinatoren, mentoren van de disputen STATO- en STABILO en de student assistent die bij C&O ondersteuning geeft bij het online onderwijs. De studenten kunnen elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur op de faculteit studeren in toegewezen collegezalen, onder begeleiding van TA’s. Tijdens dit tijdsbestek wordt elke week een activiteit georganiseerd: een lunchlezing door docenten of bedrijven, een Q&A sessie, een rondleiding en een minisymposium zijn voorbeelden van activiteiten die tot nu toe zijn gepland. Bij deze georganiseerde activiteiten is de lunch inbegrepen. Er wordt gewerkt met aanmeldlijsten om ervoor te zorgen dat het maximale aantal studenten aanwezig kan zijn, rekening houdend met de voorschriften. Studenten vinden het format van de C&O op de campusdagen leuk.

“Ik ga naar de C&O on-campusdag vanwege de flexibele interacties met je docenten en medestudenten. De lezingen en activiteiten op de campus zijn natuurlijk anders dan in de pre-corona-tijd, maar het geeft je toch de mogelijkheid om terug te gaan naar een meer menselijke sfeer, waar je spontaan vragen kunt stellen, een kopje koffie kunt drinken of een grapje kunt maken met de persoon die naast je zit.” - C&O MSc student

Natalia Elías Ortega

Michiel Schuurman, Assistent Professor, SIC-ASM

 

Een van de vakken die je (met George Wijnschenk-Dom) in Q3 en Q4 geeft is AE1222– I Design and Construction. Hoe geef je dit vak normaalgesproken?  
Het vak AE122 is een verplicht vak voor eerstejaars BSc studenten in het tweede semester. Normaal gesproken bestaat het vak uit 28 projectsessies van vier uur die worden gegeven in de Fellowship (werksessie) en soms in de vliegtuighal (practicum). Het vak heeft doorgaans ongeveer 420 actieve studenten die verdeeld zijn over 40 groepen. In elke sessie zijn 20 student-assistenten (TA's) aanwezig om de studenten te helpen met het beantwoorden van vragen en om het ontwerpproces te begeleiden. In Q3 gaat het om het design van een Rocker Boogie van een maanrover en een compressiepaneel van een raket. In Q4 maken ze een  vliegtuigvleugel die uit twee ‘wingboxen’ bestaat.  

Hoe geef je het vak in Corona-tijden? 
We hebben de projectsessies online moeten zetten omdat de Fellowship dicht ging. Helaas gebeurde dit middenin Q3. We moesten dus van de ene op de andere week omschakelen. De 420 studenten en 20 TA’s moesten opeens alles online doen. Om deze omschakeling te faciliteren hebben we de studenten en TA’s zelf laten kiezen wat het beste voor hen en hun groep zou werken. De oplossingen waar ze mee kwamen, waren onder meer Zoom en Skype, maar ook het online gaming platform Discord. Discord voldeed aan een behoefte, maar ik ben om meerdere redenen blij dat we er niet mee doorgaan. Zo weet je bijvoorbeeld niet of de ingelogde studenten ook echt zitten op te letten of dat ze middenin een spelletje ‘Call of Duty’ zitten. 

Hier stopte het echter niet: een wezenlijk onderdeel van het project is het bouwen en testen van een compressiepaneel en een ‘wingbox.’ Hoewel de studenten net voor de Coronasluiting 80 compressiepanelen hadden gebouwd, was testen niet meer mogelijk. Ik moest met een klein team de testen doen, zonder de studenten, dit was echt jammer. We hebben de test opgenomen op video en deze samen met de testdata naar de studenten gestuurd. Zij konden vervolgens het projectrapport schrijven. 

In Q4 was de uitdaging nog groter. We hadden immers geen 40 door studenten gebouwde ‘wingboxen.’ Toen de Coronaregels verder werden aangescherpt, stond ik op het punt om het materiaal dan maar mee te nemen naar huis om de ‘wingboxen’ zelf te bouwen in mijn schuur.  Ik had de schuur al ontruimd en de boren en lintzaag klaargezet. Maar mijn vrouw was minder enthousiast vanwege het vele lawaai dat ik de hele dag zou maken. Samen met de technici kwamen we met een praktischer oplossing. We herschreven de opdracht zodat de studenten met behulp van software hun ‘wingbox’ vanuit huis digitaal konden boren met behulp van de KUKA manufacturing robot in de vliegtuighal. Dit maakte het voor ons opeens veel minder tijdsintensief en werd het in elkaar zetten van de ‘wingbox’ veel gemakkelijker. 

Maar ook tijdens dit proces hadden we uitdagingen genoeg. Je kunt je een heuse fabriek voorstellen waar iedereen tegelijkertijd bezig was: de robot was aan het boren, we hadden via Skype en What’s App contact met twee TA’s in Nederland en Polen die de laatste ontwerpen maakten en de tekeningen toestuurden en de ‘wingboxonderdelen’ werden geproduceerd. En dat alles tijdens de virtuele projectsessies van de studenten. 

Ik ben blij dat alles is gelukt en dat we op tijd essentiële dingen hebben kunnen aanleveren aan de eerstejaars. Ik denk niet dat ze zich ervan bewust zijn hoeveel werk er allemaal in zit van mijzelf, technici en de TA’s. 

Is er verschil tussen een project en een vak online geven?
Ik kan deze vraag alleen beantwoorden voor het vak en het projectonderwijs dat ik zelf geef.  Ik geef in Q4 het vak AE4ASM513 Forensic Engineering samen met Calvin Rans. Bij dit specifieke vak was de online omschakeling relatief gemakkelijk, omdat we al wat collegemateriaal online hadden. De online conversie was om die reden snel gedaan, het flippen van slides naar video’s en online lesgeven. Het tentamen “Crash Day” die we normaal buiten doen met een vliegtuigwrak die ze moeten onderzoeken, hebben we deze keer digitaal gedaan. De studenten hebben tijdens het tentamen via Brightspace een digitaal ongeval bezocht.   

Voor het projectonderwijs dat ik geef in Q4 was dit echt complexer en meer tijdrovend. Om dezelfde leerdoelen te kunnen behalen, moet je echt op zoek naar andere oplossingen waarmee groepen kunnen samenwerken en waarmee ook iedereen meedoet aan een interessante (digitale) opdracht. Ik kon dit niet vanuit huis doen. Om het project te laten doorgaan moest ik op de faculteit zijn om te bouwen en testen. De studenten hadden deze data en informatie echt nodig voor het project. Gelukkig waren er technici die hielpen (op gepaste afstand). Zonder de technici, George en de TA’s had ik dit niet kunnen doen.  

Hoe gaat het met je?  
Redelijk, ik heb hiervoor een baan gehad die ook veel van mij heeft gevergd. Ik was wel wat gewend. Maar 15 weken (Q3 en Q4) lang projectonderwijs geven en vooral de druk omdat de studenten van jou afhankelijk zijn voor hun data en begeleiding, hebben mij wel wat stress en slapeloze nachten bezorgd. In juli en augustus ga ik even rustig aandoen.  

Waar kijk je naar uit als deze pandemie eenmaal voorbij is?
Een vakantie en keuzevrijheid. Helaas kon ik niet met mijn vrouw niet op vakantie naar Rome tijdens de witte week in Q3. Dit staat dus nog steeds op de reisagenda net als enkele andere bestemmingen als de Maldiven en Noorwegen. 

Joost Ellerbroek, Assistent Professor, CNS/ATM, Control & Simulation

 

Een van de vakken die je (met Guido de Croon) in Q4 geeft is de cursus AE1205 - Programmeren en Scientific Computing in Python. Hoe geef je dit vak normaalgesproken? 
Het vak AE1205 is een grootschalig, interactief, verplicht vak voor eerstejaars BSc studenten.  Normaal gesproken bestaat het vak uit 14 interactieve sessies van vier uur die worden gegeven in twee ‘studio classrooms’, die via een videoverbinding met elkaar verbonden zijn. Het vak heeft doorgaans ongeveer 450-500 actieve studenten, die verdeeld zijn over twee groepen; elk met een eigen rooster en een eigen docent. In elke sessie zijn 8 student-assistenten (TA's) aanwezig om de studenten te helpen met hun oefeningen en opdrachten, en om te helpen bij de beoordeling van ingeleverde opdrachten (die de studenten kunnen inleveren om 0,5 bonuspunt voor het examen te verdienen).

De algemene aanpak van deze interactieve sessies is als volgt:

 • De sessie begint met een collegegedeelte (± 1 uur), voor het introduceren van nieuw lesmateriaal, en/of het herhalen van onderwerpen, en het bespreken van delen van oefeningen en opdrachten waar studenten moeite mee hebben.
 • Daarna volgt een interactieve sessie, waar studenten (o.a.) kunnen werken aan oefeningen (om ervaring op te doen), en opdrachten (voor 0,5 bonuspunt). Gedurende deze tijd lopen de docent en de TA's rond om de studenten te helpen met hun werk, en nemen ze opdrachten in die ze vervolgens handmatig controleren (de studenten moeten kunnen laten zien dat ze hun eigen code begrijpen).
 • Af en toe is er een extra collegeonderdeel, met een interactieve quiz om de kennis van de studenten over een onderwerp te testen, of om onderwerpen te bespreken waar veel studenten mee worstelen in de oefeningen en opdrachten.

Studenten zien het Pythonvak als intensief, maar ze waarderen het vak ook enorm, vooral vanwege de interactieve elementen, de uitgebreide ondersteuning van docenten en TA's, en de met zorg samengestelde vorm van de oefeningen en opdrachten. 

Hoe wordt het vak in Corona-tijden onderwezen? 
We hebben de cursus volledig online gezet. Na het van kracht worden van de Corona beperkingen in maart werd al snel duidelijk dat de tools die de universiteit beschikbaar heeft gesteld voor het geven van een live cursus online niet gingen voldoen voor een grootschalig vak als AE1205. Met meer dan 600 ingeschreven studenten (waarvan 500 actief deelnemen) hebben Bongo YouSeeU en Cisco WebEx simpelweg niet de capaciteit om live colleges te streamen naar alle deelnemende studenten. Bovendien kon geen van de beschikbare tools het niveau van interactie bieden dat de Python-cursus in zijn normale opzet zo succesvol maakt. Onze oplossing was een combinatie van YouTube live streaming voor de colleges en Discord (een social gaming platform) voor het interactieve gedeelte van het vak.

Het voordeel van YouTube als streaming platform voor lezingen is duidelijk. Je plant live videos in een handomdraai, en het is gemakkelijk om krachtige streaming software zoals OBS te gebruiken om een flexibele opstelling van audio, video en desktop sharing op te zetten. Het aantal gelijktijdige kijkers schaalt gemakkelijk op tot ver boven wat nodig is voor ons doel, en na afloop zijn de lezingen direct beschikbaar om later (opnieuw) te bekijken.

Gamersplatform Discord is enorm in opkomst als platform voor online onderwijs. Het oorspronkelijke doel was om een IRC-achtig platform (met tekstgebaseerde communicatie in meerdere themakanalen) in combinatie met Voice-over-IP-functionaliteit te bieden aan gamecommunity's, om online gamers te helpen elkaar te vinden en te communiceren. Tegenwoordig wordt Discord ook steeds meer gebruikt in zakelijke en onderwijstoepassingen. Naast spraak en tekst maakt Discord ook videocommunicatie en live desktop sharing mogelijk en biedt het programmeer API's in verschillende talen waarmee je geautomatiseerde 'bot'-gebruikers kunt maken die verschillende taken op de Discord-server kunnen uitvoeren.

Voor de online versie van het Pythonvak hebben we twee Discord servers opgezet, één voor elke groep studenten. De servers hebben verschillende categorieën van kanalen, zoals algemene aankondigingen, off-topic discussies, help, en per-lecture-topic discussiekanalen. Om het makkelijker te maken om met zo'n groot aantal studenten om te gaan met vragen, discussies en inleveren van opdrachten, hebben we ook een bot gemaakt, met automatische inleverwachtrijen, vraagwachtrijen en quizzen voor tijdens de lectures.

De AE1205-cursus heeft in totaal zes opdrachten verdeeld over de sessies, en een bonuspunt kan worden verdiend wanneer deze opdrachten met succes worden afgerond. Om plagiaat te voorkomen, moeten studenten hun opdracht persoonlijk inleveren en een deel van hun code uitleggen aan een TA of de tutor. In een speciaal 'inleverkanaal' kunnen de studenten in de rij staan met de bot. De bot kan dan automatisch studenten uit deze wachtrij uitnodigen naar een 'voice lounge' waar de student wordt geïnterviewd door een TA of docent. We hebben deze wachtrijen zien groeien tot bijna 150 tegelijkertijd wachtende studenten, dus dit stukje automatisering heeft zeker het verschil gemaakt!

Wanneer studenten problemen hebben met een oefening of opdracht, worden ze als eerste stap aangemoedigd om hun problemen te bespreken met hun medestudenten, in een van de themakanalen. Wanneer studenten wel hulp nodig hebben van een TA of tutor, kunnen ze hun vraag met de bot in een speciaal kanaal plaatsen. Eenmaal gepost kunnen alle geïnteresseerde studenten deze vraag volgen, en zullen ze op de hoogte worden gebracht wanneer er een antwoord wordt gegeven. De docenten kunnen antwoorden met behulp van een combinatie van voicechat, waarbij studenten die de vraag volgen worden uitgenodigd in een voice-lounge, en door middel van tekst, wat resulteert in iets vergelijkbaars met het voorbeeld hiernaast. Beantwoorde vragen blijven zichtbaar in het kanaal, zodat studenten kunnen terugkijken op eerdere vragen en hun antwoorden. Een van de leuke dingen is dat de studenten deze vragen ook zelf kunnen beantwoorden, wat we steeds meer hebben zien gebeuren naarmate de cursus vorderde.

Tot slot kan de bot ook tijdens de live-lezingen worden gebruikt om interactieve quizzen te geven, met grafieken die het resultaat visualiseren.

Hoewel in eerste instantie een hoofdpijndossier, hebben we het vak met deze opzet soepel kunnen laten verlopen. Onze studenten hebben andere docenten zelfs aangeraden om ‘eens te kijken hoe ze het doen op de Python-cursus'. Als we na Corona weer face-to-face colleges kunnen geven, ga ik er serieus een aantal van de online aanpassingen in meenemen.’

Hoe gaat het met je? 
Goed! Maar wel wat druk. Het zou fijn zijn om collega’s weer normaal te kunnen ontmoeten, maar verder moet ik zeggen dat het thuiswerken een stuk beter gaat dan ik had verwacht!

Waar kijk je naar uit als deze pandemie eenmaal voorbij is?
De grens weer over kunnen! Ik houd erg van wandelen in de Oostenrijkse Alpen, maar dat zit er waarschijnlijk niet in deze zomer.

Tomas Sinnige, Assistent Professor, Flight Performance and PropulsionWelke vakken geef je in Q4? 
AE4115 Experimental Simulations is i.v.m. de corona-situatie nog enkele weken in deze periode doorgelopen vanuit Q3, en AE4135 Rotor wake aerodynamics loopt het hele kwartaal. 

Welke andere klussen staan er op jouw to-do-lijstje in deze periode? Klopt het dat je binnenkort deelneemt aan een online conferentie? 
Het experimentele onderzoek in de windtunnels gaat gewoon door, dus ik ben af en toe nog op het lab i.v.m. bijdrages aan experimenten van collega’s. Verder bel ik heel wat af via skype om m’n afstudeerders zo goed mogelijk te begeleiden, en heb ik ook nog aan wat afstudeercommissies deelgenomen. Het indienen van onderzoeksvoorstellen gaat ook gewoon door. Er zitten net deadlines voor 2 onderzoeksvoorstellen op.

We zijn ook bezig om een website op te zetten om onze onderzoeksdata op het gebied van propellerintegratie te delen (ae.tudelft.nl/propellerdata). Het idee is om onze experimentele en numerieke data te delen met de steeds groter groeiende community die bezig is met onderzoek naar propellers en rotoren in het algemeen. Wij zijn hier al veel langer mee bezig, en hebben in die tijd een mooie reeks aan data sets opgebouwd, dus het zou mooi zijn om die beschikbaar te stellen aan anderen voor validatiedoeleinden. Dit stond al veel langer op de to-do lijst, maar was ik eerder niet mee begonnen. Door de goede hulp van collega’s gaat het nu veel sneller dan gedacht! 

Ik ga deelnemen aan de online AIAA AVIATION conferentie (15-19 juni). Deze conferentie zal voor het eerst online plaatsvinden, dus dat vereist wat aanpassingen t.o.v. het normale format. De presentatie dient nu bijvoorbeeld al van tevoren ingestuurd te worden met ingesproken geluid ter ondersteuning van de slides. Gelukkig was ik hier voor AE4135 ook al mee bezig, en heb ik daarin de kunst af kunnen kijken van Carlos Ferreira die dit al veel langer doet voor dat vak.

Hoe had jouw vierde kwartaal er normaalgesproken uit gezien?  
Veel van de activiteiten zijn gewoon door gegaan, maar een en ander loopt natuurlijk wel anders dan anders.

Afstudeersessies met een zaal vol met familie en vrienden van de kandidaat zijn toch wel een stuk mooier als afsluiter van een zware studie dan een sessie op de faculteit zonder publiek, of zelfs een verdediging volledig via skype.

Verder is de AIAA AVIATION conferentie dus veranderd in een online event, dus de geplande trip naar de VS gaat niet door.

We zijn ook net 3 nieuwe promovendi aan het aanstellen, waarvan er 1 al online begonnen is. Het zou fijner zijn om ze persoonlijk te ontvangen en in het echt te kunnen voorstellen aan hun nieuwe collega’s.

Ten slotte had ik ook nog een aantal afspraken voor bezoeken aan TU Braunschweig i.v.m. deelname aan hun SE2A project, maar dat gaat voorlopig ook even online.

Wat heb je moeten doen om je colleges online aan te bieden? 
Voor AE4115 liep het practicum net toen de maatregelen ingingen, dus dat hebben we moeten afgelasten. De studenten hebben het met data van vorig jaar moeten doen, en samen met Georg Eitelberg hebben we het vak enigszins om moeten gooien.

AE4135 was al volledig online beschikbaar dus dat vereiste weinig grote aanpassingen. Carlos is wel continu bezig met verbeteringen, dus ik heb voor dit jaar een nieuwe module over propeller aerodynamics gemaakt en ingesproken.

Hoe bereid je je voor op de AIAA Aviation conferentie? 
De AIAA AVIATION conferentie is dus veranderd in een online event; ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn. Volgens mij weet AIAA het ook nog niet helemaal. Het heeft natuurlijk zeker voordelen om lange reizen te voorkomen en de conferentie meer toegankelijk te maken voor organisaties die eventueel niet de middelen hebben om dat soort activiteiten te financieren. Aangezien de question & answer sessies alsnog live zijn in Amerikaanse tijd, zal het qua jet lag weinig uit maken. 

Was het omschakelen naar online lesgeven en samenwerken lastig? En waarom (niet)? 
Voor AE4115 moest er snel geschakeld worden. We hebben ons best gedaan om de aanpassingen zo eerlijk mogelijk te maken zonder de kwaliteit van het vak af te laten nemen. Dit vereiste wel wat aanpassingen aan de opzet van het vak voor dit jaar. De studenten leken hier uiteindelijk niet helemaal tevreden over, dus dat zijn we nu aan het evalueren.

Verder blijken alle online tools goed te werken, dus dat maakt dat de communicatie op afstand eigenlijk soepel verloopt. Met collega’s hebben we ook af en toe een online vrijdagmiddagborrel georganiseerd, dus zo blijft de stemming er wel goed in zitten.

Heb je hulp/advies gevraagd aan iemand? Heeft dat geholpen? 
Alles is in goed overleg gelopen met betrokken collega’s, dus daar ben ik zeer tevreden over. Verder merk ik dat iedereen de nieuwe situatie goed en flexibel oppakt, en dat we er samen prima uit komen.

Hoe is het met je? 
Alles gaat goed. Normaal gezien zou ik wel toe zijn aan een vakantie, maar dat stel ik gezien de huidige situatie nog maar even uit.

Waar verheug je je het meest op als deze nachtmerrie voorbij is? 
Het zou fijn zijn om weer persoonlijk contact te hebben met studenten en collega’s, dat werkt toch een stuk prettiger. En los van werk: een mooie vakantie!

Aldert Kamp, Directeur Onderwijs 

 

Je neemt bijna afscheid van de faculteit. Hoe lang ben je directeur onderwijs geweest bij LR? 
In 2005 werd ik Bachelor Programme Director en sinds 2007 twee dagen in de week Director of Education.

Wat had je normaalgesproken willen doen in je laatste maanden in deze baan? 
Ik had me voorgenomen geleidelijk afscheid te nemen, mijn opvolger intensief in te werken en een afscheidstournee te maken langs een stuk of tien universiteiten die deel uitmaken van de internationale netwerken waar ik actief ben. Ik had een reeks uitnodigingen voor het geven van workshops en voordrachten over mijn visie op toekomstig engineering onderwijs.

Hoe zien die maanden er nu uit? 
De afgelopen 11 weken werk ik, zoals vrijwel iedereen, vanuit huis. Vooral de tweede helft van maart en begin april heb ik als achtbaanrit ervaren. In korte tijd moest er ontstellend veel geregeld worden, op universiteits- en faculteitsniveau. Dagen achtereen vijf tot zeven uur Skypen en Zoomen met diverse partijen. Ik vond dat erg vermoeiend. Maar het gaf me ook een kick om met al die partijen de handen in een te slaan om zo snel als mogelijk duidelijkheid te kunnen scheppen naar docenten en studenten.

Hoe kijk jij naar de omschakeling van campus naar online onderwijs op de faculteit? 
Dat is een monsterklus en ik heb enorme waardering en bewondering dat de staf zo snel en zo goed aanpassingen heeft kunnen maken. In maart, april en mei, en het jaagt maar door tot in het volgende studiejaar. Fantastisch om te zien dat er zoveel veerkracht zit in de faculteit. Maar laten we er wel voor zorgen dat iedereen de komende zomer ook de tijd kan nemen om de batterij weer op te laden. 

Wat gaat er goed? 
Vanuit de studenten hoor ik veel positieve geluiden met grote waardering voor het werk van de docenten, de Examencommissie, en onze ondersteunende staf bij Onderwijs & Studentzaken. De recente bijeenkomsten van de B-commissies hebben, gelet op het feit dat we praten over de combinatie van haast en een monsterklus, verbazingwekkend weinig problemen naar voren gebracht. Sommige docenten zijn zo enthousiast over hun remote onderwijs geworden dat ze die vorm ook na corona willen blijven gebruiken. Ook het feit dat de Design Synthesis Exercise in no time is getransformeerd naar een remote versie, vind ik ongekend. Ik hoor daar vooral positieve reacties over, van staf en de studenten.

En wat niet? 
Ik formuleer het liever als “wat kan er beter?” Op LR zijn we geneigd de lat hoog te leggen. Bij het omzetten van vakken met examens naar opdrachten zijn er voorbeelden dat docenten in alle haast wel eens overmoedig zijn geweest en studenten erg veel werk hebben gegeven, of niet goed met andere docenten hebben afgestemd. Ook de verscheidenheid in online toetspakketten is voor studenten niet ideaal. Er wordt hard gewerkt om dit voor Q4 te verbeteren. 

En dan zijn er nog dingen die niet per se goed of slecht gaan, maar waar wel zorgen over zijn hoe het daarmee verder moet. Ik denk dan aan veranderingen in de bachelor om ethiek en duurzaamheid in te bedden en de master vitalisation. Die activiteiten staan momenteel op de waakvlam en zullen we weer momentum willen geven. En wat te doen met studenten die gepland hadden op exchange te gaan of een stage te doen?

Een van jouw standpunten is dat de ingenieur van de toekomst heel goed moet kunnen samenwerken. Welke boodschap wil je meegeven aan al die studenten die dat nu op afstand van anderen moeten leren? Bijvoorbeeld in de DSE of omdat ze op afstand een stage doen.  
Winston Churchill zei destijds “Never waste a good crisis”, en die boodschap zou ik aan onze studenten willen meegeven. Hun leven speelt zich immers sinds hun  geboorte grotendeels online af op sociale media. Tegen de studenten zou ik willen zeggen: Sta er eens bij stil wat het voor je betekent dat je héle leven, studie én vrije tijd, nu online plaatsvindt. Is dit onze toekomst, of zie je ook waarde in het fysiek bij elkaar zijn op de campus, en later in een bedrijf, en wat is die waarde dan voor jou? Maar ook, wat deed het met je toen je van de ene op de andere dag niet meer welkom was op de campus en het onderwijs remote werd gedaan? Kon je snel genoeg schakelen tussen de nieuwe manieren van werken, en werken met verschillende tools? Veerkracht is een belangrijke competentie voor je verdere leven, en dit is een uitgesproken moment om uit te vinden of je daarin voldoende vaardig bent. Met andere woorden: wat leer je vanuit deze crisis over je persoonlijke vaardigheden?

Denk je dat ons leerproces in coronatijd gaat leiden tot structurele veranderingen in de manier waarop er les wordt gegeven? 
Ik denk dat dat zal afhangen van de duur. Gaan we tijdens of direct na het eerste semester terug naar “normaal”, dan verwacht ik dat het effect een rimpeling in de tijd zal zijn, en het meeste onderwijs zal terugkeren naar de oorspronkelijke vorm. Gaat dit een jaar of langer duren dan verwacht ik wel blijvende effecten. Een verzwakking van de internationale cultuur, een sterke vermindering van hands-on onderwijs en dat vervangen door bijvoorbeeld virtual reality. In zo’n geval mag je verwachten dat de studentenpopulatie en hun motivatie zal veranderen. 

Theoretische kennis is immers in overvloed beschikbaar via online (ook corporate) universiteiten. Als studenten de community met het leven op de campus moeten missen, heeft een universitaire opleiding dan nog voldoende meerwaarde? De huidige generatie studenten zou dan wel eens voor een heel ander concept van opleiding kunnen kiezen dan een rigide en lineaire academische studie.

Wat heb je zelf opgestoken over online (samen)werken in deze periode? 
De online tools zijn natuurlijk fantastische hulpmiddelen. Ze stellen ons in staat zakelijk dingen met elkaar af te stemmen en besluiten te nemen. Maar ze missen vrijwel elke vorm van empathie en kunnen daarom niet tippen aan gewoon menselijk contact. Afgelopen maanden hebben ik mijn visie bevestigd zien worden dat je met louter remote onderwijs geen goede ingenieurs kunt opleiden. Velen staan er niet bij stil, maar engineering is een erg sociale activiteit en in de toekomst van kunstmatige intelligentie en robotisering zal het belang van de menselijke kant in engineering alleen maar groter worden. 

Ik merk ook dat de online manier van samenwerken verlammend werkt bij het ontwikkelen van visie of vernieuwingsstrategieën. Daarvoor moet je elkaar toch echt in de ogen kunnen kijken. Toekomstdenken op de faculteit, de universiteit en in mijn externe netwerken is als een nachtkaars uitgaan. 

Hoe gaat het met je? 
Ik ben blij dat ik en mijn gezinsleden gezond zijn, en dat iedereen zijn of haar baan nog heeft. Ik merk dat het thuiswerk, het elkaar niet samen beleven, de sleur van skype- en zoomvergaderingen en de immer vollopende mailbox hun tol eisen. Je moet zelf het ritme van je werkdag weer maken en bewaken, jezelf losweken van je beeldscherm en naar buiten een stevige wandeling of fietstocht te maken. 

Het valt me nu pas op hoe belangrijk het 1-uur durende woonwerkverkeer voor me is. Ik mis de dagelijkse autorit waarin ik blijkbaar erg actief ben met het grotere perspectief en de meer toekomstgerichte onderwijs¬onderwerpen. Dat zijn zaken waar ik tot een paar maanden geleden eigenlijk dagelijks mee bezig was.

Wanneer en hoe neem je afscheid? 
Het enige dat duidelijk is: 11 juli is mijn laatste officiële werkdag. Mijn afscheidsparty stond gepland voor midden juni maar hebben we moeten uitstellen. Het is zeker niet mijn bedoeling dat uitstel overgaat in afstel. Ik kijk echt uit naar een gezellige afsluiting van 18 jaar TU Delft in een gewone wereld. 

Waar kijk je naar uit als deze nachtmerrie voorbij is? 
Verder gaan met genieten van het leven. Weer zorgeloos kunnen rondlopen, op bezoek kunnen gaan en reizen maken. Ook pak ik graag mijn gewone ritme weer op met zwemmen en volleybal en niet te vergeten mijn kunstschilderhobby. Ik zou graag ook mijn toekomstvisie op het hoger technisch onderwijs verder uitdragen. Veel hangt af wanneer de coronastorm geluwd zal zijn.

Jillian Oduber, BSc student middenin haar DSE

 

Je bent onlangs begonnen met je DSE. Wat is het onderwerp van je groep?  
Ons onderwerp is "Kleine satellieten voor zwaartekrachtgolfobservatie." We moeten een  ruimtemissie ontwikkelen die bestaat uit een constellatie van minstens 3 CubeSats die uitgerust zijn om zwaartekrachtgolven te meten. Het is een heel interessant onderwerp om aan te werken: er zijn namelijk nog geen vergelijkbare missies die al vliegen.  

Uit hoeveel studenten bestaat je groep? 
Wij hebben elf leden. Dat klinkt als heel veel, maar er is zeker genoeg werk voor iedereen!

Hoe zouden deze weken er normaalgesproken voor jou uitzien?
Normaalgesproken zouden we 10 weken fulltime in de Fellowship hebben gezeten, samen met alle andere DSE-groepen. Tussendoor hadden we onze midterm presentatie moeten geven en aan het eind hadden we tijdens het symposium onze definitieve ontwerpen moeten presenteren aan een publiek en een jury. Nu moet dat allemaal online gebeuren.

Hoe gaan jullie nu te werk? Welke systemen en programma's gebruiken jullie?
Onze groep gebruikt vooral Zoom om te videobellen als we samenwerken, en ook als we vergaderen met onze docenten of de onderwijsassistenten. We beginnen de dag om 9:00 uur in Zoom met onze hele groep om te bespreken wat er die dag gedaan moet worden. Daarna splitsen we ons meestal op in kleinere groepen om aan specifieke taken te werken, en we gebruiken hiervoor de "break-out" ruimtes in Zoom. We hebben ook groepsbijeenkomsten na de lunch en aan het eind van de dag om bij te praten over waar iedereen aan gewerkt heeft. Ook gebruiken we Discord om te chatten, ons schema bij te houden en bestanden te delen. We gebruiken Google Drive om nog meer bestanden op te slaan en samen te werken in Docs of Sheets. Als we schema's moeten maken, gebruiken we Draw.io. Alles waar we aan gewerkt hebben komt samen in onze rapporten, die we samenstellen in Overleaf.

Een van de dingen die je leert tijdens de DSE is samenwerken. Wat zijn volgens jou de grootste verschillen tussen fysiek bij elkaar zitten en online samenwerken?
De communicatie! Alles gaat gewoon veel anders dan in "het echte leven". Vooral de non-verbale communicatie is lastiger en juist deze vorm van communicatie is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit. We hebben bijvoorbeeld afgesproken dat we echt mondeling "ja" moeten zeggen als we het ergens mee eens zijn in plaats van alleen maar te knikken. Soms zijn online vergaderingen handig, omdat er maar één persoon tegelijk kan praten en diegene dus automatisch alle aandacht heeft. Aan de andere kant kan het lastig zijn om het juiste moment te vinden om het gesprek te onderbreken om iets te zeggen of je punt over te brengen. Onze groep heeft nu een systeem waarbij we daadwerkelijk fysiek onze handen opsteken als we iets willen zeggen tijdens een gesprek. We zorgen er ook voor dat we het hebben over wat werkt en wat niet werkt, zodat we onze communicatie continu kunnen verbeteren.

Wat lukt er echt niet als je online samenwerkt? 
Om effectiever te kunnen werken, verdelen we meestal verschillende taken over de groep. We werken in kleinere groepen en soms zelfs alleen, afhankelijk van hoe groot de taak is. Hoewel we elkaar op de hoogte houden van onze vorderingen, is het moeilijk om een goed beeld te hebben van waar iedereen de hele dag mee bezig is. Onder normale omstandigheden zouden we allemaal nog steeds aan dezelfde tafel zitten. 

Samen brainstormen is zeker ook een grote uitdaging. In dit project moeten we veel schema's en beslisbomen maken. Normaalgesproken gebruik je dan een whiteboard waarop je snel je ideeën op kunt schrijven en ook snel iets kunt corrigeren als het in eerste instantie op de verkeerde plek staat. Dit online doen duurt gewoon veel langer. We gebruiken Google Docs om te brainstormen voor lijsten of tekst, en voor diagrammen gebruiken we Draw.io. In Draw.io kun je hetzelfde bestand met meerdere mensen tegelijk bekijken. Als je iets in het diagram wijzigt, duurt het een tijdje voordat het voor de rest van de kijkers wordt geüpdatet. Dit is een goed voorbeeld van iets dat sneller zou gaan als we bij elkaar zouden zitten. 

Hoe compenseren jullie dat? 
Om bij te houden waar iedereen mee bezig is hebben we regelmatige updates en natuurlijk de standaard groepsbijeenkomsten en het begin, het midden en het einde van de dag. Daarnaast breken we, als dat nodig is, in in de ‘break-out rooms’ van de anderen of roepen we op tot een meeting met de hele groep. 

Voor het werken aan de taken zelf, moeten we gewoon geduld hebben met de dingen die online wat langzamer gaan. We moeten werken met de tools die we hebben. We kunnen immers verder niets aan de situatie veranderen? 

Is er een voordeel aan online samenwerken dat de faculteit erin moet houden bij normale DSE's? 
Ik denk dat men in deze tijd in veel sectoren beseft dat je niet altijd ver hoeft te reizen om dingen voor elkaar te krijgen. Ook in de luchtvaart- en ruimtevaartindustrie, waar samenwerken met meerdere bedrijven, bureaus en landen praktisch de norm is. Maar effectief online werken is zeker niet iets wat je in één dag leert. Tijdens deze DSE doen we deze vaardigheid in ieder geval goed op. Dat gaat in onze toekomst zeker van pas komen. 

Wat is jouw rol in het team? 
Elk teamlid moet minstens een "technische" rol hebben en een "proces" of "organisatorische" rol. Voor de procesrollen kun je denken aan Project Manager of Secretaris. Voor de technische rollen krijg je meestal een subsysteem van het ruimtevaartuig (of vliegtuig) waar je verantwoordelijk voor bent. Mijn technische rol is de TT&C (Telemetrie, Tracking & Command) en Ground Systems engineer, wat zo'n beetje het telecommunicatiegedeelte van de missie betekent. Mijn procesmatige rol is "Sustainability Officer". Het is mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat duurzaamheid niet over het hoofd wordt gezien gedurende het hele project. Dit is eigenlijk niet al te moeilijk, want het hele team is zich terdege bewust van het belang van duurzaamheid. De eigenlijke uitdaging ligt in het zo duurzaam mogelijk maken van ons ontwerp.

Wat vind jij moeilijk in deze situatie? 
Zoals ik al zei, het is een hele uitdaging om effectief online te communiceren. Ook is het moeilijker om elkaar te leren kennen. Ik kende slechts één van mijn groepsgenoten aan het begin van de DSE. We nemen af en toe wel eens een klein momentje voor een informeel praatje, maar het grootste deel van de tijd zijn we daar te druk voor. Ik keek ook erg uit naar het symposium. Het is jammer dat het dit jaar niet mogelijk zal zijn, maar ik ben benieuwd wat we in plaats daarvan moeten doen.

Welke tips voor online (samen)werken zou je willen delen met andere studenten en met docenten op de faculteit
Onderschat het belang van effectief communiceren niet. Probeer met je groep open te zijn over wat werkt en wat niet. Als iets onduidelijk is, helder dat dan zo snel mogelijk op. En heb geduld met elkaar. Sommige dingen zullen langer duren als je online werk, maar uiteindelijk wel lukken. Ook als je de hele dag in gesprek bent, hoef je niet de hele tijd te praten. Soms is het nuttig om een taak op te splitsen, een tijdje alleen te werken en dan de ideeën weer bij elkaar te brengen.  Tot slot is het erg handig om een routine te hebben en om kleinere interne deadlines af te spreken. Dit zorgt ervoor dat je op schema blijft. 

Hoe is het met je? 
Met mij gaat het prima. Ook al is de DSE veel werk en kan het soms stressvol zijn, ik ben blij dat het ondanks de omstandigheden toch mogelijk was om door te gaan. Het is fijn om de zekerheid te hebben dat je elke dag op een standaardtijd moet werken, zeker als er op dit moment zoveel andere dingen onzeker zijn. Ook al mis ik het zeker om dingen te kunnen doen, de DSE-tijd is al behoorlijk hectisch, dus het is fijn om wat minder te hebben dan normaal.

Waar verheug je je het meest op als deze nachtmerrie voorbij is? 
Als alles weer open gaat, denk ik dat we de dingen veel meer zullen waarderen. In het algemeen kijk ik er echt naar uit om weer met mijn vrienden rond te hangen. Ik zou niet zeggen dat ik dit eerder als vanzelfsprekend beschouwde, maar ik zal het zeker weer waarderen als het weer mag. Ik kom ook uit Aruba, dat in het Caribisch gebied ligt, dus ik kijk er ook naar uit om weer naar huis te gaan en mijn familie te bezoeken. Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk of het mogelijk zal zijn om in de zomer op bezoek te komen, of dat ik zal moeten wachten tot de winterstop. En met betrekking tot de DSE kijk ik er naar uit om mijn groep persoonlijk te kunnen ontmoeten!

David de Jong, MSc in Aerospace Engineering sinds 14-04-2020

 

Je bent in april afgestudeerd. Op welk onderwerp en wie was je begeleider? 
Ik ben afgestudeerd bij Guido de Croon en heb voor mijn afstudeerproject gevisualiseerd wat neurale netwerken hebben geleerd die beweging registreren. Daarvoor heb ik een methode gebruikt die in neuropsychologisch onderzoek bepalend is geweest om erachter te komen hoe dieren beweging registreren. Dit onderzoek geeft inzichten om de betrouwbaarheid en de prestaties van visiesystemen in robotnavigatie-toepassingen, zoals autonome drones of zelfrijdende auto’s, te verbeteren. 

Wat zou normaal gesproken het dagprogramma geweest zijn van je afstuderen?  
Thuis nog even de presentatie doornemen, dan naar de faculteit om familie en vrienden te ontvangen, vervolgens van 9.30 -10.15 uur de presentatie, daarna een gesloten verdediging van 10.30-11.30 uur, dan jury beraad en daarna rond 12.30 uur de award ceremonie. 

Wie had je allemaal willen uitnodigen? 
Vrienden, ouders, broer, zus, vriendin, huisgenoten, familie, etc. Ik had normaal gesproken rond de 50 mensen verwacht bij mijn afstudeerpresentatie.

Op welk programmaonderdeel had je je het meest verheugd? 
Het vieren van het behalen van mijn diploma met familie en vrienden bij het nawoord van mijn professor en natuurlijk mijn afstudeerborrel! Die stond de vrijdag erna gepland. 

Wat heb je moeten doen om je afstudeersessie online te organiseren?  
Mijn professor heeft me toestemming gegeven mijn thesis digitaal in te leveren terwijl er normaal gesproken een geprinte versie moet worden ingeleverd. Voor het afstuderen zelf heb ik een skypemeeting aangemaakt en vergaderzaal 1 op de faculteit gereserveerd. Ik heb mijn afstudeercommissie en vrienden en familie een dag van tevoren de Skype link gestuurd. De complete afstudeercommissie was alleen digitaal aanwezig. 

Hoe zag het programma eruit? Wie waren er bij en op welke manier?  
Ik heb ’s ochtend eerst de presentatie thuis nog geoefend, daarna ben ik met mijn vader en vriendin naar de faculteit gegaan. Ik had zelf nog een computerscherm meegenomen, dus die heb ik geïnstalleerd. Op de normale tijd heb ik de presentatie gegeven in vergaderzaal 1 via Skype. De commissie zat digitaal thuis, maar mijn vader en vriendin waren er wel bij, vrienden en familie konden het ook via Skype volgen. 

Hoe vond je het gaan zo via Skype?  
Best lastig. Ik moest met mijn muis op een digitaal scherm dingen aanwijzen, terwijl ik ook achter mijn computer zat. Het is dus een stuk passiever dan als je voor een publiek staat te presenteren. Daardoor voelde het ook wat afstandelijker. Het was vooral wennen in het begin, maar het was heel fijn dat mijn vader en vriendin er waren. Daar kon ik op focussen, zo had ik toch nog een klein live publiek. De presentatie ging gelukkig wel goed. Al met al ben ik tevreden over dit format; het was het beste wat mogelijk was onder de omstandigheden.

Kon publiek ook vragen stellen? 
Ja dat kon ook via Skype, al is het wel een barrière voor mensen om vragen te stellen via de computer. Voordeel van Skype is dat het wel heel makkelijk is voor externen om in te bellen en mee te kijken. Zo waren er diverse postdocs van een onderzoeksgroep van EWI met interesse in mijn onderwerp die mee hebben gekeken. Dus niet fysiek hoeven te komen kan ook meer mensen trekken.

Wat had je voor cijfer? 
Een 9.

Hoe heb je het gevierd? 
Ik heb iedereen gebeld met zoom-chat. Toen naar huis gegaan en met mijn huisgenoten, vader en vriendin gaan lunchen. Alles op gepaste afstand natuurlijk;). Afstudeerborrel komt er nog aan, dat wordt waarschijnlijk een combi-borrel met meerdere recente LR afstudeerders. 

Welke tips zou je willen delen met docenten en andere afstudeerders op de faculteit? 
Zorg ervoor dat techniek het goed doet. Ik ben een paar keer gaan testen in de zaal. Oefen je presentatie ook van te voren via Skype oid, het is toch anders dan live. Via Skype heb je ook gelegenheid om vragen te stellen, via YouTube is het eenzijdiger. Iemand in de zaal erbij hebben is wel handig voor de focus op publiek. 

Hoe is het met je? 
Prima, ik ben blij met mijn diploma en ik ben nu koffie-Skypegesprekken aan het voeren met bedrijven en recruiters. Door de corona-crisis zit de hele luchtvaartsector op slot en veel bedrijven hebben een vacaturestop, maar in de tech, healthcare, retail en finance sector nemen ze nog steeds mensen aan. Al worden veel 2e gesprekken wel uitgesteld totdat men weer live interviews kan afnemen. 

Wat zijn je toekomstplannen?   
Nu even oriënteren op wat ik nou precies wil gaan doen en een tijdelijke opdracht zoeken, dan vanaf september echt solliciteren op banen in data science of R&D, waar ik mijn analytische skills kan gebruiken en in een multidisciplinair team kan werken.  

Waar verheug je je het meest op als deze nachtmerrie voorbij is? 
Weer mensen echt zien en spreken, biertje op het terras, naar de bioscoop.

Lianne van Roekel, coördinator (Team) Voorlichting

 

Welke voorlichtingsactiviteiten stonden nog gepland voor de zomervakantie? 
Van alles, zowel voor de bachelor als voor de master: twee meeloopdagen, een internationale open dag, een nationale oriënterende open dag en een master event. 

Welke activiteiten gelden voor de hele TU en welke zijn specifiek voor LR? 
De meeloopdagen en internationale open dag zijn alleen voor LR, de rest geldt voor de hele TU Delft. 

Wat is normaalgesproken het programma van deze evenementen en hoeveel mensen doen eraan mee? 
Voor de internationale open dag hebben we normaal gesproken een dagprogramma voor zo’n 70 internationale scholieren en hun familie. Ze krijgen verschillende presentaties, een proefcollege en een rondleiding door de faculteit. In de middag krijgen de scholieren een workshop en de familieleden een rondleiding in Delft. 

De oriënterende open dag en het master event zijn normaal gesproken in de Aula. Er is dan een informatiemarkt met alle opleidingen en iedere opleiding krijgt de gelegenheid om een of meerdere keren te presenteren.  

De meeloopdagen hebben we voor nu gecanceld, omdat voor dit collegejaar de inschrijvingen al in januari zijn gesloten. We gaan kijken hoe we dat in het volgende collegejaar weer op kunnen pakken. Tijdens deze activiteiten krijgen Nederlandse scholieren een inkijkje in het dagelijkse leven van een student; ze gaan naar een eerstejaars college, krijgen een rondleiding, nemen deel aan een workshop en volgen een proefcollege. 

Wat heb je moeten doen om deze activiteiten online aan te bieden? 
We hebben besloten om de internationale open dag vooral on demand aan te bieden, vanwege de verschillende tijdzones. We hebben onze opleidingspresentatie in vier stukken geknipt, een script geschreven en de PowerPoint wat versimpeld. Twee studenten van Team Voorlichting hebben in de studio van New Media Centre opnames van deze presentatie gemaakt. Dit hebben we, samen met allerlei ander relevant filmmateriaal, op een website geplaatst die gedurende anderhalve week beschikbaar was voor de scholieren.  

Wat natuurlijk mist op zo’n website is de interactie tussen scholier en student. Daarom hebben we op 25 april, de oorspronkelijke datum van de open dag, drie live Q&A-sessies via Zoom georganiseerd. Scholieren konden zonder beeld en geluid in de sessie en via een online tool genaamd Slido anoniem vragen stellen. Deze werden door drie studenten van Team Voorlichting gemodereerd en beantwoord. In totaal hebben 45 scholieren de Q&A sessies bijgewoond en 59 unieke personen de website bezocht. 

Ter aanvulling op de voorlichting heeft de TU Delft geïnvesteerd in een chatsysteem; UniBuddy. Scholieren kunnen permanent één-op-één chatten met onze voorlichters en zo op een laagdrempelige manier hun vragen stellen. Daarnaast experimenteren we zowel voor de bachelor als de master met live-chat-evenementen waarbij scholieren in chatrooms hun vragen kunnen stellen. 

Is dat lastig? En waarom (niet)? 
Het was even omschakelen, maar wel een ontzettend leuke uitdaging om in korte tijd goede online alternatieven aan te bieden. Het daagt ons als TU Delft uit om flink te innoveren. De komende maanden is het belangrijk om te onderzoeken hoe we in de toekomst een goede combinatie van online en fysieke voorlichting aan kunnen bieden. 

Heb je hulp/advies gevraagd aan iemand? Heeft dat geholpen?
Ik heb zelden zoveel contact met collega’s van corporate communicatie en de faculteiten gehad als nu. We trekken samen op, leren van elkaar en zorgen ervoor dat er uniformiteit is. Daarnaast heeft collega Audrey Bink samen met andere onderwijsinstellingen een onderzoek gedaan naar het effect van corona-maatregelen op de studiekeuze. Daar kwamen interessante lessen uit, zoals het belang van online één-op-één contact met scholieren. Ook een artikel van YoungWorks dat Aldert Kamp doorstuurde kwam goed van pas. 

Welke tips zou je willen delen met collega’s op de faculteit?
Wees niet bang om te experimenteren en zorg ervoor dat je heel duidelijk communiceert met je doelgroep: wanneer kunnen ze informatie verwachten, wat wordt er van hen verwacht, hoe lang gaat zo’n online sessie duren, kunnen ze anoniem blijven, etc. Dit soort tips staan ook in het bovengenoemde YoungWorks-artikel. 

Hoe is het met je? En met Team Voorlichting? Hoe blijven jullie in contact?
Het gaat goed. Mijn directe omgeving is gezond en dat is nu het belangrijkste. Thuis werken was even wennen, maar is inmiddels een soort routine geworden. Met Team Voorlichting gaat het gelukkig ook goed. De meesten zijn naar hun ouders gegaan, een deel schippert heen en weer tussen kamer en thuis. We hebben veel contact via Slack, een online samenwerkingsplatform, en wekelijks een Skype-meeting. 

Waar verheug je je het meest op als deze nachtmerrie voorbij is? 
Het contact met collega’s. Ik mis de korte overlegmomenten tussendoor, even samen koffie drinken, lunch bij de Griek in de Fellowship. Hoe handig videobellen ook is, het is geen vervanger van face-to-face contact. 

Andrea Sciacchitano, Assistant Professor, Department of Aerodynamics

 

Welke vakken geef je in Q3 en Q4? 
Ik geef 'Flow Measurement Techniques (AE4-180, Q3 en Q4), en ik ben docent in de DSE van Q4.

Hoe geef je normaal gesproken les in deze vakken?  College, project ... 
Normaal gesproken bestaat de cursus uit colleges in de collegezaal, plus een lab-oefening waarbij de studenten een experiment in de windtunnel uitvoeren.

Wat moest je doen om deze cursussen online aan te bieden?
Voor Q3 heb ik video's opgenomen waarin ik de slides  toelicht, die ik op Brightspace heb geplaatst. Voor Q4 ben ik van plan om de VirtualClassroom tool van Brightspace te gebruiken om de colleges online te geven. De lab oefening kan niet fysiek plaatsvinden; daarom zal ik video's plaatsen van hoe de experimenten moeten worden uitgevoerd, en de studenten voorzien van de gegevens om te verwerken.

Was dat moeilijk? En waarom (niet)? 
Ik moest de video's 's nachts opnemen, omdat er overdag vaak achtergrondgeluiden zijn door mijn twee kinderen (1 en 4 jaar) die thuis blijven. Voor het opnemen van de video's heb ik gebruik gemaakt van screencast-o-matic, wat door IT werd gesuggereerd in een van de e-mails. Ik vind het een heel eenvoudig en handig hulpmiddel om video's te produceren.

Heb je iemand om hulp/advies gevraagd? Heeft dat geholpen? 
Niet echt, ik vind de informatie van IT en Brightspace erg nuttig.

Welke tips zou je willen delen met collega's van de faculteit?
Geen enkele in het bijzonder. De supportmedewerkers doen hun best om ons mogelijkheden te bieden; we moeten ze gewoon uitproberen en kijken wat het beste werkt voor de behoeften van ieder van ons.

Heb je ook moeten overstappen naar online examens? Kunt je een voorbeeld geven van hoe dat is gegaan?
Ik heb een paar mondelinge examens gedaan met behulp van skype. Het moeilijkste deel is het bespreken van vergelijkingen of tekeningen, die de studenten op papier schrijven en vervolgens op de camera laten zien. Dit soort discussies is niet zo vloeiend als het persoonlijk zou zijn.

Hoe gaat het met je? 
Goed. De echte uitdaging is om werk te combineren met de zorg voor de kinderen, ook omdat ook mijn vrouw fulltime werkt. Overdag delen we de supervisie over de kinderen, wat betekent dat ik de helft van mijn werkdag voor de kinderen moet zorgen. Ik compenseer dit door elke avond een paar uur te werken.

Waar kijk je naar uit als deze nachtmerrie voorbij is? 
Om wat tijd door te brengen met familie en vrienden. 

Jeannette Heiligers, Assistant Professor Astrodynamics & Space Missions

 

Welke vakken geef je in Q3 en Q4? 
In Q3 geef ik het keuzevak AE4889: Special Topics in Astrodynamics. Doorlopend begeleid ik studenten tijdens hun MSc thesis.  

Hoe geef je normaal gesproken les in deze vakken?  College, project ... 

AE4889: Special Topics in Astrodynamics
Dit jaar is het eerste jaar dat dit vak gegeven wordt. Het is een herziene versie van “Astrodynamics II”. Ik heb het vak samen met mijn collega, Kevin Cowan, opgezet en we geven het ook samen. Hij is de responsible instructor van het vak.

De bedoeling van de herziene versie is om het vak “actiever” te maken (weg van de voorheen standaard college/examen-structuur), om de inhoud dichter aan te laten sluiten bij het lopende onderzoek van de vakgroep, en ook om de studenten meer onderzoeks-ervaring te geven. We hebben het vak daarom gestructureerd via “workshops”, “open-office hours” en “een opdracht in de vorm van een klein onderzoeksproject”. Iedere workshop bestaat deels uit colleges en deels uit tijd waarin de studenten aan hun opdracht werken en feedback krijgen van ons en medestudenten. Tijdens de wekelijkse “open-office hours” kunnen de studenten nog verdere feedback krijgen op de voortgang van hun opdracht. De opdracht zelf is gedefinieerd als een klein onderzoeksproject, waarvan de precieze uitkomst bij ons van te voren ook niet volledig bekend is (zoals altijd het geval is met onderzoek). Doordat iedere student het probleem voor andere parameters oplost, verzamelen ze samen een enorme hoeveelheid informatie die wellicht tot een MSc thesis of zelfs paper zou kunnen leiden. 

Begeleiding MSc studenten
Normaliter heb ik wekelijkse face-to-face voortgangs-meetings met al mijn MSc thesis studenten. Als de student zijn/haar afstudeerproject extern in het buitenland uitvoert, spreek ik ze ook iedere week, maar dan via Skype. Minimaal eens per 2-3 weken probeer ik ze daarnaast ook face-to-face te zien. Ik heb daarom studenten die speciaal hiervoor een keer per maand naar Delft reizen. Dit wordt zowel door de student als door mij als enorm waardevol en nuttig ervaren. 

Wat moest je doen om deze cursussen online aan te bieden?

AE4889: Special Topics in Astrodynamics
Op vrijdag 13 maart zou ik starten met mijn eerste college binnen dit vak; Kevin had het eerste deel van het vak de week van tevoren afgerond. Toen op 12 maart werd aangekondigd dat alle in-class onderwijsactiviteiten gestaakt zouden worden, heb ik besloten om het college-deel van de workshops thuis op video op te nemen en online beschikbaar te maken en we hebben besloten om het werkcollege-deel te ondervangen met “open-office hours” via Bongo. Daarnaast hebben we studenten sterk aangemoedigd om gebruik te maken van het discussie platform op Brightspace om verdere vragen/problemen m.b.t. de stof en de opdracht met elkaar en met ons te delen. 

Begeleiding MSc studenten
Alle voortgangs-meetings gaan via Skype, maar wel nog altijd op een wekelijkse basis.

Was dat moeilijk? En waarom (niet)? 

AE4889: Special Topics in Astrodynamics
Dit vak leent zich goed voor online onderwijs 

Laat ik eerst zeggen dat de onderwijsactiviteiten voor dit vak (workshops, open-office hours, opdracht) zich behoorlijk goed lenen voor online onderwijs. Ik ben me terdege bewust van het feit dat dit vak niet afhankelijk is van practica, gebruik van specifieke hardware/faciliteiten, het doen van werk in projectgroepen, enzovoorts. Andere collegas hebben dit geluk niet en ik kan me dan ook voorstellen dat voor hun de overgang naar een online omgeving veel zwaarder en moeilijker is geweest.

Fulltime en bijna non-stop bezig met opnemen van video’s  
Vanaf vrijdag 13 maart ben ik 3 weken fulltime en bijna non-stop bezig geweest met het opnemen van de videos om het materiaal zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor de studenten. Tegelijkertijd heb ik er de tijd voor genomen om de videos van zo’n hoog-mogelijke kwaliteit te laten zijn. Ik had van tevoren niet verwacht dat het zo’n tijdrovende taak zou zijn. Dat kwam echter door de tijd die het kost om:

 • Te leren werken met audio en video apparatuur, het monteren van de videos, etc. 
 • De videos foutloos op te nemen: tijdens een normaal college kan je je makkelijk verspreken en herstellen – je gaat (en moet) gewoon door. Omdat ik bij het opnemen van de colleges de mogelijkheid had om het foutloos te doen, begon ik overnieuw bij iedere verspreking die ik maakte. Daardoor vergde het meerdere (lees heel veel) “takes” voordat ik tevreden was met het eindresultaat. 
 • Het materiaal (lees, slides) bruikbaar te maken voor online onderwijs. Tijdens gewone colleges kun je je handen en voeten gebruiken, je kan studenten makkelijk actief bij het college betrekken, enzovoorts. Alles moet nu op de slides staan en via het toevoegen van bijvoorbeeld quiz-vragen en zelfontwikkelde Matlab Apps heb ik toch geprobeerd de studenten zoveel mogelijk “actief” bij de videos te betrekken. 

Teamwork
Hierbij wil ik ook nog even vermelden dat het echt “teamwork” is geweest. Kevin heeft alle administratieve taken van het vak op zich heeft genomen in de tijd dat ik bezig was met het opnemen van de videos, zodat ik me volledig op die taak kon focussen en alle beschikbare tijd kon gebruiken om het materiaal zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor de studenten. Dat is echt een lifesaver geweest!

Geen directe feedback
Een ander lastig element van het gebruik van videos is dat je geen directe feedback krijgt van de studenten. Je kan niet aan hun gezichten zien of ze het snappen; of je te snel (of te langzaam gaat). Deze feedback hebben we proberen te krijgen via het discussieplatform op Brightspace en de “open-office hours’, maar dit is minder effectief dan je verhaal onmiddelijk tijdens het college aan kunnen passen op de directe feedback van de studenten. Daarnaast is maar een deel van de studenten actief op het discussieplatform en tijdens de open-office hours, waardoor je van een deel van de studenten niks hoort en dus ook niet weet hoe het (zeker in deze omstandigheden) met hen gaat en hoe het bij hen vordert met het vak. 

Andere kijk op het geven van colleges 
Ondanks dat het opnemen van de videos een enorme taak is geweest, heb ik er wel enorm veel van geleerd (ik had nog nooit eerder videos ge-edit, nog nooit eerder met audio-apparatuur gewerkt) en het heeft me een andere kijk op het geven van colleges gegeven. Ik heb de videos namelijk op zo’n manier opgenomen dat ik ze volgend jaar weer kan gebruiken, waardoor ik mijn workshops volgend jaar op een andere en waarschijnlijk meer efficiente manier kan indelen. Ik kan een “flipping the classroom” approach nemen, waar de studenten de videos voorafgaand aan de workshops bekijken zodat ik de workshops volledig kan gebruiken voor actieve onderwijselementen.  

Begeleiding MSc studenten
Vooralsnog werken de Skype meetings met de MSc thesis studenten prima, maar op de lange termijn is dit toch minder ideaal. Uit ervaring weet ik hoe waardevol het is om eens in de zoveel tijd naast elkaar te kunnen zitten, met elkaar te interacteren, samen code te kunnen doorspitten, te kunnen wijzen naar resultaten, enzovoorts.

Daarnaast studeert volgende week een student van mij af en ik ben erg benieuwd hoe dat gaat zijn. Ik ga er zelf niet fysiek bij aanwezig zijn, dus ik ben benieuwd hoe het gaat zijn om de presentatie via Skype te volgen, de verdediging via Skype te doen, enzovoorts. Maar bovenal vind ik het ontzettend jammer voor deze student (en anderen die in deze tijd afstuderen) dat ze niet een welverdiend feestelijker eind van hun studie kunnen hebben.

Heb je iemand om hulp/advies gevraagd? Heeft dat geholpen? 
Zoals ik hierboven al aangaf: Kevin heeft alle administratieve taken van het vak op zich genomen in de weken dat ik bezig was met opnemen. Daarmee heeft hij een enorme werklast van me overgenomen, zodat ik me volledig kon concentreren op het zo-snel-mogelijk en met-zo’n-hoog-mogelijke-kwaliteit beschikbaar maken van de videos. 

Daarnaast had Kevin al ervaring met het opnemen van online lectures en zijn tips hebben me zeker geholpen en ervoor gezorgd dat ik de videos met gemak volgend jaar opnieuw kan gebruiken (zie enkele van de tips onder het volgende item).

Als laatst wil ik ook zeker mijn man nog even noemen: zijn semi-professionele audio en video apparatuur en zijn ervaring met het opnemen en monteren van videos heeft ervoor gezorgd dat ik de videos met hoge kwaliteit kon opnemen en er een hoop beginnersfouten werden voorkomen! (zie enkele van de tips onder het volgende item)

Welke tips zou je willen delen met collega's van de faculteit?
Mijn tips hebben voornamelijk betrekking op het opnemen van videos:

 • Maak het college modulair: splits een enkel college op in meerdere blokken/modules en neem die blokken/modules op in meerdere kortere videos (10-15 min). Dit maakt 
  • de taak van het opnemen van de video makkelijker: als je opnieuw moet beginnen, hoef je niet 45 minuten over te doen, en je hoeft je maar voor een kortere tijd te focussen.
  • het maakt het prettiger voor de student om naar te kijken.
  • je kan de videos makkelijker hergebruiken: je kan “mixen en matchen”. Bijvoorbeeld, als een bepaald onderwerp niet meer onderwezen wordt, kan je de video die over dat onderwerp gaat uit de “collectie” halen zonder dat dit effect heeft op een lange video die meerdere onderwerpen bespreekt. Het tegenovergestelde geldt natuurlijk ook: je kan de “collectie” van videos makkelijk uitbreiden met nog een module/korte video die over een nieuw onderwerp gaat.
 • Probeer de videos zo min mogelijk specifiek te maken. Bijvoorbeeld, noem geen specifieke data van deadlines, noem geen details van de opdracht als de opdracht van jaar-tot-jaar verandert, enzovoorts. Dit maakt het makkelijker om de videos volgend jaar opnieuw te gebruiken.
 • Neem regelmatig lange pauzes tussen slides zodat je later (tijdens het monteren van de video) makelijk kan knippen/plakken als een bepaald stuk niet goed ging en je dat stuk overnieuw begonnen bent.
 • Probeer, als de tijd het toestaat, de videos van zo’n hoog mogelijke kwaliteit te maken, zodat je ze met plezier volgend jaar opnieuw gebruikt – ik zie het werkelijk als een tijdsinvestering voor de lange termijn.
 • Als laatst.... plak een briefje op de deurbel, zodat je niet opnieuw hoeft te beginnen als de postbode met je dagelijkse online-bestelde pakketten voor de deur staat :-)!

Heb je ook online tentamens afgenomen? Kun je een voorbeeld geven van hoe je dat hebt aangepakt? 
Ik heb geen online tentamens hoeven af te nemen. 

Hoe is het met je? 
Goed! Zowel fysiek als mentaal. Ook met familie en vrienden gaat het goed. Daarnaast ben ik blij dat ik werk doe dat zonder al te veel problemen vanuit huis gedaan kan worden, dat ik ongestoord kan werken (geen kinderen in de buurt) en dat mijn baan op de universiteit niet direct in gevaar komt zoals het geval is in vele andere sectoren. Op al deze gebieden hebben andere mensen het vele malen zwaarder dan ik, dus ik prijs mijzelf erg gelukkig. 

Ik merk wel dat de dagen intensiever zijn – je mist de korte onderbrekingen van een kopje thee/koffie halen, even kletsen in het keukentje of even bij iemand binnenlopen. Ik moet mezelf echt forceren om ook thuis af en toe op te staan en even iets anders te doen. Daarnaast probeer ik zoveel mogelijk een werk/vrije-tijd ritme aan te houden om te voorkomen dat de dagen in elkaar over gaan lopen en er geen verschil meer is tussen werkweek en weekend. Als laatst hebben we natuurlijk enorm mazzel met het mooie weer, dus mijn man en ik maken elke dag even een kort ommetje in het natuurgebiedje dat voor ons huis ligt om wat beweging te krijgen en frisse lucht te scheppen... nooit gedacht dat ik frisse lucht zo zou kunnen waarderen! Ik hoop dat het ons niet alsnog in een volledige lock-down afgenomen wordt. 

Waar kijk je naar uit als deze nachtmerrie voorbij is? 
Zonder twijfel: het contact met studenten en collegas! Hoewel Skype en andere online platformen momenteel een enorme uitkomst bieden, kan niks op tegen face-to-face contact: studenten in de wandelgang vragen hoe het met ze is, MSc thesis studenten kwalitatief betere begeleiding kunnen geven, instantaan goed (en soms ook slecht) nieuws delen met je office mate, toevallige ontmoetingen waarbij onverwacht en uit het niets nieuwe contacten en samenwerkingen ontstaan, en in het algemeen het “teamgevoel” - dat je onderdeel bent van een groter geheel. Ik kan niet wachten om dat gevoel weer terug te hebben! 

Johan Bijleveld, Senior Polymer Scientist

 

Welke vakken geef je in Q3 en Q4? 
In Q4 geef ik Materials Characterisation, samen met Marlies Nijemeisland. Ook ben ik als coach betrokken bij de DSE.

Hoe geef je normaal gesproken les in deze vakken?  College, project ... 
Materials characterisation geven we normaalgesproken via zes traditionele hoorcolleges en een interactieve challenge om het leerproces af te sluiten. Het DSE project wordt normaliter gewoon op de campus gegeven en uitgevoerd door de studenten. 

Wat heb je moeten doen om deze vakken online aan te bieden?
We gaan alle colleges live geven via Zoom, en we nemen ze dan ook op, zodat studenten deze colleges ook op andere momenten kunnen volgen. Zo houden we het leuk voor ons, want we kunnen interactie hebben bij de zoom-colleges. 

Was dat lastig? En waarom (niet)? 
Dit is voor iedereen nieuw. En ook voor mij geldt dat je zo goed mogelijk onderwijs wilt geven en op een betrouwbare manier wilt tentamineren. Je wilt het ook behapbaar houden voor jezelf en leuk voor de studenten. Gaandeweg vind je hierin je weg. Heel pragmatisch.  

Heb je iemand om hulp/advies gevraagd? Heeft dat geholpen? 
Ik heb bij verschillende collega’s rondgevraagd hoe zij het doen en aan de hand daarvan zijn Marlies en ik gaan bedenken hoe wij het zouden willen invullen. 

Wat levert het je op?
Ik merk dat ik best veel moet aanpassen in de manier waarop ik werk, maar dat dat ook leuke en mooie inzichten oplevert over hoe het ook anders kan. Ik leer er ook wel van. 

Heb je ook online tentamens afgenomen? Kun je een voorbeeld geven van hoe je dat hebt aangepakt? 
Ja, op het moment een hertentamen Polymer Science. Een hertentamen is extra uitdagend, omdat het vergelijkbaar moet zijn met het reguliere tentamen dat al is afgenomen. Ik heb ervoor gekozen dit tentamen mondeling af te nemen via Skype. Er hebben zich ongeveer 10 mensen voor ingeschreven. Dan is het behapbaar om ze een voor een via Skype mondeling te spreken. Maar: niet alle studenten willen dit. Ik ga ze toch allemaal op dezelfde manier toetsen. Er is wat flexibiliteit van mij nodig, maar ook van de studenten. 

Je bent ook de beheerder van de Vliegtuighal. Daar gaat het werk gewoon door. Welke aanpassingen heb je gedaan? 
Het werk gaat door, maar uiteraard blijft iedereen op 1,5 meter van elkaar. Ook bij de lunch. In het begin vroegen de technici wel eens waarom het werk voor hen gewoon doorgaat, terwijl zoveel mensen niet meer fysiek op de faculteit zijn. Op zich is dat niet zo moeilijk: het werk gaat voor iedereen door. De richtlijn is: als dat thuis kan, doe je dat thuis. En dat kan niet voor iedereen. Ik ben dus ook twee dagen per week op de faculteit.   

Hoe gaat het met de medewerkers in de hal? 
Heel goed. Degenen die niet ziek zijn, zijn aan het werk en omdat het wat rustiger is, kunnen we nu ook wat meer groot onderhoud doen. Het is natuurlijk gek om op anderhalve meter te moeten werken, maar ook in de vliegtuighal kan daar een mouw aan gepast worden. 

Hoe gaat het met je? 
Goed. Maar met drie kleine kinderen thuis en een vrouw die in het ziekenhuis werkt, is het niet altijd gemakkelijk om ongestoord te kunnen werken. We hebben de werkdagen verdeeld en ik werk zelf ook ’s avonds door. College geven of tentamens afnemen in de avonduren: daar hou ik toch niet zo van. Dan ben ik vaak niet meer optimaal scherp, zeker niet als ik overdag veel via Skype heb gecommuniceerd. De dagen worden zo langer, maar het is ook fijn om mijn kinderen langer te zien. 

Waar kijk je naar uit als deze nachtmerrie voorbij is? 
Het niet meer zo opletten op afstanden. Ik merk dat ik nu erg bezig ben met afstand houden en dat is niet zo leuk voor de sociale contacten. Ik zou weer wat vrijer willen bewegen. Niet alleen op de TU, maar daarbuiten. Ook het bezoeken van vrienden en familie mis ik nu erg, dat zou ik ook weer snel op willen pakken. 

Daan Pool,  Assistant professor manual control, identification, and modelling, Control and Simulation 

 

Welke vakken geef je in Q3 en Q4? Hoe geef je die vakken normaalgesproken? College, project…
Ik geef in Q3 en Q4 een aantal vakken. Het interessantst om nu te noemen, omdat ik er zelf het meest aan heb moeten aanpassen, zijn:

 • AE4316 (hertentamen in Q3). Dit is een klassiek vak met een vol collegeschema en een geschreven tentamen.
 • AE4319: Dit is een MSc keuzevak waarbij ik studenten alles laat zien/probeer te leren over wat er komt kijken bij het uitvoeren van een experiment in een simulator met menselijke proefpersonen. Het vak bestaat uit 4 colleges in de eerste twee weken van Q4. Daarna werken studenten in groepjes van ongeveer 3 studenten aan twee ‘deliverables’: een ‘experimentplan’ om een bepaalde onderzoeksvraag te beantwoorden en een ‘wetenschappelijk artikel’ over een experiment dat zij in een halve dag uitvoeren in een van onze simulatoren (SIMONA of HMILab).

Wat heb je moeten doen om deze vakken online aan te bieden?

 • AE4316: Op dit moment zijn we bezig voor de ongeveer 20 studenten de mondelinge hertentamens af te nemen via Skype for Business. We doen sessies van 1 uur, waarin de studenten in de eerste 30 minuten een (klassieke) geschreven vraag uitvoeren en de antwoorden moeten uploaden op Brightspace. In de tweede 30 minuten krijgen studenten 13 mondelinge vragen. Het opzetten van het nieuwe format voor het tentamen heel veel tijd gekost. Maar het lijkt allemaal goed te gaan.
 • AE4319: Ik ben bezig mijn 4 colleges op te nemen om die op Brightspace te kunnen zetten. De experimentsessie moet ik dit jaar (helaas) overslaan, maar verder kan het vak gewoon doorgaan. Studenten moeten dan ook in groepjes via digitale weg samenwerken.

Was dat lastig? En waarom (niet)? 
Het is veel werk om het onderwijs zo radicaal om te moeten gooien met zo’n korte voorbereidingstijd. Het kost vooral veel tijd, maar dat levert ook wel weer iets op. Voor mij laat dit alles ook wel weer zien dat sommige dingen in mijn eigen onderwijs toch ook anders kunnen dan ik al jaren doe. Wel is het zo dat voor ons praktisch geöriënteerde onderwijs, waarbij we bijvoorbeeld graag studenten in onze simulatoren laten zien hoe dingen echt werken, de leerervaring minder optimaal zal zijn in deze omstandigheden.

Heb je iemand om hulp/advies gevraagd? Heeft dat geholpen? 
Collega’s uit mijn groep die meer ervaring hebben met online onderwijs hebben veel goede suggesties gegeven. 

Hoe gaat het met je? 
Goed. Mijn vrouw is arts, dus ik zit de meeste dagen thuis met onze twee kinderen. De situatie kost me dus helaas wel veel van mijn vrije tijd en ook de ‘vrije werktijd’ waarin ik aan mijn echte eigen onderzoek zou hebben gewerkt.  

Waar kijk je naar uit als deze nachtmerrie voorbij is? 
Mijn onderzoek, en ook dat van veel van mijn studenten, is sterk afhankelijk van experimenten met menselijke proefpersonen in onze simulatoren op LR of bij externe onderzoekspartners. Dat staat nu eigenlijk vrijwel stil, omdat we onze procedures voor dit soort experimenten moeten aanpassen zodat ze 100% veilig en volgens alle corona-maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Dus ik kijk uit naar het moment dat we weer gewoon vrijuit kunnen meten aan mensen!