Uitgangspunten Coronavirus faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

  1. Wij mogen de universiteit en dus ook de faculteit niet sluiten. Dit is wettelijk verboden. De universiteit is een publieke plaats en die blijft vooralsnog open.
  2. Wij moeten ook onderwijs blijven geven, ook dit is bij wet. Hierbij geldt een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Best effort. 
  3. Afstudeersessies moeten ook doorgaan. Daar hebben studenten recht op. 
  4. De 1,5 m afstandsregels gaan wij heel strikt toepassen. Ons facultaire Corona Crisis Team en het Management Team vervullen daarin een voorbeeldrol.
  5. Afgekondigde maatregelen kunnen op zeer korte termijn wijzigen, c.q. strenger worden.
  6. Het decentrale crisisteam van de faculteit (FCCT) heeft een wekelijkse vergadering. 
  7. Ons FCCT moet de principes van het crisismanagement toepassen, waaronder: Communicatie (naar LR Community) verloopt via voorzitter FCCT, d.w.z. decaan.
  8. Wij moeten oog houden voor het kunnen laten doorgaan van kritische processen. De bezetting van de bedrijfshulpverlening (BHV) bezetting is daarbij een cruciaal punt. De BHV coördinator controleert iedere ochtend hoeveel BHV’ers er die dag in het gebouw zijn. Om gebouw en faciliteiten open te houden, is een minimale bezetting van BHV’ers nodig.